PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Komunikat PPWIS w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły po awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

Komunikat PPWIS w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły po awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Czajka"
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od Stogów do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych. We wtorek, 10 września, próbki wody zostaną pobrane ponownie.
Plaża na Stogach - zdjęcie ilustracyjne
Plaża na Stogach - zdjęcie ilustracyjne
fot. Mateusz Ochocki/KFP

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły w dniu 6 września 2019 roku pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  • Gdańsk, ul. Trałowa, Gdańsk-Świbno – plaża, 50 m na prawo od wejścia nr 7
  • Gdańsk, ul. Falowa, Gdańsk-Sobieszewo – plaża, 100 m na lewo od wejścia nr 16
  • Gdańsk, ul. Wydmy 1, Gdańsk-Stogi – plaża, na wysokości wejścia na plażę nr 26
  • Mikoszewo
  • Jantar

Badania próbek wody wykonało akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gdańsku.

W poniedziałek, 9 września, PPWIS poinformował, że jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  • Gdańsk, ul. Trałowa, Gdańsk-Świbno – plaża, 50 m na prawo od wejścia nr 7
  • Gdańsk, ul. Falowa, Gdańsk-Sobieszewo – plaża, 100 m na lewo od wejścia nr 16
  • Mikoszewo
  • Jantar

Nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli stwierdzono w próbce wody pobranej z miejsca, gdzie zwykle organizowane jest kąpielisko na Stogach (nr 26), wynoszące 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL). Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków w tej próbce odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z przedstawionymi wynikami badań apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno – bytowych.

Kolejne próbki wody do badań z ww. miejsc zostaną pobrane we wtorek, 10 września.