PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Apel WdG o wspólne uczczenie rocznic

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Apel WdG o wspólne uczczenie rocznic
Gdańscy radni klubu Wszystko dla Gdańska przedstawili projekt apelu w sprawie dwóch ważnych dat: 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 39 rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego. Przygotowany dokument trafi pod obrady Rady Miasta Gdańska na najbliższej czwartkowej sesji.
Klub radnych Wszystko dla Gdańska prezentuje projekt apelu
Klub radnych Wszystko dla Gdańska prezentuje projekt apelu
źródło: WdG


Radni klubu Wszystko dla Gdańska oraz działacze Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska przedstawili swoja inicjatywę przed gdańskim ratuszem. Apel odczytała Teresa Wasilewska, wiceprzewodnicząca rady. Dokument – jak poinformowano – powstał już tydzień temu, a pod obrady trafić ma na najbliższej sesji RMG w czwartek 29 sierpnia. Ogłoszenie go w piątek 23 sierpnia nie jest przypadkowe, bo właśnie w tym dniu przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Projekt apelu odczytała Teresa Wasilewska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Wszystko dla Gdańska apeluje „o wspólne godne uczczenie bohaterów walki i ofiar cywilnych II wojny światowej oraz twórców sukcesu Sierpnia ’80”, proszą też różne środowiska polityczne o złagodzenie języka debaty.

Zobacz wideo z konferencji:


Poniżej pełna treść apelu:


APEL RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Podejmuje się APEL Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 39 rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego

§ 1 W przededniu 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 39 rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego, Rada Miasta Gdańska apeluje o wspólne godne uczczenie bohaterów walki i ofiar cywilnych II wojny światowej oraz twórców sukcesu Sierpnia ’80, o zachowanie pamięci historycznej wolnej od ideologicznych i politycznych interpretacji, oraz o porozumienie na rzecz przeciwdziałania brutalizacji debaty publicznej.

Drastyczne doświadczenie II wojny światowej było szczególnie bolesne dla Polski. Wskutek napaści hitlerowskich Niemiec, jaka dokonała się 1 września 1939 roku, działań zbrojnych i prześladowań zginęło niemal 6 milionów Polaków.

Zakończenie wojny kapitulacją III Rzeszy nie oznaczało dla nas wolności. Polska na mocy postanowień konferencji w Jałcie znalazła się w radzieckiej strefie wpływów, na dziesięciolecia zostając skazana na pełne podporządkowanie komunistycznemu Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Działalność aparatu represji stalinowskich pochłonęła kolejne ofiary. Polacy wielorakie podejmowali próby zrzucenia radzieckiego jarzma, by wspomnieć Poznański Czerwiec 1956 roku, studenckie demonstracje w Warszawie i Krakowie w 1968 roku, masakrę na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, Radom w 1976 roku, strajki sierpniowe 1980 roku, czy pacyfikację kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku. Porozumienia Sierpniowe – wynegocjowane przez komitety strajkowe z rządem w Szczecinie, w Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice – stały się podstawą do powstania NSZZ „Solidarność”, 10-milionowego ruchu społecznego. W konsekwencji zaś doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu, a następnie do pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku, powołania niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego, powstania samorządu terytorialnego i pełnej demokratyzacji kraju.

Tym bohaterom zawdzięczamy wolność! W 2019 roku, roku Wolności i Solidarności, roku ważnych rocznic, chcemy im dziękować w sposób szczególny. Chcemy, bez względu na sympatie polityczne, wspólnie upamiętniać ich heroiczną postawę, wspólnie czcić m.in. poprzez godne uroczystości rocznicowe, a także współpracę środowisk społecznych, kombatantów, historyków oraz władz państwowych i samorządowych na rzecz projektowania i budowy muzeum na Westerplatte.

Szacunek do bohaterów wymaga zgody, kultywowania tożsamości narodowej poprzez poszanowanie pamięci historycznej, dbałości o prawdę historyczną i niewykorzystywanie jej w bieżących sporach politycznych, ale nade wszystko prowadzenia debaty publicznej w sposób wolny od nienawiści, tworzenia głębokich podziałów społecznych i pochwalania przemocy. W ostatnim czasie doświadczamy w całej Polsce, choć w Gdańsku w sposób szczególny, przekraczania kolejnych granic brutalizacji debaty publicznej – mowy nienawiści wobec przeciwników politycznych, fałszywych oskarżeń o brak patriotyzmu, agresji słownej i fizycznej wobec mniejszości, naruszania prywatności osób publicznych czy pochwalania przemocy.

Historyczne doświadczenia Gdańska, Polski i Europy – zarówno te z poprzedniego stulecia, jak i niedawne zabójstwo śp. prezydenta Pawła Adamowicza – wymagają od nas powstrzymania agresji w życiu publicznym. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do uczestników sporów politycznych ze wszystkich stron, do środków masowego przekazu, do autorytetów duchownych i świeckich o złagodzenie języka debaty, oraz stanowczą reakcję we wszystkich przypadkach przekraczania granic kultury wypowiedzi, a tym bardziej agresji fizycznej. Szczególna odpowiedzialność ciąży na władzach publicznych, do których apelujemy o skuteczne ściganie przestępstw z nienawiści i brak tolerancji dla nieetycznych postaw urzędników bez względu na to, po której stronie politycznego sporu znajdują się sprawcy i pokrzywdzeni.

Papież Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym z okazji 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja powiedział: „Wolności nie można tylko posiadać, nie można zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”. Jesteśmy depozytariuszami wolności, wolność ofiarowaną nam m.in. przez bohaterów II wojny światowej i bohaterów Sierpnia ’80 jesteśmy zobowiązani nadal „tworzyć przez prawdę”.

 

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl