• Start
  • Wiadomości
  • Zaskarżenie decyzji Sądu Administracyjnego dotyczącej planu zagospodarowania Brzeźna

Zaskarżenie decyzji Sądu Administracyjnego dotyczącej planu zagospodarowania Brzeźna

Decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wykonanie przyjętego uchwałą Miejscowego Planu Zagospodarowania Brzeźna zostało wstrzymane. Postanowienie to należy traktować jako standardową procedurę w tego typu postępowaniach.
( 10.07.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Las w Brzeźnie (zdjęcie ilustracyjne)
Las w Brzeźnie (zdjęcie ilustracyjne)
fot.Anna Rezulak / KFP

 

Brzeźno i nie tylko. Radni uchwalili nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


- Ta decyzja nie odnosi się do merytorycznej zawartości planu. Ma na celu dać czas sądowi na odniesienie się do zarzutów skarżącego. Jest to standardowe działanie, które można było zauważyć już w podobnych postępowaniach. Jednak z uwagi na formalny charakter postanowienia, nie zgadzamy się z jego treścią i zaskarżyliśmy je do Naczelnego Sądu Administracyjnego – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały złożył Wojewoda Pomorski, uzasadniając go obawą przed wycinką drzew i realizacją obiektów budowlanych. Do czasu opublikowania i uprawomocnienia się uchwały, obowiązujący pozostaje obecny plan zagospodarowania przestrzennego. Jednakże ani Wojewoda, ani Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wzięli pod uwagę, że dopuszcza on realizację zabudowy na tym terenie i w znacznie mniejszy sposób obejmuje ochroną zieleń, w przeciwieństwie do zaskarżonego planu.

Konsultacje społeczne w sprawie MPZP Brzeźno niezgodne z ustawodawstwem


Postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wstrzymał wykonanie uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej ll w mieście Gdańsku”. Tereny w nim zawarte mają pełnić funkcje usługowe, związane z nadmorskim położeniem – turystyką, rekreacją, sportem, zdrowiem, kulturą i gastronomią. Uzupełnią one ofertę rekreacyjno-sportową Pasa Nadmorskiego o elementy, z których mieszkańcy i turyści będą korzystali przez cały rok.