PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oliwa. Przedszkole Uniwersytetu Gdańskiego z otwartą rekrutacją

Oliwa. Przedszkole Uniwersytetu Gdańskiego z otwartą rekrutacją
Uniwersytet Gdański otwiera przedszkole na terenie osiedla studenckiego w Oliwie. Od dziś (22 lipca) rekrutacja jest dostępna także dla rodziców spoza uczelnianej społeczności. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jedna z sal dydaktycznych Przedszkola Uniwersyteckiego w Gdańsku
Jedna z sal dydaktycznych Przedszkola Uniwersyteckiego w Gdańsku
Uniwersytet Gdański

 

Po Liceum Uniwersyteckim, gdańska uczelnia uruchamia kolejną własną placówkę edukacyjną - Przedszkole Uniwersyteckie. Niepubliczne przedszkole, przeznaczone jest przede wszystkim dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów UG, jednakże między 22 lipca a 1 sierpnia (do godz. 12) o miejsce w nim starać się mogą także rodzice nie związani z uczelnianą społecznością. 

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacją objęte są dzieci urodzone w latach 2013 - 2016. Przedszkole przeznaczone jest dla 28 dzieci. Utworzone będą dwa oddziały, skupiające dzieci w różnym wieku. Każdą grupą opiekować się będzie dwóch nauczycieli. Placówka działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 17, przez cały rok kalendarzowy, z przerwą w miesiącu sierpniu. Czesne za miesiąc wynosi 600 zł plus opłata za wyżywienie (catering).

Jak czytamy w koncepcji Przedszkola Uniwersyteckiego, “stanowi ono integralną część środowiska akademickiego. Jest miejscem, w którym dzieci są badaczami – aktywnymi w przestrzeni edukacyjnej, tworzonej przez wychowawców, rodziców, nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentantów lokalnej społeczności oraz inne podmioty funkcjonujące w okolicy Przedszkola”.

W pracy z dziećmi stosowane będą elementy koncepcji pedagogicznej Reggio Emilia, w której “zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie dziecku w procesie samodzielnego dochodzenia do wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dziecko jest silne, kompetentne, kreatywne, pełne potencjału i zachwytu, dysponuje nieskończenie wieloma sposobami wyrażenia siebie. Praca nauczyciela z dzieckiem opiera się na zaufaniu i tworzeniu więzi”.

W programie edukacji m.in.: muzyka, plastyka, taniec i drama, a także rozszerzony blok zajęć w języku angielskim.

 

Dzieci z trzech roczników objętych rekrutacjach uczyć się będą w dwóch mieszanych wiekowo grupach
Dzieci z trzech roczników objętych rekrutacjach uczyć się będą w dwóch mieszanych wiekowo grupach
Uniwersytet Gdański

 

Przedszkole powstało w jednym z wyremontowanych budynków na terenie osiedla studenckiego. Są w nim dwie sale dydaktyczne oraz sala do zajęć ruchowych i artystycznych. Obok budynku mieści się ogrodzony plac zabaw i boisko. Przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (winda).

 

Więcej informacji o przedszkolu oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG.

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl