• Start
  • Wiadomości
  • Jak będzie wyglądać Letnica w okolicy ulicy Starowiejskiej? 

Letnica. Przedszkole, żłobek, TBS, a może więcej zieleni - jak ma wyglądać rejon Starowiejskiej? 

Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) przygotowało projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnicy w rejonie ulicy Starowiejskiej. Na obszarze prawie 4,5 hektara mają powstać m.in. przedszkole i żłobek oraz budownictwo komunalne w ramach TBS. 1,7 hektara powierzchni, czyli 38 procent, przewidziano na zieleń ogólnodostępną. We wtorek, 28 lutego, odbyła się dyskusja publiczna nad tym dokumentem. Część mieszkańców chce, by obszarów zielonych było więcej. Uwagi do projektu można zgłaszać do 27 marca.
01.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ulica z budynkami mieszkalnymi po obu stronach
Uwagi do projektu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnicy w sąsiedztwie ulicy Starowiejskiej będą przyjmowane do 27 marca
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Jaka jest idea zmiany planu w Letnicy?

Danuta Giorewa-Brach, projektantka BRG, wyjaśniła, że celem przystąpienia do planu jest umożliwienie lokalizacji usług społecznych (przedszkole/żłobek) i wskazanie terenów zieleni urządzonej.
- Projekt planu obejmuje między innymi istniejącą zabudowę. Są to trzy budynki historyczne stojące wzdłuż ul. Starowiejskiej (wpisane do gminnej ewidencji zabytków - przy. red.), dwa budynki TBS-ów, budynek usługowy przy ul. Stalowej oraz niewielka zabudowa na północ od TBS-ów. Pozostała część terenu objętego granicami planu, to zieleń nieurządzona. Część tych terenów jest przez większość roku podmokła - wytłumaczyła Danuta Giorewa-Brach
 
Na projektowanym terenie ponad 70 procent gruntów stanowi własność miasta Gdańska. 
 
- Proponowany projekt dotyczy zmiany dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Letnicy z 2009 i 2012 r., które na przestrzeni ostatnich lat zmieniają charakter tej dzielnicy z bardziej produkcyjnej i usług ciężkich na zabudowę usługowo-mieszkaniową. Co chcielibyśmy zrobić? Wskazać tereny zielone dla mieszkańców dzielnicy Letnica - podkreśliła projektantka BRG. 

Jakie pytania padały w dyskusji?

Planiści z Biura Rozwoju Gdańska chcą doprowadzić m.in. do stworzenia zielonych przejść w kierunku parku Reagana oraz plaży i parku w Brzeźnie. Do tego ostatniego mieszkańcy Letnicy mają w prostej linii ok. 800 metrów.
 
Tereny zielone w dyskutowanym projekcie na Letnicy oraz te, które istnieją w obowiązujących już planach, stanowią łącznie ok. 4 hektarów zieleni publicznej do urządzenia. 
 
Grafika ilustrująca projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnicy
mat. BRG
 
Podczas wtorkowej dyskusji publicznej nad planem część osób postulowała większą ilość zieleni i powstanie na omawianym terenie parku
- Proponowane są zielone ciągi w stronę Brzeźna i Szańca Zachodniego. Mieszkańcy Letnicy oczekują jednak sporych terenów zielonych u siebie. Nie chcą być zmuszeni do tego, żeby kierować się do Brzeźna czy Nowego Portu - argumentował Przemysław Majewski, radny Prawa i Sprawiedliwości.  

Na Letnicy brakuje usług społecznych 

Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG, podkreśliła, że Letnica to w ostatnich latach prężnie rozwijająca się dzielnica, gdzie mieszka dużo młodych osób z dziećmi.
 
- Nasze analizy wykazały, że jest więc potrzeba realizacji funkcji społecznych. Plan był tak przygotowany, aby zrównoważyć funkcje usługowe i społeczne z terenami zielonymi. Realizując mieszkania komunalne poprawiamy ofertę dla mniej zamożnych ludzi, których nie stać na kupno mieszkania na wolnym rynku. Próbujemy jednocześnie poprawić dostęp do zieleni publicznej. Ponadto, w sąsiedztwie terenów zielonych znajdują się tereny sportowo-rekreacyjne, które jeszcze nie zostały zagospodarowane, więc potencjalnie mogą wpłynąć na poprawę infrastruktury zielonej dla mieszkańców dzielnicy - dodała Edyta Damszel-Turek.
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Letnicy, w rejonie ul. Starowiejskiej, zakłada możliwość powstania dwóch budynków komunalnych, które w latach 2027-2028 chce zrealizować TBS Motława. Ma się w nich znaleźć ok. 100 mieszkań
 
Uwagi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Letnicy można zgłaszać do 27 marca.

 

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór