PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Skorzystaj z konkretnej pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

Skorzystaj z konkretnej pomocy dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością
Do końca roku można skorzystać w Gdańsku z usługi opieki wytchnieniowej. To doraźne wsparcie dla gdańszczanek i gdańszczan sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jeśli chcesz zskorzystać z usługi pomocy wytchnieniwej  skontaktuj się ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach
Jeśli chcesz skorzystać z "opieki wytchnieniowej" skontaktuj się ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach
mat. prasowe MOPR


Dzięki tej usłudze osoba opiekująca się może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji. W tym czasie niepełnosprawny podopieczny ma bowiem zapewnioną fachową opiekę. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku usługę taką realizują: Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko, Fundacja MAJA na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Dom Pomocy Społecznej „Orunia” oraz Fundacja Hospicyjna.

Gdańskie rodziny i opiekunowie zainteresowani uzyskaniem „pomocy wytchnieniowej”, mogą kontaktować się w tej sprawie ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach. Numery telefonów, adresy do CPS dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W czasie epidemii, w miarę możliwości prosimy o załatwianie kwestii drogą telefoniczną, pocztową lub poprzez email. W razie konieczności można umówić się na wizytę w CPS, jednak po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu ze specjalistą.

Dodajmy, że usługa jest realizowana z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Niektóre szczegóły Programu:

Program jest realizowany w trzech formach:

1. Dzienne świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program;

2. Całodobowe świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w:

  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, wpisanej do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego zadanie;


3. Świadczenie usługi "opieki wytchnieniowej" poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki np. pielęgnacji, dietetyki.

Osoba, której przyznano „pomoc wytchnieniową”, nie ponosi odpłatności za usługę.

Ile godzin „wsparcia wytchnieniowego” przysługuje opiekunom w tej edycji Programu? Obowiązują limity, dla jednej osoby to: 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej, 14 dni dla opieki świadczonej w formie całodobowej i 40 godzin dla opieki świadczonej poprzez specjalistyczne poradnictwo lub naukę pielęgnacji, rehabilitacji.

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze