Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Park Oruński piękny w nowej odsłonie! Zobacz efekty gruntownej rewaloryzacji

Park Oruński odzyskał dawną świetność dzięki przeprowadzonej przez Miasto rewaloryzacji. 15 listopada zakończyły się trwające od roku prace, a wykonawca zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Obecnie na terenie trwają odbiory techniczne, które zakończą się na początku grudnia. Już wiosną Park Oruński będzie oszałamiająco piękny.

Park Oruński piękny w nowej odsłonie! Zobacz efekty gruntownej rewaloryzacji
A
A
data publikacji: 16 listopada 2017 r.

Park Oruński w centralnej części, z charakterystycznym pomnikiem Tatarów polskich, którzy wiernie służyli dawnej Rzeczpospolitej
Park Oruński w centralnej części, z charakterystycznym pomnikiem Tatarów polskich, którzy wiernie służyli dawnej Rzeczpospolitej
DRMG

Kończy się ostatni już etap rewaloryzacji tego urokliwego miejsca. W ramach inwestycji powstał amfiteatr, wyremontowana została wozownia, a teren został oświetlony i wyposażony w monitoring. Realizacja obejmowała także budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, ścieżek, a także montaż ławek i koszy na śmieci.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

Roboty drogowe:

 • roboty rozbiórkowe
 • wykonanie ścieżek parkowych o nawierzchni z mieszanki optymalnej w obrzeżu betonowym
 • wykonanie placów o nawierzchni z kostki granitowej
 • wykonanie ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej
 • wykonanie ścieżek gruntowych na terenie wzgórz parkowych
 • wykonanie dróg serwisowych dla obsługi parku i dojazdowych do amfiteatru
 • zakup, dostawa i montaż stojaków rowerowych
 • wykonanie nawierzchni mineralnej boiska do gry w bulle

Już teraz jest to piękne miejsce. A jak będzie, gdy przyjdzie wiosna?
Już teraz jest to piękne miejsce. A jak będzie, gdy przyjdzie wiosna?
DRMG

Roboty budowlane:

 • scena z widownią (amfiteatr)
 • remont wozowni
 • altana parkowa
 • ogrodzenie z bramami i furtkami

Mała architektura:

 • wyposażenie parku i wzgórz parkowych – ławki i kosze na śmieci

Roboty inżynieryjne:

 • renowacja mostu na ciągu pieszo jezdnym
 • remont mostków na strumieniu szt. 2
 • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez pomalowanie barier pomostów

Sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna

Zagospodarowanie zieleni

Oświetlenie i monitoring

Plac z pomnikiem Tatarów polskich - widok z innej strony
Plac z pomnikiem Tatarów polskich - widok z innej strony
DRMG

Wykonawcą robót jest PARK - M Poland Sp. z o.o. Stary Sącz. Czas realizacji: październik 2016 r. - listopad 2017 r.

Koszt inwestycji: ok. 6,6 mln zł

Park Oruński to jeden z najstarszych parków i drugi co do wielkości park miejski w Gdańsku (po parku Oliwskim). Położony – niedaleko kanału Raduni, w malowniczo otulony wzgórzami morenowymi, zajmuje ok. 11 hektarów doliny potoku oruńskiego. Zabytki, stawy wodne, place zabaw dla dzieci i różnorodność roślin, każdego dnia przyciągają mieszkańców szukających odrobiny spokoju. Od kilku lat Park Oruński przechodzi rewitalizację. Twórcy planów rewitalizacyjnych oparli swój projekt na planie Parku Oruńskiego wykonanym w połowie XIX wieku, który opublikował w swojej książce Hans Reichow, przedwojenny architekt niemiecki, znawca gdańskich ogrodów.

TEKST: Agnieszka Zakrzacka, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

-
oprac. RD (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. RD (0)
www.gdansk.pl