PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk i Pomorze zdobyły Nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020

Gdańsk i Pomorze zdobyły Nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020
Po raz dziesiąty w Brukseli, w Parlamencie Europejskim wręczona została prestiżowa Nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Wśród nagrodzonych znalazły się wspólnie Gdańsk i Pomorze. Nagrodę otrzymują każdego roku trzy regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości.
Pomorze i Gdańsk uhonorowane Nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020. Nz. od lewej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji
Pomorze i Gdańsk uhonorowane Nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020. Nz. od lewej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji
zdj. European Union/Aude Vanthalem


Idea nagrody


Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to inicjatywa Komitetu Regionów, wspierana też przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz inne instytucje (UEAPME, Eurochambres i Social Economy Europe). Jej ideą jest wyłanianie i nagradzanie regionów oraz miast Unii Europejskiej, które stworzyły wyróżniającą się i wychodzącą w przyszłość strategie rozwoju przedsiębiorczości. Inicjatorzy nagrody chcieli wesprzeć i dać jako przykład regiony, które stawiają na rozwój gospodarczy, tworzą wiarygodne plany i warunki dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw, stosują w praktyce zasady „Small Business Act” (SBA). Wielkość i zamożność regionu nie ma znaczenia. Liczy się dobra i przyszłościowa strategia, uwzględniająca różne aspekty np. ekologię.

Nagroda przyznawana jest od 2011 r. Każdego roku nagradzane równorzędnym tytułem są zawsze trzy europejskie regiony. W poprzednich dziewięciu edycjach jedynym polskim zwycięzcą była Małopolska.


Gdańsk i Pomorze dostrzeżone i nagrodzone

Oprócz Pomorza i Gdańska nagrodę otrzymały też regiony: Nawarra z Hiszpanii i szwedzki Göteborg. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Parlamencie Europejskim Pomorze reprezentował marszałek województwa Mieczysław Struk, a Gdańsk Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji.

Zobacz relację wideo:


- Nagroda ta to najlepszy dowód, że nie zmarnowaliśmy ostatnich 30 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej i 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Gdańsk jako największe centrum życia społeczno-gospodarczego regionu oraz jego stolica, oddziałuje swoją siłą na cały obszar województwa wpływając na podejmowanie aktywności, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Wiele lat temu postawiliśmy sobie ambitny cel - skupienie i przyciąganie tego, co najcenniejsze - ludzi przedsiębiorczych, świadomych naszego dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Patrząc przez pryzmat czasu mamy poczucie, że ten cel osiągnęliśmy - powiedział po odebraniu nagrody Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.

- Nadzwyczajne wyróżnienie, jakim jest Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości 2020” traktujemy jako wyjątkowe zobowiązanie. Zobowiązanie wykraczające daleko poza czysto gospodarczy aspekt polityki wspierania przedsiębiorczości. Zobowiązanie, które skupiać się będzie na zapewnieniu sprawiedliwych i inspirujących warunków rozwoju dla wszystkich bez wyjątku mieszkańców Pomorza, także tych, których dzisiaj potocznie nazywa się migrantami – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

 

W Gdańsku od 13 lat odbywa się największa w Europie Środkowowschodniej konferencja infoShare. W edycji z 2018 r. wzięła udział rekordowa liczba ok. 8 tys. osób, a wśród nich znalazło się ponad 200 start-upów
W Gdańsku od 13 lat odbywa się największa w Europie Środkowowschodniej konferencja infoShare. W edycji z 2018 r. wzięła udział rekordowa liczba ok. 8 tys. osób, a wśród nich znalazło się ponad 200 start-upów
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Gdańska przedsiębiorczość w liczbach:


- 77 037 podmiotów gospodarczych, w tym 96 proc. to przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, a 67,3 proc. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dane z 2018r.)

- 178,9 tys. - osób pracujących w podmiotach gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, co oznacza wzrost o 9,4 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Najwięcej osób zawodowo zajmowało się handlem i naprawami – 14,8 proc., oraz przetwórstwem przemysłowym – 14,3 proc. Znaczna liczba osób zatrudniona była w sektorze edukacji – 11,8 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej – 6,1 proc., a także w ochronie zdrowia i pomocy społecznej oraz w budownictwie – po 5,8 proc. (dane na koniec 2017 r.)

- 5830,6 zł brutto - przeciętne miesięczne wynagrodzenie odnotowane w sektorze przedsiębiorstw gdańskich wyniosło w 2018 r. W porównaniu z rokiem 2017 wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw osiągnął poziom 4,6 proc. Średnie wynagrodzenie gdańszczan brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. było wyższe o 18,6 proc. niż wartość tego wskaźnika notowana dla województwa pomorskiego – 4916,6 zł i o 20,1 proc. wyższe względem gospodarki krajowej – 4852,3 zł

- 6552 - liczba bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Gdańskiego Urzędu (dane na koniec 2018 r.) z czego 3756 to kobiety. Liczba bezrobotnych w ujęciu rocznym spadła o 3,7 proc. Stopa bezrobocia na koniec 2018r. wyniosła 2,6 proc.

 


Lista nagrodzonych regionów w poprzednich edycjach:

w 2011 r.: Brandenburgia (Niemcy), hrabstwo Kerry (Irlandia) i Murcja (Hiszpania),
w 2012 r.: Katalonia (Hiszpania), Helsinki-Uusimaa (Finlandia) i Trnawa (Słowacja);
w 2013 r.: Nord-Pas de Calais (Francja), Dania Południowa i Styria (Austria),
w 2014 r.: Flandria (Belgia), Marche (Włochy) i Brabancja Północna (Niderlandy),
w 2015 r.: Lizbona (Portugalia), Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo) i region Walencja (Hiszpania),
w 2016 r.: Glasgow (Zjednoczone Królestwo), Lombardia (Włochy) i Małopolska (Polska).
w 2017 r.: Estremadura (Hiszpania), Dolna Austrii (Austria) i Zachodnia Grecja (Grecja),
w 2018 r.: Macedonia Środkowa (Grecja), Île-de-France (Francja) oraz Północno-Zachodni Region (Irlandia).
w 2019 r.: Asturia (Hiszpania), Geldria (Holandia), Tesalia (Grecja)

 

Marek Wałuszkowww.gdansk.plmarek.waluszko@gdansk.pl
Marek Wałuszko - najnowsze
Marek Wałuszkowww.gdansk.plmarek.waluszko@gdansk.pl
Marek Wałuszko - najnowsze