Wesprzyj osobę ubezwłasnowolnioną. Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku zachęca do pełnienia funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla mieszkanek i mieszkańców całkowicie oraz częściowo ubezwłasnowolnionych. Chodzi o wspieranie osób, które nie mogą żyć samodzielnie np. ze względu na podeszły wiek, bardzo zły stan zdrowia.
21.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Młoda dłoń kobiety dotyka starszą dłoń kobiety z pierścionkiem na palcu
O ustanowieniu prawnego opiekuna lub kuratora nad osobą ubezwłasnowolnioną decyduje sąd opiekuńczy
fot. Pixabay.com

Jaka jest różnica między opiekunem prawnym a kuratorem?

Dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych, których życiowa aktywność jest znacznie ograniczona, dobra opieka i pomoc są kluczowe.

Rozwiązaniem sytuacji jest ustanowienie dla potrzebującej osoby opiekuna prawnego lub kuratora. W sprawie postanawia sąd opiekuńczy. Może on przyznać opiekunowi i kuratorowi wynagrodzenie za świadczoną pomoc, które jest pokrywane np. z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub też ze środków publicznych.

Potrzebujesz kul do chodzenia lub wózka inwalidzkiego? Skorzystaj z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Kandydatki i kandydaci do pełnienia tych funkcji muszą mieć m.in. nieposzlakowaną opinię, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Muszą też mieć m.in. chęć pomagania, wrażliwość społeczną i czas, by sprostać zadaniom.

Opiekun prawny wspiera osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną. Do jego obowiązków należy m.in. ochrona interesów osobistych i majątkowych takiej ubezwłasnowolnionej osoby, dbanie, by miała ona właściwą opiekę medyczną, środki na życie oraz nie zagrażała sobie i innym.

Kurator z kolei sprawuje kontrolę i opiekę nad sprawami życiowymi i majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wspiera ją w życiu codziennym, pełni rolę doradcy np. w zakresie dysponowania dochodami. Czuwa też, aby np. z racji podeszłego wieku podopieczna lub podopieczny nie padli ofiarą naciągaczy i uniknęli finansowych kłopotów.

Kto przyjmuje zgłoszenia?

Zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora dla ubezwłasnowolnionych gdańszczanek i gdańszczan, prosimy o kontakt ze specjalistami Centrum Pracy Socjalnej 4 MOPR przy ul. Lecha 1, tel.: 58 511 46 16 lub kom.: 506 228 183 (w godz. pracy ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

oprac. RP