• Start
  • Wiadomości
  • Ponad 100 drzew do wycięcia, ponad 1000 do przycięcia. Ze względów bezpieczeństwa. LISTA lokalizacji

Ponad 100 drzew do wycięcia, ponad 1000 do przycięcia. Ze względów bezpieczeństwa. LISTA lokalizacji

Ponad sto drzew ze względów bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wytnie w lutym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Usuwane będą wyłącznie martwe egzemplarze. Większość z nich znajduje się w pasach drogowych, pozostałe w parkach, na zieleńcach i cmentarzach komunalnych. Kolejnych około 1050 drzew szpalerowych czekają cięcia formujące.
( Publikacja: 06.02.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
dobredrzewa
Drzewa do lutowego wycięcia wytypowane zostały po przeglądach technicznych drzewostanu 
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni


Na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni każdego roku wykonywana jest inwentaryzacja techniczno-zdrowotna drzewostanu w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych. Kontrola dotyczy także parków, zieleńców i cmentarzy komunalnych, pozostających w administracji GZDiZ. Sprawdzenie i ocena drzew potrzebne jest do ustalenia zakresu cięć sanitarnych i technicznych warunkujących zachowanie bezpieczeństwa publicznego. W administracji GZDiZ jest około 380 tys. szt. drzew.


Drzewa martwe i zamierające do wycięcia  

Drzewa do lutowego wycięcia wytypowane zostały po przeglądach technicznych drzewostanu. W kilkunastu lokalizacjach usuwane będą wyłącznie martwe egzemplarze, z których większość znajduje się w pasach drogowych, pozostałe w parkach, na zieleńcach i cmentarzach komunalnych.

Usuwane są drzewa martwe lub zamierające, po uzyskaniu decyzji właściwego urzędu (Urząd Marszałkowski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków) i ujawnione w terenie przez inspektorów GZDiZ przypadki bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

Ulice, na których planowane jest wycięcie więcej niż 2 szt. drzew:

Kielnieńska – 7 drzew (2 zamierające i 5 martwych)

Gospody – 6 drzew (drzewa martwe)

Norblina – 5 drzew (2 zamierające i 4 martwe)

Abrahama – 3 drzewa zamierające

Grabowa – 6 drzew martwych

Dolne Miasto – Kieturakisa/Wróbla/Śluza/Łąkowa/Jałmużnicza/Toruńska – łącznie 11 drzew obumarłych i zamierających

Popiełuszki (przy Sali BHP) – 8 drzew (5 zamierających i 3 martwe)

Jaśkowa Dolina – 20 drzew (17 martwych i 3 zamierające), 22 drzewa (19 martwych i 3 zamierające)


Wycinka dwóch lub więcej drzew obejmuje osiem lokalizacji
Wycinka dwóch lub więcej drzew obejmuje osiem lokalizacji
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni


Formowanie dla zachowania historycznej przestrzeni

Cięciom formującym zostanie poddanych łącznie ok. 1050 drzew szpalerowych (bez szpalerów i bindaży w Parku Oliwskim im. A. Mickiewicza, które formowane były w grudniu ub. roku). Cięcie szpalerów drzew w układzie urbanistycznym „starej” Oliwy (m.in. ul. Słoneczna, ul. Leśna) oraz we Wrzeszczu (Plac Wybickiego, al. Grunwaldzka) trwa od listopada 2018 r.

Zakończenie prac planowane jest do końca lutego br. Do tej pory szpalery zostały przycięte m.in. na ul. Podhalańskiej, Słonecznej, Leśnej, Hołdu Pruskiego i Majkowskiego. Formowanie szpalerów polega na wykonaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych nadających koronie pożądany kształt poprzez systematyczne i regularne skracanie młodych pędów.

Efektem cięć jest charakterystyczne zagęszczenie korony oraz uzyskanie dekoracyjnej „zwartej ściany zieleni”. Cięcia mają na celu utrzymanie historycznego kształtu zieleni zabytkowych ulic, podkreślenie historycznych przestrzeni. Ze względów fizjologicznych i kompozycyjnych konieczne jest regularne przycinanie szpalerów. Na terenie Gdańska odbywa się co roku, najczęściej w okresie zimowym.

Szpaler to jednorzędowe nasadzenie drzew, których korony, dzięki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, tworzą zwartą ścianę zieleni. Szpalerowi zwykle pozostawia się swobodę wzrostu wzwyż natomiast przycina się gałęzie zewnętrzne, wzdłuż linii sadzenia, tworząc „zielony płot – zasłonę”. Efekt „zielonej ściany” uzyskuje się przez przeprowadzanie regularnych cięć pielęgnacyjnych.


Tryb awaryjny i nowe nasadzenia  

GZDiZ w zakresie zachowania bezpieczeństwa publicznego przystępuje do usuwania drzew w trybie tzw. awaryjnym niezależnie od pory roku. Tryb awaryjny oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia drzewa po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia wywrotem.

W sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, wycinka drzew w znacznej mierze prowadzona jest w okresie jesienno-zimowym ze względu m.in. na okres lęgowy przypadający w tym czasie oraz ze względu na spoczynek wegetacyjny drzew. W 2018 roku wycinka suchych i niebezpiecznych drzew na terenach w administracji GZDiZ obejmowała ponad 700 szt. z około 380 tys. szt.

Prace wykonane w 2018 roku objęły:

- awaryjne usuwanie wywrotów i wyłamanych konarów i gałęzi (726 szt.)

- cięcia drzew szpalerowych (1050 szt.)

- konserwacja starych drzew i cięcia techniczne (1385 szt.)

- cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i formujące koron drzew (2372 szt.)

- usuwanie odrostów korzeniowych drzew (4787 szt.)

- podcinanie niskich gałęzi drzew (4787 szt.)

- demontaż palików przy drzewach (435 szt.)


W 2018 r. nasadzonych zostało 16 095 szt. drzew:

Nasadzenia uzupełniające kompensacyjne wykonane w pasach drogowych, w parkach, zieleńcach i na cmentarzach (1295 szt.)

Nasadzenia uzupełniające wykonane w lasach komunalnych (14800 szt.)


- Obserwujemy, że z roku na rok spada liczba zdarzeń z udziałem drzew - mówi Magdalena Kiljan rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Zdarzeń będących konsekwencją wiatrów, sztormów oraz burz o gwałtownym przebiegu, które ze względu na zmiany klimatyczne są niestety coraz częstszym zjawiskiem. To wynik corocznych przeglądów i prac sanitarnych w drzewostanie.