PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Grupa wsparcia w Centrum Praw Kobiet dla gdańszczanek z doświadczeniem przemocy. Zapisy do 21 października

Grupa wsparcia w Centrum Praw Kobiet dla gdańszczanek z doświadczeniem przemocy. Zapisy do 21 października
Grupa tworzona właśnie w Centrum Praw Kobiet skierowana jest do wszystkich mieszkanek Gdańska, które doświadczają przemocy, chcą zdobyć wiedzę o jej mechanizmach i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich.
help-3049553_1920
Pixabay.com

 

Zgłoszenia do grupy przyjmowane są najpóźniej do poniedziałku, 21 października 2019 r. Do grupy można dołączyć najpóźniej od drugich zajęć. Grupa przeznaczona jest dla mieszkanek Gdańska.

 

Jeżeli:

  • doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy,
  • niepokoi cię sposób, w jaki jesteś traktowana,
  • poszukujesz wsparcia i wzmocnienia,
  • chcesz skończyć z poczuciem osamotnienia i izolacji,

 

zapisz się do Grupy Wsparcia!Podczas spotkań będziesz mogła:

  • dowiedzieć się więcej o przemocy, sposobach jej zapobiegania i twoich prawach,
  • podzielić się swoimi doświadczeniami,
  • zostać wysłuchaną przez kobiety znajdujące się w podobnej sytuacji,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości,
  • nabrać sił do zmiany swojej sytuacji.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w środy, w godzinach 16:00-19:00 w Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11/2.

Planowanych jest 17 spotkań grupy, każde trwać będzie 3 godziny, grupa będzie działać przez pięć miesięcy.

Grupa ma charakter zamknięty i może liczyć maksymalnie 15 osób. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

 

ZAPISY:

Udział w grupie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą, z którą można skontaktować się dzwoniąc pod nr tel: 58 341 79 15 lub zapisać się osobiście w sekretariacie Centrum Praw Kobiet, w godzinach otwarcia sekretariatu (poniedziałek-piątek 10:00-18:00).

Grupę prowadzi Kalina Halemba – magister psychologii po Uniwersytecie Gdańskim. Szkoliła się z zakresu interwencji kryzysowej i pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz pracy z osobą po doświadczeniu traumatycznym, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Rodziny w kręgu przemocy, Studium Asystenta Środowiskowego oraz Otwartego Dialogu.

Aktualnie szkoli się z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej (Pomorskie Centrum Psychotraumatologii), uczestniczy także w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Pracuje jako asystentka środowiskowa w ramach Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji Usług Świadczonych na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz jako psycholożka w projekcie Ośrodek Wsparcia Rodzin w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”.

Z Centrum Praw Kobiet współpracuje od 2016 r., Udziela tu indywidualnej pomocy psychologicznej, prowadzi indywidualne konsultacje wstępne oraz grupy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy, a także uczestniczy w spotkaniach grup roboczych w ramach współpracy CPK z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W przeszłości była związana z m.in.: Domem Pomocy Społecznej w Sopocie, Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej “Glanik” oraz Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej “Mrowisko”, Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku, Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni. Pracowała w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznym.

 

Organizatorki: Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk.

Grupa wsparcia odbywa się w ramach projektu „Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie“ dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl