• Start
  • Wiadomości
  • Zarząd Województwa przeznacza 130 mln zł środków z UE na walkę ze skutkami pandemii

Zarząd Województwa przeznacza 130 mln zł środków z UE na walkę ze skutkami pandemii

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o zaangażowaniu dostępnych środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 130 mln złotych posłużą m.in. na wsparcie pomorskich szpitali, firm, ale także osób, które w wyniku pandemii koronawirusa straciły pracę.
( 02.04.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Flagi Unii Europejskiej w Gdańsku wywieszone z okazji 15 rocznicy wejścia Polski do jej struktur
Flagi Unii Europejskiej w Gdańsku wywieszone z okazji 15 rocznicy wejścia Polski do jej struktur
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Decyzja była możliwa na podstawie nowych rozwiązań prawnych, które zostały w trybie pilnym przyjęte przez Radę Europejską i opublikowane 31 marca, zarząd województwa podjął swoją uchwałę 1 kwietnia.

- Przekierowane środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zasilą dwa główne obszary: ochronę zdrowia oraz wsparcie przedsiębiorców, ponieważ pilnej interwencji wymaga zarówno wsparcie diagnostyki i leczenia pacjentów oraz personelu medycznego i opiekuńczego, ale także pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób na rynku pracy, które jako pierwsze odczuwają negatywne skutki pandemii - mówi Michał Piotrowski rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Pożyczki i dofinansowania - tak Miasto pomoże mikroprzedsiębiorcom. Kto może otrzymać?

 

Na system ochrony zdrowia przeznaczonych zostanie 50 mln zł. Środki będą wykorzystane w szczególności na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomorskich szpitalach, w tym przede wszystkim aparatury medycznej i diagnostycznej, lekarstw, urządzeń i środków do dezynfekcji, odczynników, materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej, na prace remontowo-budowlane niezbędne do wprowadzenia odpowiedniego zabezpieczenia epidemiologicznego, a także tymczasowe obiekty związane z leczeniem i diagnostyką. Szczegółowy zakres rzeczowy wsparcia zostanie wypracowany wspólnie z zaangażowanymi podmiotami leczniczymi i Wojewodą Pomorskim.

 

Koronawirus – chcesz wesprzeć pomorskie szpitale? Ta platforma ułatwi Ci działanie

 

Ponadto, 50 mln zł zostanie skierowane na wsparcie pomorskich przedsiębiorców, którzy mierzą się dzisiaj z nagłym niedoborem środków finansowych i brakiem płynności wynikającym z zaprzestania prowadzenia działalności, co zagraża ich przetrwaniu.

- Planowany system wsparcia dostarczy im odpowiednią „poduszkę bezpieczeństwa” w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wsparcie, w formie preferencyjnych pożyczek, będzie ukierunkowane na zapewnienie płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - tłumaczy Michał Piotrowski.

Gdańskie Nieruchomości udostępniły formularze wniosków o umorzenie czynszu dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią

 

Przewiduje się również kompleksowe wsparcie osób, które w wyniku epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, a także środki na eliminowanie czynników ryzyka (w tym epidemiologicznych) w miejscu pracy. Na ten cel zostanie przeznaczonych 30 mln zł.  

Przekierowanie środków w regionalnym programie operacyjnym było możliwe dzięki bardzo szybkiemu wynegocjowaniu z wyprzedzeniem nieformalnej zgody Komisji Europejskiej, która umożliwiła elastyczne przesuwanie środków na cele związane z obecnym kryzysem epidemicznym i  otworzyła w ten sposób drogę do sprawnej realizacji wszystkich wyżej wymienionych zamierzeń zarządu województwa.

Należy podkreślić, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w województwie zarząd województwa jest gotowy zwrócić się do Komisji Europejskiej o przekierowanie kolejnych 50 mln zł na działania w ochronie zdrowia związane z walką z koronawirusem.

 

Ważne dla mieszkańców, firm i instytucji. Jak załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi

 

Zarząd województwa pomorskiego opracowuje obecnie  także dodatkowy program wsparcia zwrotnego skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, finansowany ze środków własnych Województwa. Środkami Województwa przeznaczonymi na ten cel zarządza Pomorski Fundusz Rozwoju.

- Już dziś wprowadzane są ułatwienia dla firm, które spłacają pożyczki dotychczas udzielone, polegające przede wszystkim na możliwości zastosowania karencji w spłacie kapitału i odsetek, a w perspektywie najbliższych dni uruchomione zostanie dodatkowe 30 mln zł, służące zwiększeniu płynności w sektorze małego biznesu - informuje Sławomir Koprowski, prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju.