PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk dzieli się dobrem. Zgłoś swój pomysł i otrzymaj do 5 tys. zł na działania społeczne

Gdańsk dzieli się dobrem. Zgłoś swój pomysł i otrzymaj do 5 tys. zł na działania społeczne
Zbiórka na Fundusz Gdańsk Dzieli Się Dobrem uruchomiona została w styczniu 2021 roku. Jej celem jest wsparcie działań organizacji społecznych, ruchów obywatelskich i instytucji samorządowych z całej Polski, które starać się mogą o przyznanie grantów w kwocie do 5 tys. zł. Osoby zainteresowane taką formą wsparcia mogą zgłaszać swoje pomysły do 10 maja br.
gdansk dobro

 

“Gdańsk dzieli się dobrem” to nazwa funduszu, który powstał, aby wspierać finansowo mniejsze organizacje społeczne z całej Polski. Inicjatywa ta jest hołdem pamięci dla zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i jednocześnie krokiem do kontynuacji jego dziedzictwa. W drugą rocznicę śmierci prezydenta na Placu Solidarności ponownie zostało ułożone ogromne serce składające się z 36 tys. zniczy. Wydarzenie to poprzedziło uruchomienie zbiórki, dzięki której na konto funduszu wpłynęło 200 tys. zł. 

Zgodnie z założeniami, środki, które udało się zebrać, w postaci grantów trafić teraz mogą do organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, instytucji samorządowych z różnych zakątków naszego kraju i inicjatyw tworzonych z myślą o grupach narażonych na dyskryminację i wykluczenie. Promowane będą działania o charakterze publicznym.

Jak zgłosić pomysł?

By wziąć udział w konkursie grantowym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 10 maja 2021 r

Granty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

  • kreatywność i realność pomysłu, 
  • opis grupy odbiorców, 
  • sposób promocji projektu, 
  • dotarcie do grupy odbiorców zagrożonej wykluczeniem,
  • dodatkowe punkty będą przyznawane za inicjatywy związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad przyznawania grantów znajdują się w regulaminie funduszu. 

Dwie transze w 2021 roku

W pierwszej edycji konkursu przyznanych zostanie 20 grantów, do 5 tys. zł każdy.

Pierwszy nabór rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 10 maja br. 

Drugi nabór zostanie uruchomiony 1 września 2021 roku i potrwa do 30 października 2021 roku.

Proces administracyjny prowadzi operator tej inicjatywy - Fundacja Gdańska. Decyzje o dofinansowaniu będą zapadały większością głosów członkiń i członków Rady Funduszu, w skład której wchodzić będą:

  • osoba wskazana przez Magdalenę Adamowicz, wdowę po sp. Pawle Adamowiczu,
  • osoba wskazana przez Piotra Adamowicza, brat śp. Pawła Adamowicza,
  • osoba wskazana przez Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska,
  • osoba wskazana przez Komitet Obrony Demokracji, inicjatora rozpalenia Największego Serca na Świecie w Gdańsku na pl. Solidarności w 2019 roku,
  • osoba wskazana przez Fundację Gdańską

Grantu nie będą mogą uzyskać organizacje i instytucje związane kapitałowo, rodzinnie z którymkolwiek z inicjatorów funduszu lub członkiem Rady Funduszu. Granty nie będą przyznawane też na cele polityczne i religijne.

Akcja została zainicjowana przez: Magdalenę Adamowicz, Piotra Adamowicza, Aleksandrę Dulkiewicz, Fundację Gdańską i Komitet Obrony Demokracji.

Więcej informacji znajdziemy na stronie gdanskdzielisiedobrem.pl

Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze