PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Od wtorku nowe ceny wody w kranach. Jak Gdańsk przedstawia się w porównaniu z innymi miastami?

Od wtorku nowe ceny wody w kranach. Jak Gdańsk przedstawia się w porównaniu z innymi miastami?
Saur Neptun Gdańsk przypomina, że od wtorku, 9 czerwca, obowiązują nowe stawki za produkcję wody i odbiór ścieków. Cena będzie teraz wyższa o 20 groszy za każdy metr sześcienny. Jest to zgodne z planem taryfowym, zatwierdzonym przez Wody Polskie - państwowy podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną.
Gdańska kranówka jest wysokiej jakości i świetnie nadaje się do picia, bez potrzeby gotowania. Nz. scena z akcji promocyjnej 'Pij Wodę z Kranu', przeprowadzonej przez Saur Neptun Gdańsk na Długim Targu we wrześniu 2018 roku
Gdańska kranówka jest wysokiej jakości i świetnie nadaje się do picia, bez potrzeby gotowania. Nz. scena z akcji promocyjnej 'Pij Wodę z Kranu', przeprowadzonej przez Saur Neptun Gdańsk na Długim Targu we wrześniu 2018 roku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Faktycznie jest to wzrost ceny wody w kranie o 10 groszy i wzrost ceny za odprowadzanie ścieków o 10 groszy na każdym metrze sześciennym - mówi Magdalena Rusakiewicz, rzeczniczka Saur Neptun Gdańsk. - Te wartości jednak dla uproszczenia sumujemy, dlatego mowa jest o całościowym wzroście ceny o 20 groszy na metrze sześciennym. 

Jak kształtowała się cena wody dla gospodarstw domowych i odbiorców indywidualnych w Gdańsku w ostatnich latach? 

  • Od 2012 r. do połowy roku 2018 nie rosła i wynosiła 9,81 zł (4,05 zł za wodę i 5,76 zł za odprowadzane ścieki)
  • Od połowy 2018 r. do połowy 2019 r. cena zmalała o 3 grosze i wynosiła 9,78 zł (4,15 + 5,63)
  • Od połowy 2019 r. do połowy 2020 obowiązywała podwyżka o 20 groszy, co dawało 9,98 zł za metr sześcienny (4,28 + 5,70)
  • Od wtorku, 9 czerwca przez kolejne 12 miesięcy obowiązywać będzie nowa cena, wyższa o 20 groszy, co da za metr sześcienny 10,18 zł (4,38 + 5,80)


- Ta cena uwzględnia związany z inflacją wzrost kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków - wyjaśnia Magdalena Rusakiewicz. - Woda w Gdańsku nie odbiega od cen, jakie są w innych dużych polskich miastach, co potwierdza trafność naszych wyliczeń.

  • Warszawa ma stawkę 9,85 zł za metr sześcienny plus opłata abonamentowa 6,90 zł, doliczana każdorazowo do rachunku (takiej dodatkowej opłaty nie ma w Gdańsku).
  • Kraków - 9,71 zł + 5,13 zł opłata abonamentowa
  • Wrocław - 10,92 zł + 6,60 zł opłata abonamentowa
  • Poznań - 10,46+4,79 zł opłata abonamentowa
  • Szczecin - 11,03 + 4 zł opłata abonamentowa


Zmiana cen w Gdańsku jest zgodna z planem taryfowym, zatwierdzonym przez Wody Polskie - państwowy podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506). 

Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.


W przyszłym roku wszystkie miasta ogłoszą nową kalkulację cen, które - pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Wody Polskie - będą obowiązywać od czerwca 2021 roku przez kolejne 36 miesięcy. 

 

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl