PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Drzewa pod specjalną, dodatkową ochroną. Reakcja Miasta na nielegalną wycinkę przy Al. Zwycięstwa

Drzewa pod specjalną, dodatkową ochroną. Reakcja Miasta na nielegalną wycinkę przy Al. Zwycięstwa
Inwestor nie zastosował się do przepisów związanych z procedurą wpisania parku Steffensów do rejestru zabytków i prowadził roboty bez odpowiednich pozwoleń. W trybie natychmiastowym prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wstrzymała decyzję o zgodzie na wycinkę drzew. Jednocześnie wszczęto postępowanie, w razie nieprawidłowości na inwestora zostanie nałożona kara. Miasto analizuje sprawę pod kątem zgłoszenia do prokuratury. Prezydent powołała także komitet wykonawczy, który będzie rozpatrywał wszystkie zgody na wycinkę drzew.
Zdjęcie przedstawia pnie ściętych drzew i piłę mechaniczną, która posłużyła do wycinki
Informację o tym, że w parku przy Alei Zwycięstwa w Gdańsku, na obszarze położonym za pomnikiem z czołgiem T-34, wycinane są stare drzewa Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał w sobotę w południe
Fb PWKZ

 

W sobotę, 13 marca, w Parku Steffensów przy al. Zwycięstwa wykonawca wynajęty przez właściciela terenu rozpoczął wycinkę drzew. Interwencję w tej sprawie podjął Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ), który poinformował, że wycinka nie może być prowadzona, bo od połowy 2020 roku ten teren objęty jest procedurą wpisu do rejestru zabytków. Taka decyzja wstrzymuje prowadzenie wszelkich prac budowlanych, w tym również tych dotyczących przekształcenia zieleni. Obowiązek wstrzymania prac ciąży na inwestorze. W związku z tym, że inwestor nie dostosował się do przepisów dotyczących ochrony parku, prezydent wstrzymała wycinkę. Kolejnym krokiem będzie ponowna weryfikacja działań inwestora i ewentualna decyzja o nałożeniu kary i skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. W tej sprawie prezydent jest także w kontakcie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, kara za usunięcie drzew bez pozwolenia może wynieść ok. 75 000 zł.

 

Inwestor miał obowiązek powstrzymania się od prac

30 kwietnia 2020 roku PWKZ otrzymał pismo z Urzędu Miejskiego o uzgodnienie w związku z planem realizacji chodników i infrastruktury technicznej w granicach parku. 22 czerwca 2020 roku minął ustawowy termin - wydłużony przez specustawę o Covid - na uzgodnienie. Konserwator nie zajął stanowiska w tym terminie, co oznacza, że zgodnie z przepisami prawa nie wniósł sprzeciwu do inwestycji. Równolegle, 6 czerwca 2020 roku, PWKZ wszczął postępowanie o wpis do rejestru zabytków parku im. Steffensów, rozszerzając chroniony teren o działki inwestora. W związku z wszczęciem postępowania o wpis przez PKWZ inwestor został poinformowany, że „zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku”.

 

Zaalarmowana telefonicznie przez konserwatora policja natychmiast podjęła interwencję, dzięki której wycinka drzew została przerwana
Zaalarmowana telefonicznie przez konserwatora policja natychmiast pojechała na miejsce, ale wycinka drzew została przerwana dopiero wskutek drugiej interwencji - przy pierwszej wykonawca prac bezpodstawnie powoływał się na posiadane pozwolenie. Ściętych zostało niestety 10 drzew, niemal stuletnich
Fb PWKZ

 

Ustawa o ochronie zabytków nie wstrzymuje konieczności wydawania decyzji administracyjnych, natomiast nakłada na inwestora obowiązek wstrzymania się od prowadzenia robót bez odpowiednich pozwoleń. A zatem Wydziały Środowiska i Architektury musiały procedować zgodnie z zasadami, niezależnie od decyzji PKWZ o rozpoczęciu procedury wpisu, natomiast inwestor i tak nie mógł rozpocząć jakichkolwiek prac.

Wcześniej inwestor wystąpił z wnioskiem o możliwość prowadzenia badań archeologicznych. Otrzymał zgodę na takie prace od  PWKZ na terenie, na którym znajdują się wycięte drzewa.

Prezydent Gdańska zdecydowała o powołaniu komitetu wykonawczego, na którego czele stanie Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. klimatu i przedsiębiorczości. Komitet będzie analizował wszystkie decyzje dotyczące pozwolenia na wycinkę drzew w mieście.

 

Ślady po wycince drzew w Parku Steffensów zostały zabezpieczone
Ślady po wycince drzew w Parku Steffensów zostały zabezpieczone
Krzysztof Mystkowski/Kosycarz KFP
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze