Zgłoś wyjątkowego lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego. Masz czas już tylko do jutra

Gdybym zachorowała, chciałabym trafić w jej ręce - mówi Anna Czarnecka przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku o pielęgniarce, tegorocznej kandydatce do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia. To nagroda dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, oddających swoim pacjentom czas i serce. Do 5 grudnia można zaproponować swojego kandydata.

Zgłoś wyjątkowego lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego. Masz czas już tylko do jutra
A
A
data publikacji: 01 grudnia 2017 r.

Nz. Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych gdańskich pracowników służby zdrowia w 2016 roku
Nz. Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych gdańskich pracowników służby zdrowia w 2016 roku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, stale podnosi kwalifikacje zawodowe, cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, propaguje holistyczne podejście do pacjenta, okazuje zrozumienie i solidarność z cierpiącymi pacjentami, buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin, inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych.

- Kandydat do tej nagrody to osoba, która robi coś więcej niż wymagają tego obowiązki zawodowe - mówi Małgorzata Bocheńska z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. - Ideą nagrody jest wyróżnienie, docenienie i nagrodzenie pracownika, który jest autorytetem dla pacjentów i swoich kolegów, a jego zaangażowanie w pracy wykracza poza zwyczajową normę, praacownika, który stale rozwija i kształci się, działa społecznie na rzecz pacjentów, angażuje się w realizację programów profilaktycznych w Gdańsku. 

Kandydat musi mieć to coś

W grudniu 2017 roku Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia będzie przyznana już po raz dziewiąty. Kandydata do nagrody mogą zgłosić wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą: poradnie, przychodnie, szpitale i pacjenci za pośrednictwem tych podmiotów. Na głównego zwycięzcę czeka 15 tys. zł, na trzech wyróżnionych laureatów - po 5 tys. zł, choć kwoty te mogą być modyfikowane w zależności od liczby kandydatów.  

Każdego roku do nagrody zgłaszanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Kapituła nagrody dostaje CV kandydatów, opis ich drogi zawodowej, osiągnięcia. Rzecz w tym, żeby poza suchymi informacjami o drodze zawodowej i zasługach zobaczyć człowieka i nagrodzić tego rzeczywiście najbardziej zaangażowanego. Kapituła stara się też, aby nagrody trafiały zawsze „po równo” i do lekarzy, i do personelu średniego.

Jak mówi Andrzej Zapaśnik, członek kapituły nagrody z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, który od lat opiniuje wnioski, kandydatami często są osoby znane w środowisku medycznym właśnie ze swojego zaangażowania, więc tak naprawdę nie trzeba sprawdzać, czy osiągnięcia lekarza są prawdziwe. Gdy jednak zdarza się, że kandydat jest nieznany osobom oceniającym, robi się „wywiad środowiskowy” wśród lekarzy i rzeczywiście zbiera informacje na temat proponowanej osoby. 

Nz. Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych gdańskich pracowników służby zdrowia w 2016 roku
Nz. Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych gdańskich pracowników służby zdrowia w 2016 roku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Sami działają, pasją zarażają innych

- Ta nagroda pomaga w docenieniu wieloletniego trudu, wyjątkowego zaangażowania w działania na rzecz pacjentów - mówi Anna Czarnecka . - To są zawsze osoby z charyzmą, które nie tylko robią swoje, ale swoją pasją zarażają innych i skupiają wokół siebie podobnych zapaleńców. Ja po prostu jestem dumna z koleżanek pielęgniarek, które są kandydatkami do nagrody. Nie zdarza się, że nie kojarzę osoby, bo zwykle o tym co robią koleżanki, nasze środowisko dobrze wie. Mamy mnóstwo wybitnych pielęgniarek, które robią fantastyczne rzeczy: np. opracowują własne sposoby na trudno gojące się rany, tworzą system opieki nad pacjentami żywionymi pozajelitowo.

W ośmiu poprzednich edycjach przyznano ogółem 60 nagród finansowych, w tym 12 nagród głównych. Uhonorowano dotychczas 47 kobiet i 13 mężczyzn: 27 pielęgniarek różnych specjalności, 26 lekarzy różnych specjalizacji i stopni naukowych, 4 położne, 1 ratownika medycznego, 1 lekarza stomatologa, 1 fizjoterapeutę. Nagrody główne przyznano dotychczas 7 kobietom i 5 mężczyznom: 5 pielęgniarkom i 7 lekarzom.

Jak składać wnioski?

Wnioski w zamkniętych kopertach z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia – edycja 2017” należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, stanowiska od 14 do 17 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, do 5 grudnia 2017 roku. Koperta winna być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”.

Elektroniczną wersję wniosku (wyłącznie sam wniosek, w wersji edytowalnej, w pliku otwartym) na adres: wrs@gdansk.gda.pl, wpisując w temacie maila: „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2017” (wersję elektroniczną należy przesłać również do dnia 05 grudnia 2017 roku, do godz. 16:00). W wypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Gdańska.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie miasta Gdańska

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora