• Start
 • Wiadomości
 • Stypendium szkolne. Dla kogo? Na jakie cele? Gdzie i w jakim terminie składać wnioski?

Stypendium szkolne. Dla kogo? Na jakie cele? Gdzie i w jakim terminie składać wnioski?

Gdańskie Centrum Świadczeń już w poniedziałek, 2 września, rozpocznie przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne. Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją będą mogli otrzymać rodzice uczniów mieszkających w Gdańsku i spełniający wymagane kryterium dochodowe. Uwaga, wnioski będą przyjmowane tylko do 15 września.
26.08.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podręczniki, komputer, pomoce naukowe, przybory szkolne, opłaty za korzystanie z internetu - na te m.in wydatki można uzyskać stypendium szkolne.
Podręczniki, komputer, pomoce naukowe, przybory szkolne, opłaty za korzystanie z internetu - na te m.in wydatki można uzyskać stypendium szkolne.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

- Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego to dla wielu rodziców nie lada wyzwanie - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Wiąże się z dużym obciążeniem budżetu rodzinnego. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia w postaci stypendium szkolnego. Warto pamiętać, że stypendium to nie jedyna forma pomocy związana z edukacją lub opieką nad dziećmi, oferowana przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Rodzice mogą skorzystać również ze świadczenia „Dobry start”, czy też uruchomionego w tym roku, finansowanego z budżetu miasta, Gdańskiego Bonu Żłobkowego.

 

Dla kogo szkolne stypendium?

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, wsparcie przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gdańska. Drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł na osobę w rodzinie.

- We wniosku o stypendium bierze się pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z sierpnia - bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania - tłumaczy Arkadiusz Kulewicz. - Co ważne, przekroczenie dochodu w sierpniu nie zawsze oznacza definitywną odmowę przyznania świadczenia. Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, nastąpiła utrata dochodu, to brany pod uwagę będzie dochód z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Stypendium jest wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, a od zeszłego roku również zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu. Stypendium może zostać przeznaczone na zakup podręczników i przyborów szkolnych. 

Ważne, aby pamiętać, że refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane od 1 września do 31 maja, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

W 2018 roku stypendia szkolne przyznano 734 gdańskim uczennicom i uczniom. Miesięczna wysokość pomocy wyniosła od 198 zł do 246 zł w zależności od dochodu rodziny i przyznana była przeciętnie na okres 4 miesięcy.

 

Gdzie można składać wnioski?

Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, wnioski o stypendium szkolne składa się raz w roku, przez pierwsze dwa tygodnie września. Ważne jest, aby zdążyć z załatwieniem formalności do 15 września, ponieważ tego dnia upływa ostateczny termin złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane będą w trzech punktach obsługi:

 • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  ul. 3 Maja 9
  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00
 • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek po Scenie Muzycznej GAK)
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
 • KLUB OSIEDLOWY “PIASTUŚ”
  ul. Piastowska 98A
  poniedziałek, czwartek w godz. 11:00-17:00
  wtorek, środa, piątek w godz. 10:00-15:00

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń .

 

Zasiłek szkolny

Dla rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia.