PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Hermetyczna kompostownia gotowa - jeszcze tylko pozwolenie na użytkowanie

Hermetyczna kompostownia gotowa - jeszcze tylko pozwolenie na użytkowanie
Prace budowlane hermetycznej kompostowni zostały zakończone, czego potwierdzeniem jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu - informuje Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Nowy obiekt pełnić ma kluczową rolę w ograniczeniu wpływu działalności ZU na środowisko.
Wnętrze hermetycznej kompostowni Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, zdjęcie z września 2019 r.
Wnętrze hermetycznej kompostowni Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, zdjęcie z września 2019 r.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Hermetyczna kompostownia na Szadółkach ma łączną kubaturę 80 tys m sześc. i zajmuje powierzchnię 1,3 hektara. Instalacja będzie przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie.

Kompostownia składa się z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Kluczową część instalacji stanowi biofiltr, za pomocą którego prowadzona będzie proces neutralizacji zapachowej powietrza cyrkulującego wewnątrz budynku.

- Mimo trudności generalnego wykonawcy (który we wrześniu br. złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości - red.) doprowadziliśmy proces inwestycji do końca. W ostatnich dniach przeprowadziliśmy próbę szczelności kompostowni i uzyskaliśmy pozytywne rezultaty. To oznacza, że instalacja spełnia jedną ze swoich kluczowych funkcji, jaką jest odseparowanie procesu kompostowania od środowiska zewnętrznego - mówi Michał Dzioba prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Wczoraj (9 grudnia 2019 r.) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku został złożony wniosek o wydanie zgody na użytkowanie obiektu.

Projekt był realizowany ze szczególnym naciskiem na rozwiązania służące zmniejszeniu uciążliwości odorowych odczuwanych przez mieszkańców okolicznych osiedli. Instalacja powstała w miejscu dawnego placu dojrzewania kompostu, gdzie na otwartej przestrzeni ułożone były pryzmy z kilku tysięcy ton odpadów biodegradowalnych. Ich przetwarzanie było uzależnione od warunków pogodowych, takich jak upały czy ulewne deszcze. Dzięki nowej instalacji Zakład Utylizacyjny uzyska niezależność procesu kompostowania od powyższych czynników.

- Hermetyczna kompostownia to inwestycja oczekiwana i wypracowana w drodze dialogu społecznego. Komfort życia mieszkańców to między innymi czyste, lepsze otoczenie i przyjazne nam oraz kolejnym pokoleniom środowisko - przypomina prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Potrzeba uruchomienia hermetycznej kompostowni w Gdańsku jest ogromna, statystyki wyraźnie pokazują, że mijający rok był bezdyskusyjnie rekordowy pod względem przyjętej do zagospodarowania masy odpadów zielonych - blisko 35 proc. wzrost ilości tej frakcji względem analogicznego okresu poprzedniego roku, ilość odpadów biodegradowalnych uległa także zwiększeniu o 10 proc..

- Dzięki systematycznemu podejściu do gospodarowania odpadami w Gdańsku i wieloletnim inwestycjom, dzisiaj możemy uniezależnić się od szybujących w górę kosztów zagospodarowania frakcji odpadów zielonych i bio na zewnątrz –- podkreśla Piotr Grzelak, z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

 

„Budowa hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 37.799.589 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl