PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Egzaminy i obrony online, zmiana terminów rekrutacji - Uniwersytet Gdański z planem funkcjonowania do końca semestru

Egzaminy i obrony online, zmiana terminów rekrutacji - Uniwersytet Gdański z planem funkcjonowania do końca semestru
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie porządkujące funkcjonowanie uczelni do końca semestru letniego. Podstawowa sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 czerwca. Są już także informacje o tegorocznej rekrutacji na studia.
Lipiec 2019 - widok na Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z perspektywy tarasu widokowego Olivia Business Centre
Lipiec 2019 - widok na Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego z perspektywy tarasu widokowego Olivia Business Centre
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Zajęcia, egzaminy, zaliczenia, obrony i terminy letniej sesji 2019/2020

  • Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim ponad 80 proc. zajęć odbywa się online lub e-learningowo i będą one w takiej formie prowadzone do końca letniego semestru w roku akademickim 2019/2020. Te zajęcia, które nie mogły się odbyć zdalnie, zostaną przesunięte w planie studiów na kolejne semestry.
  • W formie online zostaną przeprowadzone także egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich). Podstawowa sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 czerwca br., by usprawnić ten proces. Terminy sesji poprawkowej we wrześniu  nie uległy zmianie.

 

- Na Uniwersytecie Gdańskim już 31 marca 2020 roku obowiązują rozwiązania dotyczące możliwości zdalnego składania prac dyplomowych i przeprowadzania obron oraz egzaminów i zaliczeń - mówi Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG. - Są to rozwiązania, które pozwalają przeprowadzić cały proces online: od złożenia pracy dyplomowej po obronę. Dają także możliwość przeprowadzenia wszystkich form zaliczeń i egzaminów – ustnych, pisemnych, warsztatowych. Narzędziem dedykowanym do prowadzenia online zajęć, obron, egzaminów i zaliczeń jest aplikacja MS Teams, z której odbyły się szkolenia i webinaria. Pierwsze takie online odbyły się już na Wydziale Ekonomicznym UG. dzięki temu mamy doświadczenia, które pokazują, że takie rozwiązanie jest możliwe.

Rzecznik podkreśla także, że studenci ostatnich lat, piszący prace dyplomowe oraz doktoranci i pracownicy UG mają możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Gdańskiego w systemie online (ze zbiorów korzystać mogą w ten sposób wszyscy pracownicy i studenci uczelni, zasady reguluje komunikat na stronie Biblioteki UG).

 

Test w kierunku Covid- 19 “na piechotę” - w Gdańsku ruszyło pierwsze w Polsce centrum testowe walk-thru

 

Domy studenckie i obiekty sportowe

Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwy powrót do domów studenckich - przed epidemią mieszkało w nich ponad 1300 studentów. Dopuszczenie do powrotu tak dużej grupy osób do akademików, korzystanie tam ze wspólnych kuchni, pralni i innych przestrzeni stanowiłoby poważne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców. Z tych samych powodów nie jest możliwe korzystanie z obiektów sportowych. W domach studenckich wciąż mogą mieszkać studenci z zagranicy, którzy nie mieli możliwości powrotu do domu oraz studenci w trudnych, życiowych sytuacjach, związanych np. ze zdrowiem. W tym ostatnim przypadku zgoda wydawana jest indywidualnie, a konieczność powrotu do domu studenckiego musi być udokumentowana. Wprowadzona została możliwość całkowitego zwolnienia z opłat za miejsce w domach studenckich UG oraz zniżki w opłatach. Studenci w trudnej sytuacji życiowej otrzymali zapomogi ze specjalnie na ten cel przeznaczonych środków.

Generalnie jednak, co najmniej do 30 czerwca br. nie będą kwaterowane nowe osoby w domach studenckich i innych obiektach UG. Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021 będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie.

 

Uniwersytet Gdański przekazał Sanepidowi aparaturę do wykrywania zakażeń koronawirusem

 

Oddany do użytku z końcem września 2019 - budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie sale dydaktyczne świecą pustkami
Oddany do użytku z końcem września 2019 - budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie sale dydaktyczne świecą pustkami
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Gdański mikrobiolog dr Łukasz Rąbalski i genetyczna sekwencja. Polski wkład w walkę z Covid-19

 

Terminy i zasady rekrutacji 

W związku z przesunięciem terminów tegorocznych matur na UG przygotowano nowe terminy rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 oraz elektroniczny system składania dokumentów. Rekrutacja zostanie przesunięta na sierpień, dokładne terminy rekrutacji na poszczególne kierunki zostaną opublikowane na koniec maja br. po zatwierdzeniu ich przez Senat UG.

Uczelnia nie zmienia zasad rekrutacji (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

 

Otwarte wydarzenia

Co najmniej do 31 sierpnia br. na terenie uczelni nie będą się odbywały konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne. 

- Mamy jednak nadzieję, że nowy rok akademicki 2020/2021 będzie można rozpocząć tradycyjną inauguracją 1 października - dodaje Beata Czechowska-Derkacz.

 

Wirusolog z UG o koronawirusie: - Przede wszystkim nie bać się i używać zdrowego rozsądku

 

Praca administracji i dostęp do uczelnianej infrastruktury

Tam, gdzie jest to możliwe, znoszone są ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni. W budynkach wydziałów, za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, mogą przebywać pracownicy i doktoranci danego wydziału, którzy prowadzą prace naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w budynkach UG. Za właściwą organizację pracy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odpowiadają dziekani lub kierownicy jednostek UG.

Praca administracji w budynkach UG jest możliwa przy zachowaniu bezpiecznych warunków (m.in. zachowanie odstępu co najmniej 2 m pomiędzy pracownikami). Ze względów bezpieczeństwa wciąż konieczna jest zdalna praca części zatrudnionych.

W budynkach UG rekomenduje się używanie maseczek ochronnych i rękawiczek w przestrzeniach wspólnych.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl