PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Osowa. Trwa budowa węzła integracyjnego i tras dojazdowych przy ul. Barniewickiej

Osowa. Trwa budowa węzła integracyjnego i tras dojazdowych przy ul. Barniewickiej
Przed wykonawcą jeszcze kilka tygodni robót, ale ich pierwsze efekty już widać. Teren przed dworcem kolejowym w Osowej wyraźnie się zmienia. Jeszcze w tym roku mieszkańcy zyskają trzy nowe perony autobusowe - dwa dla tzw. linii przelotowych oraz jeden dla linii kończących bieg. Na powstającej pętli znajdą się wiaty rowerowe dla około 100 jednośladów, a także parking kiss&ride i stanowiska odstawcze dla czterech autobusów, które będą oczekiwały na wyjazd w trasę.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prace przy budowie węzła integracyjnego w Osowej potrwają do października br.
Prace przy budowie węzła integracyjnego w Osowej potrwają do października br.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Przebudowywaną pętlę autobusową zaprojektowano jako jednokierunkową, w której ruch odbywać się będzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Pętla posiadać będzie trzy perony autobusowe: peron 1 i 2 dla linii przelotowych oraz peron 3 dla linii kończących trasę. Peron 1, o wymiarach 3x20m zlokalizowany będzie przy budynku PKP Osowa. Peron 2, o wymiarach 3x35m, znajdzie się 6 metrów dalej, natomiast peron 3, o wymiarach 3x20m, powstanie przy wjeździe na pętlę. W ramach inwestycji powstają również cztery miejsca odstawcze dla autobusów, które zlokalizowane będą między peronem 2 a parkingiem rowerowym.


Inwestycja ta dostosowana będzie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Wjazd i wyjazd z pętli będzie miał szerokość 6 metrów, a minimalny promień wewnętrzny - 12 metrów. Szerokość pasa ruchu przy peronach 1 i 3 wyniesie 4,5m, a przy peronie 2 - jezdnia będzie miała szerokość 6m. Pętla autobusowa przeznaczona będzie wyłącznie dla ruchu pojazdów komunikacji zbiorczej, dlatego też przewidziano osobny dojazd do terenu PKM i sąsiednich działek - bezpośrednio od strony ul. Barniewickiej.

 

Przy ul. Barniewickiej trwa przebudowa pętli autobusowej
Przy ul. Barniewickiej trwa przebudowa pętli autobusowej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Ze względu na dobry stan techniczny nawierzchni ul. Barniewickiej przewidziano jedynie jej obustronne poszerzenie. Wzdłuż tej ulicy, na odcinku od ul. Seleny do ul. Konstelacji, zaprojektowano po obu stronach jezdni dodatkowe pasy ruchu dla rowerzystów o szerokości 1,5m. Zaprojektowano również obustronny chodnik, a nawet parking typu „Kiss&Ride”. Będzie on posiadał pięć miejsc postojowych równoległych o wymiarach 3x6m - zaprojektowana szerokość miejsca postojowego została powiększona o 0,5 m ze względu na możliwość otwarcia drzwi samochodu osobowego.


Projekt zagospodarowania tego terenu zakłada także stworzenie ogrodu deszczowego z uwzględnieniem istniejącej zieleni - na terenie stawu i rowu melioracyjnego zaplanowano nasadzenia roślin hydrofitowych tolerujących suszę. Ich rolą będzie usuwanie zanieczyszczeń z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. W powstającej także niecce opadowej zaplanowano natomiast nasadzenia drzew.

W ciągu ul. Barniewickiej znajdowały się dotąd dwa przystanku autobusowe, jeden na północ od pętli autobusowej (w kierunku Gdańska), drugi na południe od pętli autobusowej (w kierunku Osowa Przesypownia). Oba przystanki są zlokalizowane przy krawędzi ulicy. Obecnie korzystają z nich dwie linie autobusowe 169 oraz 269, natomiast z dotychczasowej pętli autobusowej korzystają trzy linie autobusowe 179, 210 oraz N1.

Na ul. Barniewickiej, na odcinku od ul. Seleny do ul. Konstelacji, prowadzone są także prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci wodociągowej, gazowej oraz teletechniczej. Obszar węzła zyska bowiem także oświetlenie. Na pętli przewidziano nowe tablice SIP.

Pod koniec sierpnia ułożono warstwy podbudowy drogi dojazdowej do przystanku. Na części terenu trwają jeszcze prace ziemne. Ponadto trwa budowa niewielkiego zbiornika retencyjnego. Inwestycja powinna zakończyć się w październiku br.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Inwestycja pochłonie ponad 3,7 mln zł.

Zyskała ona dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ramach zadania pn.: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze