Wesprzyj osobę ubezwłasnowolnioną. Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla mieszkanek i mieszkańców całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych. Chodzi o wspieranie osób, które nie mogą żyć samodzielnie np. ze względu na podeszły wiek, bardzo zły stan zdrowia.
( 21.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Młoda dłoń kobiety dotyka starszą dłoń kobiety z pierścionkiem na palcu
O ustanowieniu prawnego opiekuna lub kuratora nad osobą ubezwłasnowolnioną decyduje sąd opiekuńczy
fot. Pixabay.com

Jaka jest różnica między opiekunem prawnym a kuratorem?

Dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych, których życiowa aktywność jest znacznie ograniczona, dobra opieka i pomoc są kluczowe.

Rozwiązaniem sytuacji jest ustanowienie dla potrzebującej osoby opiekuna prawnego lub kuratora. W sprawie postanawia sąd opiekuńczy. Może on przyznać opiekunowi i kuratorowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Potrzebujesz kul do chodzenia lub wózka inwalidzkiego? Skorzystaj z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Muszą też mieć m.in. chęć pomagania, wrażliwość społeczną i czas, by sprostać zadaniom.

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną. Do jego obowiązków należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej ubezwłasnowolnionej osoby, dbanie, by miała ona właściwą opiekę medyczną, środki na życie oraz nie zagrażała sobie i innym.

Kurator z kolei sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami. Czuwa też, aby np. z racji podeszłego wieku podopieczna lub podopieczny nie padli ofiarą naciągaczy i uniknęli finansowych kłopotów.

Kto przyjmuje zgłoszenia?

Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

oprac. RP