Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Eko Park gotowy! Uroczyste otwarcie parku Uniwersytetu Gdańskiego w czwartek, 7 czerwca

Brzoza niska, brzęk, rosiczki, ostnice - m.in te rzadkie i zagrożone wyginięciem na Pomorzu rośliny rosną już w EkoParku na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, który uroczyście zostanie otwarty w najbliższy czwartek. To unikatowe miejsce - na dwóch hektarach przy ulicy Wita Stwosza będzie można prowadzić badania naukowe, "opiekować się" ginącymi gatunkami roślin, a studenci i mieszkańcy znajdą tu wypoczynek od gwaru dużego miasta.

Eko Park gotowy! Uroczyste otwarcie parku Uniwersytetu Gdańskiego w czwartek, 7 czerwca
A
A
data publikacji: 05 czerwca 2018 r.
W EkoParku znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego
W EkoParku znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego
fot. Mateusz Ochocki / KFP

EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się między gmachami wydziałów: Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na oliwskim kampusie na terenie dawnych ogródków działkowych, gdzie przez lata składowano ziemię z budowy poszczególnych obiektów powstających wokół. Pierwsze nasadzenia w parku rozpoczęły się na wiosnę 2016 roku. 

To jedyny w skali województwa projekt, który łączy funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Na terenie EkoParku będą prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG. Ze względu na unikatowe walory ekologiczne park będzie również miejscem wypoczynku dla wszystkich studentów UG oraz mieszkańców Trójmiasta. W czasie otwarcia będzie można przejść alejkami parku z przewodnikiem, zaplanowane zostały także warsztaty dla uczniów.

Teren EkoPark ma być terenem  zachowania i promocji bioróżnorodności, park przyczyni się do podniesienia wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do wypoczynku zarówno studentów UG, jak i mieszkańców Trójmiasta.

Ozdobne oczko wodne powstało z myślą o rozrodzie płazów, owadów i innych bezkręgowców
Ozdobne oczko wodne powstało z myślą o rozrodzie płazów, owadów i innych bezkręgowców
fot. Mateusz Ochocki / KFP

W EkoParku znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego (m.in. brzęk, brzoza niska, brzoza karłowata, byliny - rosiczki, ostnice). Rośliny te są zgromadzone w nasadzeniach siedliskowych, specjalnym nasadzeniu osobliwości florystycznych lub w obrębie nasadzeń ozdobnych.

Na terenie EkoParku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na roślinność niską (np. trawy ozdobne: wrzos, wrzośce oraz kwiaty: krokusy, zawilce, przebiśniegi), drzewa (np. brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, jarzębina oraz drzewa ozdobne – np. świerk srebrny, kasztanowiec, miłorząb) i krzewy (np. leszczyna, głogi, rokitnik oraz krzewy ozdobne – np. bez, pigwowce, jałowce). Powstały ścieżki edukacyjne, m.in. jedna dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także małe alpinarium oraz dwa ozdobne małe zbiorniki wodne, którą będą stanowiły miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znalazły się również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku. Wykonano prace korekcyjne związane z ukształtowaniem terenu, aby zapewnić dogodny dostęp do EkoParku (również dla osób niepełnosprawnych) oraz instalacja nawadniająca. W otwartym parku będą trwały prace uzupełniające i korekcyjne.

Uroczystość zaplanowano na czwartek, 7 czerwca, godz. 12.00-14.00 w Bałtyckim Kampusie UG w Gdańsku Oliwie, na dziedzińcu Wydziału Chemii, ul. Wita Stwosza 63. 

Wyjątkowe miejsce łączące funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne znajduje się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie, pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wyjątkowe miejsce łączące funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne znajduje się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie, pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki
fot. Mateusz Ochocki / KFP

Park powstał w ramach projektu: „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”.

Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 2 miliony złotych Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował inwestycje w wysokości ponad 650 tysięcy złotych.


Czytaj także:

Oliwa. Takiego parku dotąd w Gdańsku jeszcze nie było

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl