PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto Gdańsk przeznaczy 1,5 mln zł na wsparcie szpitali - dzięki umowie z Urzędem Marszałkowskim

Miasto Gdańsk przeznaczy 1,5 mln zł na wsparcie szpitali - dzięki umowie z Urzędem Marszałkowskim
Z miejskiego budżetu do szpitali wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gdańska trafi ponad półtora miliona złotych rocznie. W poniedziałek, 12 lipca podpisane zostało porozumienie, dzięki któremu środki te wykorzystane zostaną na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trzy osoby stoją prezentując podpisaną umowę w gabinecie Marszałka Mieczysława Struka. Widzimy patrząc od lewej: mężczyznę, kobietę i kobietę. Za nimi stoją flagi Polski, Unii Europejskiej i województwa pomorskiego. Po prawej na ścianie wisi godło Rzeczpospolitej Polskiej
Po podpisaniu umowy. Od prawej: Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Województwem Pomorskim w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców Gdańska w obszarze ochrony zdrowia zostało podpisane przez Monikę Chabior, zastępczynię prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Agnieszkę Kapałę-Sokalską, członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego.

- Podczas spotkań z mieszkańcami, bardzo często poruszana jest kwestia wsparcia opieki medycznej. Z naszej perspektywy, jest to bardzo ważne i cenne porozumienie. Warto podkreślić, że w ramach współpracy z Samorządem Województwa przekazaliśmy dodatkowy milion złotych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej, pościeli jednorazowego użytku czy płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. To także zakup prawie 8 000 testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2, przeznaczonych dla pracowników podmiotów leczniczych, działających w Gdańsku - mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Podpisane porozumienie jest już drugim tego typu dokumentem oraz kontynuacją tego, które zawarte zostało w 2018 roku. W jego ramach, na podstawie umów z placówkami leczniczymi, wskazanymi przez Marszałka, do końca 2020 roku zakupiono sprzęt medyczny za łączną kwotę ponad 4,6 mln zł. Zakupiony sprzęt trafił do następujących placówek leczniczych:

2018:

- Copernicus sp. z o.o.:

  • Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
  • Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza.

2019:

- Copernicus sp. z o.o.:

  • Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
  • Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

2020:

- Copernicus sp. z.o.o:

  • Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
  • Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
  • Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

- Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza

- SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

 

Podpisane porozumienie jest już drugim tego typu dokumentem oraz kontynuacją tego, które zawarte zostało w 2018 roku. W jego ramach, na podstawie umów z placówkami leczniczymi, wskazanymi przez Marszałka, do końca 2020 roku zakupiono sprzęt medyczny za łączną kwotę ponad 4,6 mln zł
Podpisane porozumienie jest już drugim tego typu dokumentem oraz kontynuacją tego, które zawarte zostało w 2018 roku. W jego ramach, na podstawie umów z placówkami leczniczymi, wskazanymi przez Marszałka, do końca 2020 roku zakupiono sprzęt medyczny za łączną kwotę ponad 4,6 mln zł
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- Zależy nam na tym, aby stale podnosić standard opieki zdrowotnej. Kontynuacja porozumienia to bardzo cenna pomoc, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego nie tylko mieszkańców stolicy województwa, ale także wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych w gdańskich szpitalach - mówił Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wśród zakupionego sprzętu wymienić można: aparaty USG wraz z wyposażeniem, tor wizyjny do zabiegów z zakresu endoskopii centralnego układu nerwowego oraz kręgosłupa, respiratory stacjonarne i transportowe, system monitorowania pacjenta, przezierny stół operacyjny czy urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.

- Już teraz wiemy, ile pieniędzy z przekazanych półtora miliona złotych trafi do poszczególnych placówek. 1,2 mln zł trafi do szpitala Copernicus, 210 tys. zł do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 60 tys. zł do Szpitala Dziecięcego Polanki oraz 30 tys. zł do Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Wciąż jednak ustalane są szczegóły dotyczące tego, co dany podmiot z tych pieniędzy zakupi - mówiła Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Poza zakupami sprzętu, w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym realizowany jest wieloletni projekt (w latach 2019 – 2023), dotyczący wykrywania cukrzycy typu drugiego wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz Stegny. Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Podpisane porozumienie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze