PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W kryzysie bezdomności pomagamy mądrze. Ponad 100 osób z profesjonalnym wsparciem

W kryzysie bezdomności pomagamy mądrze. Ponad 100 osób z profesjonalnym wsparciem
Pod hasłem „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”, przez całe wakacje, przebiegała akcja na rzecz osób proszących o datki. Dzięki współpracy kilku miejskich instytucji i służb mundurowych, w tym sezonie zdecydowanie mniej żebrzących osób zaczepiało na ulicach mieszkańców i turystów.
Wsparcie osób ubogich i w kryzysie bezdomności - przed świętami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi, ale też mądre pomaganie w okresie letnim
Wsparcie osób ubogich i w kryzysie bezdomności - przed świętami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi, ale też mądre pomaganie w okresie letnim
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Mieszkańcy i turyści pomagali mądrze

Z końcem sierpnia zakończyła się wakacyjna akcja pomocowa i profilaktyczna na rzecz osób w kryzysie bezdomności, potrzebujących lub dla ludzi proszących o datki na ulicach Gdańska. W jej ramach udzielono wsparcia, m.in. w postaci tymczasowego schronienia i całodobowego wyżywienia, ponad 100 osobom.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPBA) przez cały sezon letni docierali z ofertą pomocową do potrzebujących ludzi, głównie w śródmieściu. Współpracowali w tym zakresie m.in. z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Sprawdzano sytuację konkretnych osób i proponowano im adekwatne wsparcie. W mieście, w różnej formie, świadczy je ponad 20 instytucji i organizacji pozarządowych. To m.in. zapewnienie miejsca w schronisku lub noclegowni, wsparcie żywnościowe, rzeczowe, finansowe czy specjalistyczne poradnictwo.

 

   Gdańskie Centrum Świadczeń. Ponad 32 tysięcy wniosków o świadczenie „Dobry start”

 

- Dziękujemy mieszkańcom i turystom za wszystkie sygnały o osobach doświadczających bezdomności lub osobach proszących na ulicy o finansowe wsparcie - podkreśla Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. - Staraliśmy się dotrzeć do potrzebujących i zachęcić ich do skorzystania z kompleksowej pomocy.

W tym roku miasto zapewniło też, ponownie, dobrą opiekę, i atrakcyjne wakacyjne zajęcia w świetlicy wielokulturowej, dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym i bezdomnością. Placówkę prowadziło Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – w gmachu Szkoły Podstawowej nr 81, z zachowaniem reżimu sanitarnego w stanie epidemii. Wakacyjny czas spędziło tam łącznie 19 dzieci.

W akcję „Okaż serce…” zaangażowani byli gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, KMP, TPBA, CWII, Zarząd Transportu Miejskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Wydział Rozwoju Społecznego UMG i menadżerka Śródmieścia.

 

   Kąpieliska Morskie podsumowały lato: interwencje ratowników w wodzie i na plaży, 114 odnalezionych dzieci

 

Nadal reaguj, nie bądź obojętny

Informacje o osobach bezdomnych i potrzebujących w mieście należy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR, przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (w godzinach pracy Ośrodka) lub do Straży Miejskiej tel. 986.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl