• Start
  • Wiadomości
  • Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli - elektroniczne składanie oświadczeń woli 

Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli - elektroniczne składanie oświadczeń woli 

Pomimo trwającej pandemii, rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gdańsku trwa i nie zostanie przerwana. Zmieniają się jedynie pewne zasady - zamiast osobistego potwierdzania woli podjęcia nauki w danej placówce - rodzice mogą przesyłać dokumenty internetowo. O szczegółach mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. 
19.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańsk, Przedszkole Kolorowe Kredki, ul. Stanisława Dąbka. Gdańskie Łąki Miejskie 2019 rok
Gdańsk, Przedszkole Kolorowe Kredki, ul. Stanisława Dąbka. Gdańskie Łąki Miejskie 2019 rok
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Przedszkola

13 marca 2020 roku zakończył się pierwszy etap rekrutacji dzieci do przedszkoli. Wyniki pojawią się 24 marca, a - wg dotychczasowych zasad rekrutacji - od 25 marca od godz. 8.00 do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 rodzice powinni udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę umieszczenia w niej dziecka poprzez:

  • podpisanie dostępnej w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub
  • oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) – załącznik nr 5. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego.

02 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00. zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Gdańsk, SP35. Otwarcie sali gimnastycznej po remoncie i pasowanie uczniów I klas 2018
Gdańsk, SP35. Otwarcie sali gimnastycznej po remoncie i pasowanie uczniów I klas 2018
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Szkoły

Rodzice wybierali szkołę podstwową dla dziecka poprzez stronę internetową: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk od 2 marca 2020 r. Do 13 marca 2020 r. do godz. 15. mieli prawo wyboru maksymalnie trzech szkół, wypełnili wnioski i złożyli je do 13 marca w szkole pierwszego wyboru. I znów podobna sytuacja, punkt czwarty regulaminu mówi, że: “Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 25 marca do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, dostarczając do szkoły w formie papierowej wypełnione oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do danej szkoły.”

 

Anna Umięcka: Listę przyjętych można sprawdzać internetowo, ale od 25 marca należałoby udać się do placówek, aby osobiście potwierdzić wolę nauki. Czy rodzice powinni osobiście składać dokumenty?

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych: - Rodzice nie muszą w ogóle wychodzić z domu - mogą składać skany dokumentów elektronicznie. Wystarczy, że wydrukują, zeskanują i wyślą swoje oświadczenie woli drogą elektroniczną do wybranego przedszkola albo szkoły, tam gdzie działają komisje rekrutacyjne. A jeśli nie mają skanerów i nie mogą tego zrobić - będą wrzutnie dokumentów, tak jak w urzędach. 

 

Czy planowane są jakieś dodatkowe zmiany?

- Sytuacja jest dynamiczna. Jednak nie należy robić zamieszania - zobaczymy, ile wpłynie elektronicznych potwierdzeń. Jeśli teraz odsuniemy terminy, to nie zrealizujemy sprawnie rekrutacji. Pamiętajmy, że zgodnie z wolą rodziców i opiekunów analizujemy i otwieramy nowe oddziały 0 oraz klas I. W tym tygodniu to się dzieje, bo widzimy, gdzie składane są deklaracje. Staramy się, aby dzieci trafiły zgodnie z oczekiwaniami.

 

Czy termin 2 kwietnia opublikowania listy dzieci przyjętych do szkół i przedszkoli będzie zachowany?

- Na dzisiaj jest zachowany, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie się działo za tydzień, ponieważ nie można przewidzieć, ile osób będzie w stanie nadal pracować, czy będą mogły robić symulacje, przygotowywać dokumenty, robić zestawienia. Trzeba wziąć to pod uwagę, że za chwilę może zabraknąć ludzi do pracy. Ale nie zmieniamy terminów, bo rozumiemy, że dla rodziców ważna jest wiedza w tym czasie chaosu. To ważne dla organizacji życia na przyszłość.