PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Opłaty lotniskowe w sejmowej podkomisji. Tomasz Kloskowski: - Jest szansa na porozumienie

Opłaty lotniskowe w sejmowej podkomisji. Tomasz Kloskowski: - Jest szansa na porozumienie
W środę, 29 września w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego, na którym omawiano planowane podwyżki opłat nawigacyjnych dla linii lotniczych (trasowej i terminalowej). Zapowiedziano poprawkę do ustawy budżetowej na 2022 r. Zdaniem prezesa Portu Lotniczego Gdańsk istnieje duża szansa na porozumienie i nieobciążanie portów lotniczych i pasażerów podwyżkami opłat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Branża lotnicza liczy, że rząd zmieni zdanie w sprawie opłat lotniskowych
Branża lotnicza liczy, że rząd zmieni zdanie w sprawie opłat lotniskowych
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


W sierpniu ponad 20 krajowych podmiotów - porty lotnicze, przewoźnicy i organizacje biur podróży - napisało do rządu apel, w którym zaprotestowało przeciwko przygotowywanym drastycznym podwyżkom opłat na lotniskach. Ich zdaniem, będą one miały katastrofalny wpływ na polski rynek lotniczy, ograniczą liczbę połączeń samolotowych i uderzą po kieszeni pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych. Negatywnie też miałyby wpłynąć na odbudowę branży lotniczej po pandemii Covid-19. List podpisał też Tomasz Kloskowski, prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk.

Jak napisali wówczas sygnatariusze listu otwartego, w przedłożonej propozycji w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. kluczowych opłat dla funkcjonowania rynku lotniczego.


  • opłata terminalowa dla Portu Lotniczego im. F. Chopina z kwoty 343,08 zł w roku 2021 do kwoty 524,58 zł - wzrost o 181,50 zł (wzrost o 53 %)
  • opłata terminalowa Portów Lotniczych Regionalnych z kwoty 791,12 zł dla roku 2021 do kwoty 1.347,76 zł - wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70%)
  • opłata trasowa - z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł - wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26%)

 


Stanowisko branży lotniczej poparli też radni wojewódzcy, którzy podczas ostatniej sesji sejmiku województwa pomorskiego przyjęli apel w tej sprawie do prezesa Rady Ministrów i ministra infrastruktury.

29 września właśnie o tej sprawie dyskutowano na sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego. Podczas kilkugodzinnej, merytorycznej dyskusji głos zabrali: Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Marcin Horała, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także przedstawiciele regionalnych portów lotniczych, linii lotniczych, biur podróży, przemysłu około lotniczego oraz licznie zgromadzeni posłowie.


Wynikiem kilkugodzinnej dyskusji była deklaracja Przewodniczącego Podkomisji o złożeniu poprawki do procedowanego obecnie w Sejmie RP budżetu państwa na rok 2022, która uwzględniać będzie dofinansowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu zlikwidowania niedoboru środków tej agencji wynikłych z pandemii Covid-19.

- Po wysłuchaniu wystąpień wielu posłów różnych opcji politycznych, mam nadzieję, że jest bardzo duża szansa na osiągnięcie porozumienia ponad podziałami, które pozwoli na dofinansowanie PAŻP z budżetu państwa i nieobciążanie linii lotniczych, a tym samym pasażerów dodatkowymi podwyżkami. Dzięki takiemu rozwiązaniu wygrają wszyscy: rząd, opozycja, cała branża lotnicza, a przede wszystkim pasażerowie powiedział - Tomasz Kloskowski Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk.


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa (ang. Terminal Navigation Charges), czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku oraz opłata trasowa (ang. Enroute Navigation Charges) pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego (uzależniona od pokonywanego dystansu w przestrzeni powietrznej).

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl