• Start
  • Wiadomości
  • Warsztaty o kształcie nowych placów miejskich wzdłuż ul. Do Studzienki

Warsztaty o kształcie nowych placów miejskich wzdłuż ul. Do Studzienki - w poniedziałek

W poniedziałek, 7 listopada, odbędzie się drugie spotkanie warsztatowe dotyczące przyszłości przestrzeni publicznych przy ul. Do Studzienki, wzdłuż trasy planowanego tramwaju Gdańsk Południe - Wrzeszcz, tym razem poświęcone kompozycji i powiązaniom przestrzennym. Zaprasza Biuro Architekta Miasta i Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny.
( 06.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z przodu al. Grunwaldzka, z prawej ul. Do Studzienki
Z przodu al. Grunwaldzka, z prawej ul. Do Studzienki
Fot. BAM

Cykl spotkań Do Studzienki - nowe przestrzenie publiczne

Tak o celach warsztatów mówił podczas spotkania inaugurującego cykl Krzysztof Koprowski przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, która zainicjowała rozmowę o przyszłości terenów wzdłuż ul. Do Studzienki: - Chcemy, by budowę trasy tramwajowej GP-W w granicach Górnego Wrzeszcza zrealizować w sposób kompleksowy, nie pozostawiając gruntów wokół na kolejne dekady bez docelowego zagospodarowania. Czteropasmowa, mityczna Nowa Politechniczna, nie ma szans na realizację m.in. ze względów finansowych, oporu społecznego i warunków przyrodniczych.

Celem rady dzielnicy jest doprowadzenie do zniknięcia rezerwy pod Nową Politechniczną z dokumentów planistycznych i wykorzystanie pozostałego po budowie linii tramwajowej pasa niedoszłej drogi pod nowe inwestycje i zagospodarowanie, których osią mają być trzy - zaproponowane w materiałach warsztatowych przygotowanych przez architekta Pawła Mrozka (na zlecenie BAM) - nowe place miejskie: Grunwaldzki, Fiszera i Traugutta.

Dyskusja o najchętniej widzianym przez mieszkańców zagospodarowaniu poszczególnych placów już się toczyła podczas poprzednich warsztatów.  

Tak może zmienić się Wrzeszcz. Nowa linia tramwajowa i przestrzenie publiczne. WIZUALIZACJE

Co będzie się działo podczas poniedziałkowego spotkania, 7 listopada?

Podzielimy się na grupy i będziemy wspólnie pracować nad przyszłą wizją ukształtowania przestrzeni publicznej pomiędzy placem Traugutta a placem Fiszera. Porozmawiamy o formie i skali zabudowy uzupełniającej, o kreacji nowych połączeń pieszych i rowerowych oraz o likwidowaniu potencjalnych barier w przestrzeni. Po wspólnej pracy przy stolikach razem omówimy i przedyskutujemy nasze wnioski i przemyślenia. Zapraszamy do pracy warsztatowej! Wstęp wolny 

czytamy w wydarzeniu na Fb

Wydarzenie odbędzie się w Budynku Hydromechaniki na kampusie Politechniki Gdańskiej (w niskim, zabytkowym budynku po prawej stronie gmachy głównego uczelni) i trwać będzie od godz. 17.30 do 19.30.

Ostatnie spotkanie cyklu odbędzie się 21 listopada, tego dnia zaprezentowane zostaną wyniki warsztatów.

Sześć nagród dla najlepszych gdańskich realizacji architektonicznych lat 2020 -21