Wsparcie dla budownictwa społecznego. Dwa gdańskie TBS-y dostały dofinansowanie na ponad 10 mln zł

Dwie gdańskie spółki realizujące inwestycje w ramach mieszkalnictwa społecznego zostaną dokapitalizowane. Rada Miasta Gdańska przyjęła w czwartek, 30 marca, uchwały, zgodnie z którymi Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” i Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie ponad 10 milionów złotych. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie budowy mieszkań przy ul. Piotrkowskiej.
30.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwa kilkupiętrowe nowe budynki mieszkalne
23 lutego 2023 r. TBS Motława wręczył klucze najemcom mieszkań na osiedlu przy Piotrkowskiej
fot. Piotr Wittman / gdansk.pl

Ponad 3 mln dla GTBS

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (GTBS) otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 377 500,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i wesprą budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E. Dzięki tej inwestycji powstanie 60 nowych mieszkań.

Nowi mieszkańcy domu przy ul. Piotrkowskiej. 30 mieszkań zbudowanych w TBS Motława

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane również ze środków własnych GTBS (7 128 578,36 zł), z kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego (6 171 000,00 zł) oraz z partycypacji przyszłych najemców (5 066 454,42 zł). Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 33 mln zł.

Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Wsparcie finansowe dla TBS Motława

Decyzją Rady Miasta Gdańska miasto dokapitalizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” kwotą w wysokości 7 771 000,00 zł.

To jest kolejny projekt, który realizujemy w ramach rozwoju mieszkalnictwa. Tym razem inwestorem jest TBS Motława, a dokapitalizowanie dotyczy inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 62. Łączny koszt inwestycji to 8 180 162,44 zł. W ramach dokapitalizowania miasto będzie się starało o zwrot z Funduszu Dopłat w wysokości ponad 6 mln zł. Stawka czynszu, która jest przewidziana dla tej inwestycji to 10,7 zł

– mówił podczas sesji Rady Miasta Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.


Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z dokapitalizowania Gminy Miasta Gdańska przy wsparciu z Funduszu Dopłat oraz z kredytu inwestycyjnego z BGK.

Letnica. Przedszkole, żłobek, TBS, a może więcej zieleni - jak ma wyglądać rejon Starowiejskiej?

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława jest działaniem o charakterze wieloletnim, strategicznym Miasta Gdańska, a ekwiwalent przekazanych środków finansowych uzyskuje Miasto w postaci równoważnego wartościowo pakietu udziałów spółki.

oprac. RP

TV

100-lecie ulicy Krętej