Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

AWFiS. Prof. Waldemar Moska ponownie wybrany na rektora

W środę w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyły się wybory rektora. Ich przebieg był podobny do tego ze stycznia 2012 roku, kiedy to za kandydaturą prof. Waldemara Moski opowiedzieli się wszyscy członkowie kolegium elektorów.

AWFiS. Prof. Waldemar Moska ponownie wybrany na rektora
A
A
data publikacji: 11 lutego 2016 r.

Prof. Waldemar Moska podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Halę Gimnastyczną Leszka Blanika. 16 czerwca 2015 roku.
Prof. Waldemar Moska podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Halę Gimnastyczną Leszka Blanika. 16 czerwca 2015 roku.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska został rektorem AWFiS od 2010 roku. Dwa lata później ponownie został wybrany na to stanowisko na lata 2012-2016. Kolejna kadencja opiewa na lata 2016-2020, rektor AWFiS został 10 lutego 2016 roku wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów uczelni.

- W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość - powiedział po ogłoszeniu wyników głosowania nowo wybrany rektor. - Dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym AWFiS.

Rektor ma plany mogące zainteresować nie tylko studentów, ale też lekarzy i pacjentów. - Jako uczelnia chcemy odciążyć miasto Gdańsk w aspekcie usług rehabilitacyjnych, a także rozwijać badania naukowe w tym zakresie - zapowiada prof. Moska. - Ponadto w najbliższym czasie oddamy do użytku kolejne laboratorium badawcze - laboratorium psychologii sportu.

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska jest Pomorzaninem z krwi i kości. Urodził się 29 czerwca 1962 roku w Wejherowie. Po ukończeniu w 1985 r. studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku pozostał na uczelni, pełniąc funkcję asystenta. Jego kariera zawodowa i naukowa nieprzerwanie związana jest z akademią. Po obronieniu w 1995 roku pracy doktorskiej został adiunktem AWF, a w 2007 roku (po zdaniu kolokwium habilitacyjnego) dołączył do grona profesorów AWFiS.

W 2008 roku został kierownikiem Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej; jeszcze w tym samym roku powołano go na stanowisko dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji.

10 września 2010 roku został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Jest autorem około 90 publikacji naukowych, w tym 6 monografii, a także redaktorem i współredaktorem 14 pozycji zwartych. Pełni funkcję współredaktora naczelnego czasopisma „GeoJournal of Tourism and Geosites”.

Prof. Moska ma uprawnienia trenera II klasy w siatkówce i tenisie stołowym. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 2005-2007 pracował ze sportowcami niepełnosprawnymi w Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno-Sportowym „Szansa Start” Gdańsk. Jest także aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

Źródło: AWFiS

 

oprac. LK (0)
www.gdansk.pl
oprac. LK (0)
www.gdansk.pl