• Start
  • Wiadomości
  • Wyspa Sobieszewska. Czy mieszkańcy dostrzegają zmiany zachodzące w dzielnicy? Wyniki ankiety

Wyspa Sobieszewska. Czy mieszkańcy dostrzegają zmiany zachodzące w dzielnicy? Wyniki ankiety

Budowa mostu zwodzonego łączącego wyspę ze stałym lądem, nowe drogi rowerowe, porządkowanie nabrzeża - czy mieszkańcy zauważają zmiany wynikające z Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej koordynowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku? Wg badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Sobieszewa, blisko 80 proc. ankietowanych - tak, lecz nie łączą tego z działaniami Miasta.
( 23.02.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jak mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej oceniają zmiany, które dokonują się w tej części miasta?
Jak mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej oceniają zmiany, które dokonują się w tej części miasta?
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Ankiety przeprowadzone zostały wśród mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej w pierwszej połowie grudnia 2020 roku. Poświęcone były także zmianom, jakie zachodzą w dzielnicy i jej przyszłości. W badaniu wzięło udział 437 osób.

- 83 proc. osób biorących udział w badaniu mieszkało na Wyspie Sobieszewskiej, 12 proc. w innej dzielnicy Gdańska, a 5 proc. mieszkało w innej miejscowości - informuje Marta Bańka z Instytutu Kultury Miejskiej.

Przeprowadzenie takiej ankiety w tej części Gdańska nie było przypadkowe. Od 2017 roku realizowany jest tu bowiem Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej koordynowany przez Urząd Miejski w Gdańsku.

 

- W ramach inicjatywy powstało partnerstwo na rzecz rozwoju Wyspy, które realizuje cele programu przez organizację warsztatów, wydarzeń kulturalnych i społecznych. Przed rozpoczęciem kolejnego etapu programu koordynatorzy postanowili zasięgnąć opinii mieszkańców na temat dotychczasowych działań i możliwych kierunków rozwoju projektu - tłumaczy Marta Bańka.

Ankietowani mieli odpowiedzieć przede wszystkim na zagadnienia:

  • Czy proponowane w ramach programu działania odpowiadają na potrzeby mieszkańców?
  • Na ile program jest widoczny w kontekście zmian w tej dzielnicy Gdańska?
  • Jaki jest stopień zaangażowania reprezentantów Partnerstwa? Jaki jest potencjał dalszego współdziałania?
  • W jakim stopniu udaje się zrealizować zakładane cele programu?
  • W jakim kierunku zdaniem mieszkańców powinna rozwijać się Wyspa i jaka może być rola Programu Społecznego Rozwoju Wyspy w dalszym rozwoju dzielnicy.


Co odpowiedzieli "wyspiarze"?

Największym, zrealizowanym w tej części miasta, projektem była budowa mostu zwodzonego łączącego Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem. Został on oficjalnie otwarty w 2018 r. Wzdłuż wyspy wybudowano nową drogę rowerową. Kolejna właśnie powstaje wzdłuż przekopu Wisły. Porządkowane są też kolejne odcinki nabrzeży wzdłuż Martwej Wisły - i to wszystko mieszkańcy dostrzegają, lecz nie widzą związku z programem prowadzonym przez Miasto.

 

Blisko 80 proc. ankietowanych zauważyła zmiany, jakie dokonały się na wyspie w ostatnich latach, a blisko połowa ankietowanych uważa je za duże i bardzo duże.

2

 

 

1

 

Niemal co czwarta ankietowana osoba stwierdziła, że wpływ na zmiany na wyspie miała organizacja zlotu Związku Harcerstwa Polskiego, a także przygotowania do europejskiego i światowego jamboree skautowego.

 

Mieszkańcy zauważyli także w ostatnich latach wzrost liczby turystów, a nawet gdańszczan, którzy odwiedzają Wyspę Sobieszewską. Co ciekawe, część z nich nie jest zadowolona ze zdecydowanie większego zainteresowania turystycznego tą dzielnicą.

Trudnym okazało się pytanie o to, w którym kierunku prowadzić dalsze działania w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Padały ogólne odpowiedzi, konkretnych propozycji było niewiele.

4

 

Mieszkańców zapytano także o aktywność instytucji i stowarzyszeń działających na terenie wyspy. Co ciekawe, bardzo dużą rolę w tej części miasta, w ich ocenie, odgrywa Straż Pożarna. "Wyspiarze" dostrzegają także działalność Gdańskiego Archipelagu Kultury, Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, ale też dzielnicowych radnych. Chętnie uczestniczyli też w wydarzeniach, głównie plenerowych, organizowanych w tej części Gdańska.

3

 

Poniżej pełny raport z przeprowadzonych wśród mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej ankiet