PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Budki dla ptaków, schrony dla nietoperzy na Górze Gradowej

Budki dla ptaków, schrony dla nietoperzy na Górze Gradowej
Ruszyły wiosenne porządki na zielonych terenach okalających Hevelianum, a wraz z nimi montaż budek i schronów dla skrzydlatych lokatorów Góry Gradowej - ptaków i nietoperzy.
Budki dla ptaków i schrony dla nietoperzy pojawiły się na Górze Gradowej
Budki dla ptaków i schrony dla nietoperzy pojawiły się na Górze Gradowej
fot. Hevelianum

 

Zwierzęta w mieście – czy i jak dokarmiać zimą żyjące w Gdańsku ptaki. ROZMOWA


Parki miejskie, takie jak należący do Hevelianum, okalający rozległy teren Góry Gradowej, są ważne dla ptaków, nie tylko w okresie lęgowym, ale też jesienią i zimą, jako miejsca gromadnego noclegowiska. Dają również schronienie nietoperzom, które zajmują opuszczone dziuple, pęknięcia w konarach czy szczeliny w korze. Ssaki te chętnie wykorzystują również budki, które stanowią cenne miejsca schronienia, w szczególności podczas wiosennych i jesiennych migracji.

Projekt zawieszenia budek lęgowych i schronów w parku Hevelianum rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Zlecono wówczas wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, która pozwoliła określić jakie gatunki zamieszkują jego teren. Podczas kilkugodzinnej obserwacji przeprowadzonej w listopadzie 2020 roku, na terenie parku odnotowano obecność sikorki bogatki, sikorki modraszki, kowalika, szpaka, kosa, zięby, grzywacza i kawki.

Ponadto, na terenie Hevelianum znajdują się dwa użytki ekologiczne będące miejscem zimowania nietoperzy – Prochownia pod Kasztanami, gdzie można spotkać trzy gatunki: nocka Natterera, nocka rudego i nocka dużego i Fort Nocek o powierzchni 1,2 ha (teren Redity Napoleońskiej). Znajduje się tu największe zimowisko nietoperzy na terenie fortu i trzecie pod względem liczebności w Gdańsku, gdzie stwierdzono występowanie czterech gatunków nietoperzy, wszystkie podlegające ścisłej ochronie: nocek duży, nocek Natterera, nocek rudy oraz gacek brunatny. 

 

Tablica informacyjna na ścieżce przyrodniczej
Tablica informacyjna na ścieżce przyrodniczej
fot. Hevelianum

 

- Bardzo ważną funkcję w parkach pełnią alternatywne miejsca lęgowe w postaci budek lęgowych. Stanowią one ostoję dla ptaków jak również przyczyniają się do zachowania populacji gatunków chronionych. Wieszając budki lęgowe, mamy realny wpływ na podnoszenie potencjału lęgowego i pozytywny efekt ekologiczny w danej lokalizacji – przyznał Michał Dworak, autor opinii ornitologicznej dla Hevelianum.

Budki dla ptaków i schrony dla nietoperzy są montowane zgodnie z zaleceniami ornitologicznymi co do wysokości, odległości pomiędzy budkami, czy kierunku montażu. Łącznie na terenie parku Hevelianum zostanie zawieszonych 50 budek lęgowych dla ptaków i 20 budek noclegowych dla nietoperzy.

 

Dokarmianie ptaków zimą - nowe karmniki w Gdańsku