Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdański samorząd wziął się za dzieci z nadwagą i są efekty

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które objęło dzieci i młodzież profilaktyką nadwagi i otyłości. W ciągu 5 lat trwania programu „6-10-14 dla Zdrowia” przebadano ponad 36 tysięcy uczniów. Okazało się, że blisko 4000 z nich ma nadwagę - więc przekazano je pod nadzór specjalistów. Są już pierwsze, bardzo optymistyczne rezultaty.

Gdański samorząd wziął się za dzieci z nadwagą i są efekty
A
A
data publikacji: 11 czerwca 2016 r.

O dbałości władz samorządowych Gdańska o zdrowie dzieci i młodzieży świadczy nie tylko program 6-10-14 dla Zdrowia. Miasto wspiera wychowanie sportowe - w ciągu 10 lat z kasy samorządu sfinansowano budowę 80 boisk szkolnych.
O dbałości władz samorządowych Gdańska o zdrowie dzieci i młodzieży świadczy nie tylko program 6-10-14 dla Zdrowia. Miasto wspiera wychowanie sportowe - w ciągu 10 lat z kasy samorządu sfinansowano budowę 80 boisk szkolnych.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

„6-10-14 dla Zdrowia” to program finansowany przez Miasto Gdańsk, a realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Oparty jest na nowoczesnej formule wspierającej wprowadzanie zmian prozdrowotnych w codziennym życiu dzieci i ich rodzin. Uczestnikom programu przez rok towarzyszą lekarze pediatrzy, dietetycy, specjaliści aktywności fizycznej i psycholodzy.

Stosowane metody cieszą się uznaniem na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Coraz więcej miast w Polsce dostrzega efektywność działań zainicjowanych przez Gdańsk i tworzy programy bazujące na metodach wypracowanych właśnie w naszym mieście.

Innowacyjność programu „6-10-14 dla Zdrowia” uznana została również przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością - EASO (The European Association for the Study of Obesity). Certyfikacja EASO nadaje UCK oraz programowi „6-10-14 dla Zdrowia” prestiżowy tytuł Centrum Leczenia Otyłości. Jest certyfikatem potwierdzającym efektywność kliniczną oraz jakość prowadzonej interwencji. Tym samym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz Program „6-10-14 dla Zdrowia” dołączyli do elitarnego grona najlepszych ośrodków w Europie zajmujących się problemem nadwagi i otyłości.

Oficjalne podsumowanie osiągnięć z 5 lat działalności Programu zaprezentowano podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 10 czerwca w Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, eksperci zdrowia publicznego, lekarze pediatrzy oraz absolwenci Programu.

Popis młodych adeptów wschodnich sztuk walki podczas uroczystości otwarcia boiska szkolnego przy SP 47 na Chełmie.
Popis młodych adeptów wschodnich sztuk walki podczas uroczystości otwarcia boiska szkolnego przy SP 47 na Chełmie.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska: - Program „6-10-14 dla Zdrowia” to program profilaktyczny, który przynosi efekty. Jest na takim poziomie, że inne miasta naśladują Gdańsk, wdrażając tego typu rozwiązania u siebie. Efekty programu widać nie tylko na prezentowanych danych, ale najlepszymi jego ambasadorami są dzieci i młodzież, które kończą go z sukcesem. Z własnego doświadczenie wiem, jak ważne jest prawidłowe odżywienie, tym bardziej cieszę się, że coraz więcej młodych Gdańszczan otoczonych jest profesjonalną opieką specjalistów programu.

Radna Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia: - Dbamy o to, żeby Programowi nie stała się krzywda. Jestem dumna, że udało się utworzyć taką wartość na skalę ogólnopolską. Nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie zaprzestać realizacji Programu.

Ewa Książek-Bator: - Dyrektor Naczelny Uniwersyteckie Centrum Klinicznego w Gdańsku: - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne realizuje Program od 5 lat i jest świadome niedoboru programów profilaktycznych poprawiających zdrowie i jakość życia mieszkańców województwa. Mam nadzieję, że Prezydent Miasta ma świadomość, że pieniądze wydane na Program to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy publicznych.

Tomasz Stefaniak – dyrektor ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego: - Koszty szpitalnego leczenia otyłości dochodzą do wielomilionowych kwot. Dzięki pracy Programu „6-10-14 dla Zdrowia” oszczędzić możemy ogromne sumy w przyszłości (związane np. z kosztami leczenia, rehabilitacji, absencji w pracy itp.). Dzięki dzieciom, które wychodzą z otyłości czy nadwagi, możemy żyć o wiele lepiej w przyszłości.

Dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz - Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: - Bardzo ważna rzecz to: z otyłości się nie wyrasta. Dziecko otyłe zupełnie inaczej się rozwija: ma słabsze kości i mięśnie. Program jest swego rodzaju inwestycją w całe społeczeństwo. Poprawiając stan zdrowia obecnych dzieci sprawiamy, że będą one zdrowszymi dorosłymi i zostaną rodzicami kolejnego zdrowego pokolenia

Ania, lat 13 – uczestniczka Programu „6-10-14 dla Zdrowia”: - Na początku wstydziłam się nadwagi, najtrudniej było zacząć. W Programie nauczyłam się przede wszystkim regularnego i prawidłowego żywienia.

Magda, lat 14 - uczestniczka Programu „6-10-14 dla Zdrowia: - Dzięki Programowi szybko udało się zdiagnozować u mnie chorobę. Czuję się coraz lepiej, otwieram się na ludzi. Specjaliści w Programie bardzo mi pomogli – dodali odwagi i podnieśli na duchu.

Mama Magdy: - Bardzo ważne było dla mnie, że w Programie jednego dnia, w jednym miejscu, mogliśmy wszystko załatwić – wizyty z różnymi specjalistami, skierowanie na badania, itd. „Skutkiem ubocznym” Programu była zmiana nawyków żywieniowych całej rodziny. Sama nawet schudłam.

Otwarcie boiska nr 80 - w International School of Gdansk, przy ul. Suchej. 1 czerwca 2016 r.
Otwarcie boiska nr 80 - w International School of Gdansk, przy ul. Suchej. 1 czerwca 2016 r.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Pierwsze efekty działań Programu „6-10-14 dla Zdrowia” są już dostrzegalne. Aby ten rezultat został utrzymany i wzmocniony niezbędna jest kontynuacja działań i dalsze wspieranie coraz większego grona odbiorców. Pozwoli to na obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, a w konsekwencji również odsetka dorosłych borykających się z powikłaniami zdrowotnymi otyłości.

Podczas 5 lat trwania programu przebadano ponad 36.500 dzieci w etapie podstawowym, nadmiar masy ciała zdiagnozowany został u niemal 4.000 dzieci (ok. 11%), które zostały skierowane do etapu specjalistycznego programu „6-10-14 dla Zdrowia”

U 18 % dzieci zidentyfikowano poważne odchylenia w wynikach badań laboratoryjnych (przede wszystkim w poziomie glukozy, trójglicerydów i poszczególnych frakcji cholesterolu) wymagające natychmiastowej dodatkowej konsultacji specjalistycznej, zapewnionej w ramach Programu.Zdiagnozowanie tych zmian było możliwe tylko dzięki uczestnictwu dzieci w Programie „6-10-14 dla Zdrowia”. Stwierdzone nieprawidłowości na początkowym etapie są bezobjawowe, co zazwyczaj opóźnia ich wykrycie. Zazwyczaj diagnozowane są dopiero, kiedy pojawią się pełne objawy chorobowe, a stan kliniczny jest dużo bardziej zaawansowany.

Efektem rocznego uczestnictwa w programie u ponad 75 % podopiecznych jest obniżenie centyla BMI (średnio o 6 punktów procentowych). Oznacza to, że dziecko włączone do Programu z powodu otyłości, opuszcza program z nadwagą, czyli nadal z nadmiarem masy ciała, ale już niebędącym stanem chorobowym. Rozpoczęty proces redukcji masy ciała będzie kontynuowany po zakończeniu udziału w Programie, ponieważ obserwowana są trwałe, pozytywne zmiany w obszarze zachowań żywieniowych oraz tych dotyczących aktywności fizycznej.

Obecnie pod opieką programu „6-10-14 dla Zdrowia” znajduje się ok. 830 dzieci, a kolejne 100 oczekuje na pierwsze spotkanie.

Przez cały okres trwania programu „6-10-14 dla Zdrowia” udzielono blisko 24.000 porad specjalistycznych.

Zespół Programu „6-10-14 dla Zdrowia” tworzy ok. 50 osób zaangażowanych na różnych etapach realizacji zadań.

Otyłość stanowi obecnie jedno z największych wyzwań zdrowia publicznego. Uważana jest za przyczynę wielu komplikacji zdrowotnych, które wpływają negatywnie, na jakość życia człowieka i nasilają się wraz z jej pogłębianiem. Stanowi czynnik ryzyka wielu chorób m.in. choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, cukrzycy typu drugiego, niektórych nowotworów, zwyrodnienia układu kostno-stawowego.

Współczynnik otyłości na świecie wzrósł między rokiem 1975 a 2014 z 3,2% do 10,8% u mężczyzn oraz z 6,4% do 14,9% u kobiet. Szacuje się, że do 2025 roku wzrośnie do 18% w przypadku mężczyzn oraz do 21% w przypadku kobiet[1].

W Polsce ponad 22% dzieci i młodzieży do 18 r.ż. boryka się z nadwagą i otyłością oraz ich konsekwencjami zdrowotnymi[2]. Badania wykazały, że aż 79–80% młodzieży z otyłością stwierdzoną w okresie dojrzewania pozostanie otyłymi dorosłymi.[3] Choroby cywilizacyjne występujące w wieku dorosłym mają często swoje źródło w błędach żywieniowych i niskiej aktywności fizycznej w dzieciństwie. Dowiedziono, że w młodym wieku dużo łatwiej takie nawyki zmodyfikować oraz powrócić do zdrowia i prawidłowej masy ciała.

Więcej informacji  na stronie internetowej Programu: TUTAJ 

[1] NCD Risk Factor Collaboration: Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants, The Lancet, Volume 387, No. 10026, p.1377–1396, 2 April 2016   http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2930054-X/abstract

[2] Artykuł pt. „Naukowcy podpowiadają jak zatrzymać epidemię otyłości wśród dzieci i młodzieży”, opublikowany na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia http://izz.waw.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci/aktualnoci/583-naukowcy-podpowiadaja-jak-zatrzymac-epidemie-otylosci-wsrod-dzieci-i-mlodziezy (opublikowane: 17 maj 2016)

[3] Oblacińska A. Podstawy teoretyczne nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży.  w:  Oblacińska A. (red.) Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej. Warszawa 2013.


-
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
-
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora