PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Akcja “Wiosna” w Gdańsku. Strażnicy miejscy sprawdzają, czy w mieście jest czysto
Akcja “Wiosna” w Gdańsku. Strażnicy miejscy sprawdzają, czy w mieście jest czysto
Chodniki, drogi, zieleńce i ...podwórka gdańszczan sprawdzają strażnicy miejscy w ramach corocznej akcji "Wiosna". Zalegające liście, śmieci, piasek na chodnikach, niesprzątnięte podwórka przy posesjach mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego w wysokości nawet do 500 złotych.
DJP6737_799x533.JPG
Strażnicy miejscy w różny sposób dbają o porządek w mieście, co roku wiosną sprawdzają czystość chodników, zieleńców, dróg i podwórek mieszkańców Gdańska 
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

- Działania w ramach akcji „Wiosna” prowadzą wszystkie referaty dzielnicowe Straży Miejskiej w Gdańsku - mówi Wojciech Siółkowski, rzecznik Straży Miejskiej w Gdańsku. - Nigdy nie wiadomo, którą działkę skontrolują strażnicy, dlatego porządek powinien panować na każdej posesji!

Strażnicy sprawdzają w mieście czystość dróg, chodników i zieleńców, jeśli stwierdzą że teren jest nieuporządkowany, ich zarządców zobligują do uprzątnięcia piasku, śmieci oraz suchych liści.

- Kontroli może spodziewać się każdy właściciel nieruchomości lub działki. Funkcjonariusze sprawdzą czy na podwórkach panuje porządek. Niesprzątnięcie swojej posesji może mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego - podkreśla Dorota Gwizdalska, inspektor ds. środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku. 

 

Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz Kodeksu wykroczeń.

Do obowiązków właściciela należą:

  • Usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie tych obowiązków można dostać mandat karny w wysokości 100 złotych.

  • Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
  • Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
  • Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne. Nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.
  • Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.
  • Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

 Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl