PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Budżet Gdańska na 2019 rok. Blisko 850 mln złotych na wydatki majątkowe, w tym inwestycje w mieście
Budżet Gdańska na 2019 rok. Blisko 850 mln złotych na wydatki majątkowe, w tym inwestycje w mieście
We wtorek, 11 grudnia, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Gdańska. W jej trakcie radni przyjęli projekt budżetu Gdańska na przyszły rok. Jest on prospołeczny, nastawiony na wsparcie dla gdańskich rodzin, ale też podnoszenie jakości życia wszystkich gdańszczan. Oczywiście, w przyszłym roku nie zabraknie też dużych inwestycji.
W 2019 roku Gdańsk odnotuje kolejne rekordowe dochody na poziomie ponad 3,3 mld złotych
W 2019 roku Gdańsk odnotuje kolejne rekordowe dochody na poziomie ponad 3,3 mld złotych
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Dochody Gdańska wzrosną w przyszłym roku o około 2,3 proc. i wyniosą, rekordową kwotę, 3369,2 mln zł. Wśród największych inwestycji planowanych w 2019 r. są m.in. przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkół zawodowych oraz budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej.

W przypadku wydatków bieżących największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę społeczną.

- Powstaną nowe drogi rowerowe i system roweru miejskiego. Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna miasta, w ramach której zostanie przebudowany wiadukt Biskupia Górka wraz z budową wielopoziomowego parkingu. Rozpoczniemy budowę planetarium na terenie Hevelianum, a także dokończymy budowę zbiornika retencyjnego w Osowej - mówił podczas sesji prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Wydatki majątkowe, czyli te związane głównie z inwestycjami, wzrosną o 6,3 proc. i wyniosą dokładnie 848 182 301 zł.

Największe środki przeznaczono m.in. na realizację kolejnego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, kontynuację przebudowy wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkół zawodowych, budowę węzłów integracyjnych oraz modernizację obiektów edukacyjnych. Warto wymienić też zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów i budowę pomorskich tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym. Kontynuowany będzie też program budowy i modernizacji chodników oraz budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Gdańska – a więc te potrzeby, które najczęściej zgłaszają mieszkańcy.Polityka społeczna i edukacja to obszary, na które przekazane zostaną największe środki z puli wydatków bieżących.

Na cele związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej Miasto planuje przeznaczyć około 1 135 400 000 zł.

Wzrosną też wydatki na drogi i komunikację zbiorową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Więcej niż w poprzednim roku zarezerwowano też na cele związane z działalnością kulturalną oraz z kulturą fizyczną i sportem.

- 15 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, budżet Gdańska wynosił 1,2 miliarda złotych. Dziś wynosi 3,3 miliarda złotych. Budżet na 2019 rok to odejście od dużych inwestycji na rzecz mniejszych, dzielnicowych. To też większy nacisk na publiczną komunikację miejską, na edukację i sprawy społeczne – zwracał uwagę w trakcie sesji przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Piotr Borawski.


ZOBACZ PREZENTACJĘ BUDŻETU GDAŃSKA NA 2019 ROK


Priorytety przyszłorocznego budżetu to inwestycje w edukację, w tym doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne i wymiana wysłużonego już sprzętu komputerowego. To także kontynuacja programu wsparcia prokreacji, w tym dofinansowania przez miasto zabiegów in vitro, a także kontynuacja programu ochrony zdrowia psychicznego. Wdrażany będzie też Model Integracji Imigrantów oraz Model na rzecz Równego Traktowania.

W przyszłym roku kontynuowane będą inwestycje m.in. w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (o wartości 107 mln złotych), w tym budowa linii tramwajowej, a także nowej drogi, tzw. Nowej Bulońskiej Północnej. Kontynuowana będzie przebudowa infrastruktury tramwajowej na Stogach. W 2019 r. powinna się też rozpocząć budowa torowiska w tzw. Nowej Warszawskiej. Miasto zakupi w przyszłym roku 15 nowych tramwajów, a także nowe wiaty przystankowe i tablice informacji pasażerskiej.

W 2019 roku widoczne będą też pierwsze planowane działania rewitalizacyjne. Na rewitalizację Oruni zabezpieczono w budżecie 9,8 mln złotych, na Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście - 3,2 mln złotych. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu pochłonie 3,7 mln złotych, a Dolnego Miasta wraz ze Starym Przedmieściem - 11,2 mln złotych.

Dawny blask będzie też odzyskiwać już od przyszłego roku Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Na ten projekt przeznaczono 10,4 mln złotych. Sporo będzie się działo na terenie Góry Gradowej i Hevelianum. Zaplanowano tam rozbudowę i przebudowę Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze, a także zintegrowanie techniczne wszystkich obiektów wystawienniczych, które mieszczą się na terenie Hevelianum. W przyszłym roku rozpocznie się też budowa planetarium.

W budżecie zapewniono też środki na zwiększanie bezpieczeństwa związanego ze zmianami klimatycznymi: 5,4 mln złotych trafi do Gdańskiego Programu Przeciwpowdziowego, natomiast na system gospodarowania wodami opadowymi zapewniono 26,8 mln złotych

Radni miasta Gdańska uchwalili budżet na przyszły rok w trakcie grudniowej sesji
Radni miasta Gdańska uchwalili budżet na przyszły rok w trakcie grudniowej sesji
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


34 proc. dochodów w budżecie pochodzić będzie z podatków PIT i CIT. 16,9 proc. Dochodów powinny wynieść subwencje i dotacje z budżetu państwa, 13,6 proc. budżetu stanowić będą wpływy z podatków i opłat lokalnych. 6,6 proc. dochodów wyniosą dotacje unijne, natomiast 6,1 proc. stanowić będą dochody z mienia komunalnego. Blisko 23 proc. stanowić będą pozostałe dochody do miejskiego budżetu.


Sesja Rady Miasta Gdańska. Zobacz, jaki miała przebieg, o czym dyskutowanoKamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze