abp Tadeusz Gocłowski (1931-2016)

We wtorek, 3 maja 2016 r., w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zmarł arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Od kilku dni był w bardzo ciężkim stanie po drugim już wylewie. Trzy miesiące temu u abpa Gocłowskiego zdiagnozowano nieoperowalnego raka mózgu - chłoniaka.
( 03.05.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Abp Tadeusz Gocłowski

 

- Tyle ważnych dla mnie i mojej rodziny wspólnych chwil. Tak ważna postać dla Gdańska i Pomorza. Mówi się, że nie ma osób nie do zastąpienia: on taką osobą jest - mówi prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wieczorem, w dniu śmierci, na cześć abpa Gocłowskiego biły dzwony wszystkich kościołów Archidiecezji Gdańskiej. Flagi na gdańskim magistracie i budynku Rady Miasta na znak żałoby zostały opuszczone do połowy masztu. 

W środę, 4 maja, o godz. 12.00 w budynku gdańskiej Rady Miasta wyłożona zostanie księga kondolencyjna. Na ulicach miasta pojawią się też flagi Gdańska z żałobnym kirem.

Pogrzeb księdza arcybiskupa odbędzie się w piątek, 6 maja. O godz. 9:00 uroczystości rozpocznie jutrznia żałobna. Na 11:00 zaplanowano mszę pogrzebową z udziałem Episkopatu Polski. Później trumna z ciałem arcybiskupa zostanie złożona w Krypcie Biskupów Gdańskich.

W środę o 16:00 wprowadzenie trumny z ciałem arcybiskupa z placu do bazyliki archikatedralnej oraz msza w intencji zmarłego pod przewodnictwem arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego. Homilię wygłosi biskup Wiesław Szlachetka. 


Abp Gocłowski miał 85 lat. Urodził się we wsi Piski na Podlasiu. W 1949 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, śluby wieczyste złożył w 1951 r. Biskupem pomocniczym Diecezji Gdańskiej został w 1983 r. Rok później był już jej ordynariuszem. Miał wielkie zasługi dla normalizacji stosunków między komunistycznymi władzami a solidarnościowym podziemiem po stanie wojennym. Był nieformalnym łącznikiem między papieżem Janem Pawłem II a Lechem Wałęsą. W latach 1988-89 uczestniczył jako przedstawiciel strony kościelnej w negocjacjach w Magdalence między peerelowską elitą władzy a przedstawicielami opozycji, które doprowadziły do Okrągłego Stołu. Dwukrotnie gościł papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyt duszpasterskich w Polsce - w 1987 i 1999 r.

W 1992 r. Gdańsk otrzymał status metropolii kościelnej, a Tadeusz Gocłowski został pierwszym arcybiskupem metropolitą gdańskim. W roku 2008 przeszedł na emeryturę i sprawował posługę jako arcybiskup senior. Póki pozwalało na to zdrowie chętnie przyjmował liczne zaproszenia na uroczystości kościelne i świeckie.

W zeszłym tygodniu, 28 kwietnia 2016 roku - gdy arcybiskup Gocłowski był już na szpitalnym oddziale intensywnej opieki medycznej - Rada Miasta Gdańska jednogłośnie uchwaliła nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Śmierć arcybiskupa Gocłowskiego to wielka strata dla Gdańska i wszystkich gdańszczan.


Czytaj więcej:

Wałęsa: Arcybiskup Gocłowski negocjacje z komuną dwa razy ratował

Bliscy abpa Gocłowskiego: Kochał Gdańsk więcej niż rodzinę

Aleksander Hall: To był wielki biskup, chluba Kościoła

Abp Tadeusz Gocłowski zjednoczył gdańskich radnych

Stan abpa Tadeusza Gocłowskiego jest ciężki

 

 

12 lipca 2008 - X Zjazd Kaszubów w Gdańsku. Msza święta w Bazylice Mariackiej, którą odprawił arcybiskup Tadeusz Gocłowski

 

 

1 września 2008 - Msza św. odprawiona przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w intencji poległych obrońców Westerplatte

 

 

31 marca 2009 - Konferencja naukowa poświęcona 20 rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa. Nz. Lech Wałęsa i arcybiskup Tadeusz Gocłowski

 

 

25 kwietnia 2009 - Katedra Oliwska. Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek GłódźŸ (na zdjęciu po lewej) - pierwsza rocznica ingresu. Po prawej arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski

 

 

15 lipca 2009 - Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stadionu w Gdańsku Letnicy.

 

 

21 października 2010 - Otwarcie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Malczewskiego 139 w Gdańsku. Nz. od lewej także: Minister Edukacji Katarzyna Hall, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz,  wicedyrektor Iwona Ruta-Sominka

 

 

15 kwietnia 2011 - Gdańska Droga Krzyżowa ulicami miasta z Długiego Targu do Placu Solidarności, organizowana przez gdański Zakon Dominikanów

 

 

14 lipca 2012 - Odsłonięcie pomnika spacerujących wspólnie Jana Pawła II i Ronalda Reagana. Nz. od lewej także: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Doradca Ambasady USA Michael Rosenthal, Prezes SKOK Grzegorz Bierecki i Prezes CUNA Bill Cheney

 

 

17 grudnia 2012 - Promocja książki byłego Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego pt. Rok 1989 i lata późniejsze. Nz. z Tadeuszem Mazowieckim

 

 

2 września 2013 - Miejska inauguracja roku szkolnego 2013/2014 połączona z otwarcie wyremontowanego kompleksu boisk szkolnych. Gdańsk Wrzeszcz, Gimnazjum nr 12 przy. ul. Wrzeszczańskiej. Nz. abp senior Tadeusz Gocłowski i Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

 

 

28 września 2013 - Inauguracja części zrekonstruowanych organów w kościele Św. Trójcy w Gdańsku

 

 

8 grudnia 2014 - Zaprzysiężenie Pawła Adamowicza na urząd Prezydenta Miasta Gdańska, Ratusz Głównego Miasta. Nz. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z córką Antoniną, po prawej rodzice Teresa i Ryszard Adamowicz oraz abp senior Tadeusz Gocłowski

 

 

15 czerwca 2015 Gdańsk - Dwór Artusa. Uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której wręczono Medale Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II. Na zdjęciu od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, aktor Jerzy Kiszkis, arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski

 

 

 

19 stycznia 2016 - Szpital Św Wojciecha na Zaspie, otwarcie Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

 

21 marca 2016 - Terminal Pasażerski Portu Lotniczego Gdańsk im .Lecha Wałęsy. Uroczystość odsłonięcia obrazu Macieja Świeszewskiego

 

 

W dniu 28 kwietnia 2016 arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski zjednoczył radnych PiS i PO, którzy głosowali za przyznaniem mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska