PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Heweliusze rozdane po raz 31. Profesorowie Piotr Dominiak i Piotr Stepnowski nagrodzeni

Heweliusze rozdane po raz 31. Profesorowie Piotr Dominiak i Piotr Stepnowski nagrodzeni
W poniedziałek, 28 stycznia, przypadła 408. rocznica urodzin Jana Heweliusza. W dzień urodzin astronoma w Gdańsku wręczono „Heweliusze”, czyli prestiżowe nagrody naukowe przyznawana za wybitne osiągnięcia. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta.
Sala Wielkiej Wety, gdzie odbywa się uroczystość wręczania Heweliuszy , zawsze wypełniona jest co do jednego miejsca. Nagroda im. Jana Heweliusza to prestiżowe wyróżnienie, nic więc dziwnego, że rodzina, przyjaciele i naukowi wychowankowie chcą towarzyszyć w takim momencie nagrodzonym naukowcom
Sala Wielkiej Wety, gdzie odbywa się uroczystość wręczania "Heweliuszy", zawsze wypełniona jest co do jednego miejsca. Nagroda im. Jana Heweliusza to prestiżowe wyróżnienie, nic więc dziwnego, że rodzina, przyjaciele i naukowi wychowankowie chcą towarzyszyć w takim momencie nagrodzonym naukowcom
Dominik Paszliński/gdansk.pl


Heweliusza otrzymać można raz w życiu. Tę wyjątkową nagrodę naukową Miasta Gdańska przyznaje się w naszym mieście od ponad 20 lat. Po raz pierwszy ustanowiono ją w 1987 roku, a pierwszego laureata wyłoniono rok później. Heweliusze przyznaje się w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. W pierwszej z wymienionych kategorii w tym roku wyróżnienie otrzymał profesor Piotr Stepnowski. Kapituła rekomendowała prezydentowi Gdańska przyznanie nagrody właśnie temu naukowcowi za: „wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku”. W przełożeniu na prostszy język brzmieć to może nastująpo.


Nz. prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Nz. prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dominik Paszliński/gdansk.pl


- Ta nagroda jest dla mnie potwierdzeniem, że kilka lat temu, kiedy wybierałem tematykę badawczą i podjąłem pewne ryzyko w związku z tym, że ten obszar wiedzy nie był jeszcze poznany, wybrałem dobrze - mówił Piotr Stepnowski, profesor UG. - Na pewno na takiej „terra incognita” [red. ziemia nieznana] można łatwo się potknąć i nic nie osiągnąć. Staram się szeroko i jak najpełniej obserwować zmiany środowiskowe wywołane działalnością człowieka, z punktu widzenia chemii, bo mowa o wykrywaniu konkretnych substancji, które w środowisku są i niosą określone skutki. To jest badanie oddziaływań tych substancji na organizmy żywe. To śledzenie ich przemieszczania się w środowisku glebowym czy atmosferze. Zajmuję się głównie pozostałościami leków, które są w środowisku i jest ich większa różnorodność. Medycyna idzie do przodu i to jest niestety to drugie życie substancji leczniczych, które niekoniecznie ma taką samą korzyść, jak w przypadku procesu terapeutycznego, gdzie leki często ratują nam życie a w środowisku mogą przynosić niepowetowane straty.


Nz. profesor dr hab. Piotr Dominiak
Nz. profesor dr hab. Piotr Dominiak
Dominik Paszliński/gdansk.pl


W drugiej kategorii kapituła rekomendowała profesora Piotra Dominiaka (Politechnika Gdańska) za „wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych”.

- To jest najwyższe wyróżnienie, które może naukowców z Gdańska czy Trójmiasta spotkać - mówi Piotr Dominiak, profesor PG. - Myślę, że otrzymełem tę nagrodę za to, że udao mi się współtworzyć silny ośrodek badawczo - ekonomiczny na Politechnice Gdańskiej, zgromadzić wokół siebie sporą grupę ludzi, którzy dzisiaj robią samodzielne kariery naukowe i ja osobiście właśnie to uważam za swój największy sukces. Sylwetki nagrodzonych naukowców

Profesor dr hab. Piotr Stepnowski studiował ochronę środowiska, a następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopnie doktora (1999 r.) i doktora habilitowanego (2005 r.) uzyskał na Wydziale Chemii UG. Kieruje Katedrą Analizy Środowiska, w latach 2012-2016 był Dziekanem Wydziału Chemii. Profesor specjalizuje się w analizie negatywnych wpływów na środowisko substancji przemysłowych. Dzięki jego działaniom wiele koncernów chemicznych ograniczyło negatywne oddziaływanie na środowisko. Stepnowski bada między innymi pozostałości farmaceutyków w przyrodzie. Wykazał, że substancje te są obecne m.in. w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Profesor jest autorem ponad 200 publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Współtworzył m.in. 3 podręczniki akademickie. 

Profesor dr hab. Piotr Dominiak - absolwent studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił doktorat w 1976 r., a w 1989 roku uzyskał habilitację. Od 1971 roku pracuje na Politechnice Gdańskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych Politechniki Gdańskiej, dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii, a także kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Profesor Dominiak zajmuje się ekonomią sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych oraz ponad 200 artykułów publicystycznych i 1000 felietonów. Kierował m.in. czterema edycjami Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. Obecnie jest prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji PG. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką PTE, Medalem „Solidarności”, Medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945–1989”, Medalem Paul Harris Fellow.Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze