Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Duże zainteresowanie budową mostu w Sobieszewie

Marzenia gdańskich "wyspiarzy" przekuwają się w coraz realniejszy projekt. Aż piętnaście firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu dotyczącym budowy mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych wniosków.

Duże zainteresowanie budową mostu w Sobieszewie
A
A
data publikacji: 25 maja 2016 r.

Most zwodzony do Sobieszewa coraz bliżej
Most zwodzony do Sobieszewa coraz bliżej
materiały prasowe DRMG

Przetarg na budowę zwodzonego mostu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła 31 marca 2016 r. Według szacunków obiekt ma kosztować 60–80 mln złotych. Ile dokładnie - okaże się po zakończonej procedurze przetargowej.

Gdańsk na realizację inwestycji otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa, które wynosi blisko 17 mln złotych.

Wcześniej w sprawę zaangażowali się mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i sąsiadujących z nią gmin, którzy przez trzy tygodnie zebrali blisko trzy tysiące podpisów poparcia dla tej inwestycji.

CZYTAJ  Sobieszewo. Mieszkańcy chcą mostu, naciskają na polityków


Most powinien być gotowy pod koniec 2017 r.
Most powinien być gotowy pod koniec 2017 r.
materiały prasowe DRMG

Most na Wyspę Sobieszewską będzie zwodzony
Most na Wyspę Sobieszewską będzie zwodzony
materiały prasowe DRMG

Co zawiera zamówienie przetargowe?

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o parametrach:

  • Długość obiektu - 173 m
  • Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m
  • Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych – 2x25 m + 2x25 m
  • Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych – 59,5m
  • Szerokość ustroju niosącego – 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m, szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m
  • Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030
  • Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła - 93 stopni
  • Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic - 50 m
  • Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania - 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej
  • Czas otwierania obu przęseł - 120 sekund.

2. Budowę odcinka drogi o długości około 900 m - droga klasy G
3. Budowę budynku obsługi mostu
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej – Łąkowej – Piaskowej
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej
12. Budowę i przebudowę oświetlenia
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia)
16. Roboty rozbiórkowe – likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni


15 firm jest zainteresowanych realizacją tej inwestycji
15 firm jest zainteresowanych realizacją tej inwestycji
materiały prasowe DRMG

Przeczytaj także:

Wyspa Sobieszewska pyta, czy rząd PiS da pieniądze na most

Sobieszewo. Spełnia się marzenie o moście-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora