Wypracuj Przyszłość - przedłużenie przyjmowania zgłoszeń

Termin, w którym można zgłaszać się do projektu "Wypracuj Przyszłość", został wydłużony. Fundatorów staży zapraszamy do 15 lipca 2016r., natomiast uczestnicy, czyli pełnoletni uczniowie ostatnich klas techników i ich absolwenci oraz studenci i absolwenci uczelni wyższych, mogą zgłaszać się do 29 lipca 2016r.

Wypracuj Przyszłość - przedłużenie przyjmowania zgłoszeń
A
A
data publikacji: 07 czerwca 2016 r.

Materiały prasowe

„Wypracuj Przyszłość” to projekt staży całorocznych realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku. Celem inicjatywy jest nawiązanie relacji uczniów i ich przyszłych pracodawców, w tym pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy. 

Zgodnie z regulaminem projektu, absolwent to osoba, która ukończyła technikum/studia nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wypracuj Przyszłość”.


Aby stać się uczestnikiem projektu należy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu www.wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik projektu może złożyć swoje zgłoszenie równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej 1 miesiąc.

Partnerami projektu są Pracodawcy Pomorza i Olivia Business Centre.

Koordynatorzy projektu "Wypracuj Przyszłość" e-mail: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora