PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Co zmienić w Budżecie Obywatelskim? Raport z ankiet ewaluacyjnych jest już gotowy

Co zmienić w Budżecie Obywatelskim? Raport z ankiet ewaluacyjnych jest już gotowy
Ponad 80 proc. ankietowanych osób pozytywnie ocenia zmiany, jakie wprowadzono w tegorocznej odsłonie BO, w tym odrębną pulę środków na Zielony Budżet Obywatelski. Pozytywnie oceniana jest też możliwość składania projektów BO na terenach nienależących do Miasta, a więc na terenach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
4

 

Tradycją jest już, że po zakończeniu głosowania na projekty BO i ogłoszeniu jego wyników, gdańszczanie pytani są przez Urząd Miejski o ocenę danej edycji Budżetu Obywatelskiego. W styczniu br. mieszkańcy proszeni byli o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych (w dniach 11-21 stycznia) zamieszczonych w internecie. Odbyły się też dwa spotkania (19 i 20 stycznia) w systemie zdalnym, w trakcie których także mogli wyrazić swoje opinie, jak i, ewentualnie, zgłosić swoje pomysły.

Ankiety wypełniło 1564 gdańszczan i gdańszczanek. Poza tym osobne ankiety wypełniali też wnioskodawcy BO - w sumie 41 osób. Propozycje zmian można było też zgłaszać mailowo, telefonicznie, a także za pośrednictwem Facebooka.

 

Jednocześnie odbywały się także wewnętrzne spotkania ewaluacyjne z pracownikami Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich.

- Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, w tym wnioskodawcom, za wypełnienie ankiet oraz za wszystkie uwagi przysłane do nas mailowo bądź za pośrednictwem FB - podkreśla Sylwia Betlej, kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic. - Obecnie trwa analiza zebranego materiału i przygotowywane są rekomendacje do zmian w regulaminie oraz organizacji BO.

Nowością Budżetu Obywatelskiego 2021 był tzw. zielony BO. To wyodrębniona pula środków, które można było przeznaczyć wyłącznie na projekty zielone, ekologiczne, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie kameralnych, lokalnych skwerów. Wprowadzenie "zielonego" BO pozytywnie oceniło blisko 84 proc. ankietowanych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy zgłosili ponad 140 "zielonych" projektów, z których wygrało 45.

1

 

Dużym poparciem cieszy się też możliwość zgłaszania projektów, których realizację zaplanowano na terenach spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych. To zmiana, którą przed kilku laty, także w ramach ankiet ewaluacyjnych, proponowali mieszkańcy.

 

2

 

W ankietach znalazło się też pytanie o powody, dla których gdańszczanie wzięli udział w głosowaniu na pomysły BO 2021. Zdecydowana większość z nich odpowiedziała, że zależy im na poprawie jakości życia w ich najbliższym otoczeniu. Blisko połowa pytanych przyznała z kolei, że regularnie, co roku, głosuje na BO.

 

3

 

Jakie trudności, a także propozycje zmian wskazywali mieszkańcy?

- Jedną z często pojawiających się uwag była ta dotycząca projektów związanych z dokarmianiem i opieką nad bezpańskimi kotami. Wskazywano, że nie powinno być sytuacji, w której takie projekty mają status i ogólnomiejski i dzielnicowy. Tym bardziej, że cieszą się zazwyczaj bardzo dużym poparciem społecznym, co w przypadku projektów dzielnicowych nierzadko oznacza niewielkie szanse na wygraną innych projektów.

- Były też uwagi dotyczące tego, że "o tereny przyszkolne, chodniki i drogi powinno dbać Miasto" ze swoich środków. Dlatego też padały takie propozycje, jak ta, że należy stworzyć oddzielny BO dla jednostek edukacyjnych

- Ankietowani zwracali też uwagę na problemy z realnym oszacowaniem wartości zgłaszanych projektów. Wskazywano, że potrzebny jest bardziej szczegółowy cennik miejski wraz z kosztami utrzymania np. drzew, łąk, itp. - kwestia kosztów utrzymania inwestycji, które realizowane są ze środków BO, po raz pierwszy tak mocno wybrzmiała w trakcie tej ewaluacji

- Wnioskodawcy wskazywali również, że dużą trudnością przy tworzeniu projektów było ustalenie własności terenu i wycena kosztów ewentualnego projektu

- Pojawiły się też głosy, że zbyt mała część budżetu miasta przeznaczona jest na budżet obywatelski, a także, że należy wzmocnić w regulaminie BO kwestie ochrony przyrody

- Zwrócono też uwagę na brak stacjonarnych punktów głosowania (w tym roku Miasto nie zorganizowało ich ze względu na trwającą epidemię).

 

ZOBACZ RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW

 

ZOBACZ RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD WNIOSKODAWCÓW

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok była sumą kwoty podstawowej, która wynosiła 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Z tego kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska wyniosła 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie - 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000 zł).

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze