Wolontariat w dzielnicach - złóż wniosek, zyskaj środki na działanie. Do 26 września

Trwa konkurs uzupełniający na prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Składając do 26 września wniosek, możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 850 zł brutto miesięcznie na działania wolontariackie w swojej dzielnicy.
( Publikacja: 14.09.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 Bez nas nie działa - to hasło Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu
"Bez nas nie działa" - to hasło Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Obecnie Lokalne Centra Wolontariatu prowadzone są w ośmiu dzielnicach: Osowa, Przymorze, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Dolne Miasto, Śródmieście, Piecki-Migowo. W jednej dzielnicy może występować tylko jedno LCW. 

Lokalne Centra Wolontariatu - po co to robimy?

Miejsca te mają na celu zmobilizowanie mieszkańców dzielnic do animowania wydarzeń społecznych i dbania o wspólną przestrzeń, środowisko oraz innych mieszkańców dzielnicy. Celem LCW jest także zwiększenie liczby wolontariuszy działających na rzecz swojej lokalnej społeczności. To również przestrzenie dające możliwość włączenia się i zapoznania z działaniami wolontariackimi w Gdańsku, w których promowana jest aktywność społeczna.

Dotacja - dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe działające na obszarze Gdańska. Planowane działania w naborze uzupełniającym powinny być prowadzone w okresie od 1 października do 9 grudnia 2022 roku.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Należy je składać do 26 września do godz. 16.00 na jeden z trzech możliwych sposobów:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esw@wolontariatgdansk.pl. Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału z odręcznym podpisem lidera,
  • osobiście w biurze Operatora (biuro otwarte jest od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00),
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, pl. Solidarności 1/p.3.27, 80- 863 Gdańsk.

Lista projektów, którym zostało przyznane finansowanie, zostanie ogłoszona do 28 września na stronie internetowej www.wolontariatgdansk.pl i www.evcgdansk.pl.

Szczegółowy regulamin oraz wniosek konkursowy dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

oprac. AU