• Start
  • Wiadomości
  • Radni dali zielone światło dla rodziny repatriantów z byłego ZSRR

Radni dali zielone światło dla rodziny repatriantów z byłego ZSRR

Do Gdańska może przyjechać kolejna rodzina repatriantów. Gdańscy radni w czwartek, 29 marca, przegłosowali uchwałę w tej sprawie. Dotąd nasze miasto przyjęło i otoczyło opieką 52 polskie rodziny z terenów byłego Związku Radzieckiego.
( Publikacja: 29.03.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Władze Gdańska nie tylko sprowadzają do naszego miasta rodziny repatriantów, ale otaczają je opieką. Z okazji świąt organizowane są spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem - nz. kadr ze spotkania opłatkowego w 2016 r.

Prócz Gdańska mało który samorząd tak konsekwentnie pamięta o rodakach ze Wschodu. Jednym z pozytywnych wyjątków jest Sopot, który dotąd sprowadził ponad 30 osób m.in. z Kazachstanu, Gruzji i Ukrainy.

- Gdańsk to jedno z niewielu polskich miast, które konsekwentnie i niezależnie od koniunktury politycznej realizują program repatriacji naszych rodaków ze Wschodu. Polki i Polacy z Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, azjatyckiej części Rosji otrzymują w Gdańsku konkretne wsparcie mieszkaniowe, pomoc w odświeżeniu języka polskiego, znalezieniu pracy i integracji z naszą lokalną społecznością - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

W 2017 przyjęto aż trzy rodziny repatrianckie, ponieważ przyjazd jednej z nich przesunięto z roku 2016 - w związku z trudnościami rodziny związanymi ze sprzedażą ich dotychczasowego domu w Kazachstanie.

Warto podkreślić, że Gdańsk od 1996 roku systematycznie realizuje program repatriacji rodzin polskiego pochodzenia z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR. W styczniu 1996 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę umożliwiającą realizację procesu repatriacji. Jej przepisy funkcjonują do dziś i obok Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji stanowią podstawę prawną działań Miasta w tej dziedzinie. Aktualnie w naszym mieście żyją 52 rodziny polskiego pochodzenia - trzydzieści dwie z nich przybyły na zaproszenie prezydenta miasta, 20 zaś osiedliło się we własnym zakresie lub na zaproszenie innych osób i podmiotów. Wszystkie rodziny otrzymywały i otrzymują wsparcie.

Wielu chętnych, by mieszkać w Gdańsku

Każdego roku z wnioskiem o repatriację do Gdańska do prezydenta miasta zwraca się ponad 50 rodzin, a przyjmowane są dwie (zgodnie z Uchwałą RMG). Niezależnie od wsparcia przysługującego na podstawie ustawy repatriacyjnej, Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przydzielaniu przybywającym do nas rodzinom dodatkowych środków miejskich, które są wypłacane tuż po przyjeździe do Gdańska - to ok. 7 tys. zł na każdą osobę w rodzinie.

Głównym problemem, który ogranicza liczbę osiedlanych rodzin, są możliwości mieszkaniowe miasta Gdańska oraz innych gmin zainteresowanych sprawami powrotu naszych rodaków do ojczyzny. Gdańsk jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, które tak systematycznie realizują program repatriacji.

Jest konkretna pomoc

Wszystkie zaproszone przez nas rodziny otrzymały pełnostandardowe lokale mieszkalne na zasadzie umowy najmu na czas nieokreślony. Pochodzą one z zasobów komunalnych miasta. Są to w większości lokale „z odzysku”, które przeszły kapitalny remont sfinansowany ze środków miasta oraz budżetu państwa (pozyskujemy dotację na ten cel z MSWiA). Zaproszonym udzielono pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, młodzieży umożliwiono naukę i studia w gdańskich szkołach i uczelniach wyższych. Repatrianci podjęli pracę m.in. w Biurze Rozwoju Gdańska, Koncernie  Energetycznym ENERGA, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytecie Gdańskim i innych firmach z terenu Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Panie pracują m.in. w zawodach lekarza, stomatologa a także w studio kosmetycznym, zakładzie fryzjerskim. Dzieci uczęszczają do gdańskich przedszkoli i szkół.

Raz w roku odbywa się spotkanie prezydenta z rodzinami repatrianckimi. Zaprasza się je na różnego rodzaju wydarzenia miejskie, są aktywnymi obywatelami. Zostali także włączeni do utworzonej we wrześniu 2016 roku Rady Imigrantów i Imigrantek. Doświadczenia z realizacji programu repatriacyjnego w Gdańsku wykorzystane zostały także przy tworzeniu i wdrażaniu lokalnej polityki integracji i migracji przyjętej w czerwcu 2016 roku nazwanej Modelem Integracji Imigrantów https://www.gdansk.pl/migracje. Najbliższe spotkanie z repatriantami z Kazachstanu zaplanowano na 4 kwietnia 2018 roku.