• Start
 • Wiadomości
 • Tak może zmienić się Wrzeszcz. Nowa linia tramwajowa i przestrzenie publiczne. WIZUALIZACJE

Tak może zmienić się Wrzeszcz. Nowa linia tramwajowa i przestrzenie publiczne. WIZUALIZACJE

Podczas warsztatów pn. “Do Studzienki - Nowe Przestrzenie Publiczne” dotyczących terenu przy tytułowej ulicy, wzdłuż którego poprowadzona będzie linia tramwajowa GP - W, pokazano m.in. jak może wyglądać zabudowa rejonu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, gdy już przetną ją tory. Mieszkańcy mówili też, jak wyglądać powinny trzy place miejskie planowane wzdłuż wrzeszczańskiego fragmentu linii.
25.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wylot linii tramwajowej GP-W z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w al. Grunwaldzką - wizualizacja
Wylot linii tramwajowej GP-W z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w al. Grunwaldzką - wizualizacja przestawiona podczas warsztatów
Fot. BAM Gdańsk

Jaki jest cel warsztatów o przyszłości ul. Do Studzienki?

Na początku pierwszego spotkania warsztatowego, które odbyło się w gościnnych progach Politechniki Gdańskiej, w budynku Hydromechaniki, w poniedziałek, 24 października, Krzysztof Koprowski przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, inicjatorki konsultacji mówił o celu warsztatów: - Chcemy, by wraz z budową tramwaju Gdańsk Południe - Wrzeszcz teren sąsiadujący z inwestycją kompleksowo zagospodarować, nie zostawiając tego zadania na kolejne dekady. Naszym celem jest stworzenie ram planistycznych dla tego przedsięwzięcia i doprowadzenie (pewnie w perspektywie dekady) do wprowadzenia tu zabudowy i przemyślanych przestrzeni publicznych. O tym, jaka ma być ta zabudowa i przestrzenie, będziemy rozmawiać dziś. 

Prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska, którego Biuro realizuje konsultacje społeczne, witając uczestników warsztatów podkreślił m.in.: - Zarówno Rada Dzielnicy i mieszkańcy, jak i społeczność Politechniki Gdańskiej ma świadomość, jak duży jest potencjał tej przestrzeni. Ostra granica między terenem Wrzeszcza a uczelni ma szansę zostać zniwelowana przy okazji budowy linii tramwajowej.

Więcej o filozofii i celach warsztatów pisaliśmy już podczas spotkania inaugurującego przedsięwzięcie, które odbyło się 29 września.

Grupa warsztatowa plac Fiszera, w tle z prawej stolik placu Traugutta
Grupa warsztatowa plac Fiszera, w tle z prawej stolik placu Traugutta
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co z wariantem dla ostatniego odcinka trasy GP-W?

Równie licznie jak mieszkańcy, którzy przyszli na konsultacje i zajęli miejsca przy stołach warsztatowych, reprezentowana była grupa mieszkańców ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - trzymająca się z daleka od strefy stolikowej. 

Głos w imieniu reprezentantów tej ulicy zabrał mieszkający przy niej Michał Błaut, radny dzielnicy Wrzeszcz Górny, który zapytał, czy wniosek jego i sąsiadów dotyczący włączenia do konsultacji wariantu przebiegu linii tramwajowej przez ul. Do Studzienki - zamiast przez ul. Bohaterów Getta - został zaakceptowany. 

Wizualizacja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego po zbudowaniu tramwaju, widok w stronę ul. Fiszera, ze skrzyżowaniem z ul. Politechniczną
Wizualizacja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego po zbudowaniu tramwaju, widok w stronę ul. Fiszera, ze skrzyżowaniem z ul. Politechniczną
Mat. BAM Gdańska

Piotr Lorens odpowiedział, że rozmów o wariancie przebiegu linii tramwajowej nie będzie: - Linia nie będzie poprowadzona przez ul. Do Studzienki z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma na tej ulicy możliwości pogodzenia ruchu kołowego i tramwajowego, a dokonanie tego wymagałoby wielu wyburzeń, których unikamy prowadząc trasę między ul. Do Studzienki a terenem politechniki. I co najważniejsze - takie usytuowanie uniemożliwiłoby płynne włączenie tramwaju w biegnące w tym miejscu pod górę torowisko w al. Grunwaldzkiej. Nie będzie więc rozmów o wariantach.

Słysząc to, mieszkańcy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wyszli z sali.

Ekipa warsztatowa stołu plac Grunwaldzki
Ekipa warsztatowa stołu plac Grunwaldzki
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Trzy place wzdłuż linii tramwajowej GP-W

Rozpoczęły się warsztaty w podziale na trzy planowane przestrzenie publiczne, czyli (idąc od strony ul. Traugutta):

 • plac Traugutta z przystankiem tramwajowym
 • plac Fiszera z przystankiem tramwajowym oraz
 • plac Grunwaldzki - ten przy którym stoi DH Jantar

Dla każdego placu przygotowano trzy warianty możliwego przyszłego zagospodarowania. Każda grupa pracowała nad jedną przestrzenią, a w doprecyzowaniu pomysłów i przeniesieniu ich na mapę wspierali uczestników moderatorzy oraz architekci.

Wnioski z pierwszych warsztatów z mieszkańcami

Plac Grunwaldzki:

 • zwiększenie gęstości zabudowy w stosunku do proponowanej na wizualizacjach - także ew. w wersji umieszczenia budynków we wnętrzu placu, dzieląc go w ten sposób na dwie przestrzenie; inna propozycja, utworzenie pierzei budynków od al. Grunwaldzkiej
 • jedni optowali za niską, otwartą, kameralną zabudową, inni za wzorowanie się na wysokości istniejących budynków w otoczeniu
 • gremialnie opowiedziano się za fontanną na placu
 • zieleń stanowić mają wysokopienne drzewa na “zielonym dywanie”, utwardzone tylko ścieżki piesze i droga rowerowa
 • posadzka placu powinna mieć unikalny wzór - ze względu na prestiżową lokalizację
 • należy poprawić kształt placu przez włączenie w jego przestrzeń prawoskrętu z ul. Do Studzienki w  al. Grunwaldzką

PROPONOWANE WIZUALIZACJE PLACU GRUNWALDZKIEGO, NAD KTÓRYMI DYSUTOWANO

grunwaldzki

Plac Fiszera

 • zabudowa jest potrzebna, żeby wykreować przestrzeń placu, ale mieszkańcy proponują zlokalizować ją w innych miejscach niż w trzech proponowanych wariantach
 • przestrzeń placu powinna być multifunkcjonalna, by miała jak najwięcej użytkowników i lepiej przez to “żyła”
 • postulat rozgraniczenia ruchu rowerowego i hulajnowogowego od pieszego
 • nie ma potrzeby wygradzać torów tramwajowych, byle nie stanowiły przeszkody dla pieszego
 • konieczna dbałość o stan torów i kół pojazdów tramwajowych, by nie “piszczały” na zakręcie w ul. Bohaterów Getta

PROPONOWANE WIZUALIZACJE DLA PLACU FISZERA

fiszera

Plac Traugutta

 • postulat wyjścia z obszaru projektowanego placu w postaci wyniesienia na jego poziom odcinka jezdni ul. Traugutta, by była ona swobodnie przekraczalna i bezpieczna dla pieszych
 • plac powinien zostać wyraźnie domknięty od strony politechniki. Postulowano raczej mniej budynków, ale o szerszych fasadach, maksymalnie czterokondygnacyjnych. Inna opcja domknięcia - z pomocą wysokiej zieleni
 • użytkownicy tej przestrzeni to studenci (dojeżdżający i z akademików) oraz uczniowie pobliskiego LO i niepublicznej szkoły podstawowej, pracownicy uczelni oraz dzieci i rodzice przedszkola i podstawówki
 • ze względu na wygodę wysiadających z tramwaju, przystanek będzie nieco wyniesiony ponad plac - przyjmując to do wiadomości, na obszarze poza przystankiem postuluje się możliwość swobodnego przekraczania torów
 • zaproponowano usytuowanie zieleni wysokiej w części placu od strony zabudowy politechniki, należałoby zaaranżować ją tak, by w różny sposób - komercyjnie lub nie, można było spędzać czas i czekać na tramwaj
 • przestrzeń dla zieleni wysokiej to także południowy (a przez to najbardziej nasłoneczniony) kraniec placu od strony ul. Traugutta

PROPONOWANE WIZUALIZACJE DLA PLACU TRAUGUTTA:

traugutta

O kompozycji - na kolejnych warsztatach

Wśród komentarzy po prezentacji wyników wybrzmiał m.in. głos Krzysztofa Koprowskiego:

- Pracowaliśmy osobno, nie wiedząc, co robi grupa obok. Na placu Grunwaldzkim poszliśmy wyraźnie w styl (nazwijmy to) wielkomiejski, a sąsiedzi pracujący przy placu Fiszera o zabudowie mówili niewiele - być może proponując “spadek” przestrzeni do placu kameralnego. Moim zdaniem musimy dążyć do uspójnienia koncepcji placów. 

Piotr Lorens zapewnił  go, że drugi z warsztatów, pod hasłem “Kompozycja i powiązania przestrzenne”, zaplanowany na 7 listopada, będzie poświęcony właśnie spójności. 

Z kolei Tomasz Janiszewski, radny dzielnicy Wrzeszcz Dolny i wiceprezes stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskie, wskazywał na wspólne wnioski uczestników warsztatów: - Nie boimy się tramwaju, chcemy by współistniał przy ruchu pieszym i rowerowym. Wszyscy też mówili o potrzebie wprowadzenia na omawianym obszarze nowej zabudowy, żeby na nowo tworzyła wnętrza przestrzeni publicznej.

 

Tramwajem przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

Na zakończenie spotkania zaprezentowano animowane wizualizacje możliwości przekształceń rejonu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego po wybudowaniu linii tramwajowej. Wykonano je na życzenie mieszkańców tejże ulicy, które wyrazili podczas spotkania inauguracyjnego.

 

Komentarz Pawła Mrozka, autora wizualizacji na zlecenie Biura Architekta Miasta Gdańska (oraz wizualizacji wariantów zagospodarowania placów):

Jeśli chodzi o modele architektoniczne widoczne na wizualizacji, choćby o kamienicę, którą posadowiłem w miejscu, gdzie funkcjonowała kiedyś Stacja de Luxe (obecnie indyjska restauracja - red.), taka sama stoi na rogu ul. Jesionowej i al. Grunwaldzkiej. Korzystałem z wzorców wrzeszczańskich, by nie wymyślać architektury od zera. Moim celem było pokazanie, jak wyglądałaby ta przestrzeń, gdyby była zabudowana przed wojną i do dziś ocalała. Istotne było też podkreślenie, że istnieją gabaryty i modele urbanistyczne, które, niezależnie od stylu architektury, powinny zostać na tej ulicy zachowane. Podział na bloki kamienic na tej ulicy na przykład po stronie, która obecnie nie jest w pełni zabudowana - ma swoją szerokość będącą lustrzanym odbiciem modułu po drugiej stronie ulicy i to powinno zostać zachowane. 

Możliwy wygląd obecnego przystanku Miszewskiego - Teatr Miniatura po rozbudowie o linię GP-W
Możliwy wygląd obecnego przystanku Miszewskiego - Teatr Miniatura po rozbudowie o linię GP-W
Mat. BAM Gdańska

Kolejne kroki procesu konsultacji:

 • 7 listopada – Warsztaty – Kompozycja i powiązania przestrzenne 
 • 21 listopada – Prezentacja wyników

Wnioski z opisanego spotkania i z kolejnych warsztatów połączone zostaną w opracowanie, które stanowić będą wskazówki do zmiany studium, a następnie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by osiągnąć określoną przez mieszkańców jakość przestrzeni publicznej.

Bieżące informacje - na profilu BAM na Fb.