• Start
  • Wiadomości
  • W Gdańsku seniorzy mogą czuć się bezpieczniej. Podpisano deklarację w ich sprawie

W Gdańsku seniorzy mogą czuć się bezpieczniej. Podpisano deklarację w ich sprawie

Ponad 91 tysięcy osób powyżej 65. roku życia mieszka w Gdańsku - z myślą o nich, w piątek, 15 czerwca, 2018 r., podpisano Deklarację Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Zbiegło się to z przypadającym właśnie dziś Światowym Dniem Praw Osób Starszych.
( Publikacja: 15.06.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w Gdańsku podpisali przedstawiciele wielu organizacji i instytucji. W imieniu władz Miasta podpis złożyła Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska (nz. po prawej)
Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w Gdańsku podpisali przedstawiciele wielu organizacji i instytucji. W imieniu władz Miasta podpis złożyła Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska (nz. po prawej)
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.plW 2006 r. z inicjatywy organizacji zajmującej się walką ze znęcaniem się nad osobami starszymi, po raz pierwszy obchodony był Światowy Dzień Praw Osób Starszych (World Elder Abuse Awareness Day) – poświęcony osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie.

- Chcemy, aby gdańscy seniorzy czuli się bezpieczni. Aby jak najmniej było sytuacji, gdy osoby starsze stają się ofiarą nadużyć „na wnuczka” czy działań w wyniku których tracą poczucie bezpieczeństwa życiowego. Działając wspólnie: samorząd, pracodawcy, sądy, notariusze, organizacje pozarządowe i jednostki miejskie możemy skuteczniej pomagać naszym gdańskim seniorom – mówiła podczas podpisania Deklaracji Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Gdańska Deklaracja Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów jest wynikiem trwających ponad rok prac prowadzonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób, które ukończyły 65 rok życia - one bowiem szczególnie są narażone na bycie ofiarami przestępczych działań. Inicjatywa wyszła od organizacji Pracodawcy Pomorza, która zwróciła uwagę na stale zwiększającą się liczbę oszustw i wymuszeń dokonywanych na osobach starszych.

Deklarację podpisano w przypadającym 15 czerwca Światowym Dniu Godności Osób Starszych
Deklarację podpisano w przypadającym 15 czerwca Światowym Dniu Godności Osób Starszych
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.plBy zwiększyć bezpieczeństwo seniorów, których w naszym mieście jest ponad 91 tysięcy, miasto Gdańsk uznało, że niezbędne są wspólne działania wielu jednostek. W ten sposób powstał pomysł Deklaracji, której celem jest wypracowanie modelu współpracy, nie tylko mogącego zmniejszać liczbę przestępstw, ale również zapewniającego sprawne działanie wielu różnych organizacji i instytucji w sytuacjach kryzysowych.

Deklarację podpisano w piątek, 15 czerwca, w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawcy inicjatywy mają nadzieję, że będzie to okazja do zwrócenia uwagi szerokiej opinii publicznej na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością i solidarnością, która powinny przejawiać się we współdziałaniu pokoleń i różnorodnych podmiotów na rzecz osób starszych i dbałości o wysoką jakość życia seniorów.

Inicjatywa deklaracji wyszła od Pracodawców Pomorza (nz. w środku prezydent tej organizacji Zbigniew Canowiecki)
Inicjatywa deklaracji wyszła od Pracodawców Pomorza (nz. w środku prezydent tej organizacji Zbigniew Canowiecki)
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Deklaracja została podpisana przez Aleksandrę Dulkiewicz - zastępcę prezydenta ds. polityki gospodarczej, Zbigniewa Canowieckiego oraz Tomasza Limona - przedstawicieli Pracodawców Pomorza, prezesa Sądu Okręgowego Rafała Terleckiego, Agnieszkę Gorczyńską z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa, Agnieszkę Kapałę-Sokalską z Pomorskiej Izby Adwokackiej, Danutę Wandiuk - prezesa Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, Bartosza Szolca-Nartowskiego - wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych, Annę Olszewską - prezesa Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i dyrektora Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Rolanda Budnika - dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy, Przemysława Piotra Guzowa - dyrektora Gdańskch Nieruchomości, Elżbietę Januszewską - dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku, Katarzynę Niewińską - kierownika Domu Brata Alberta prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Gdańsk, Joannę Popik - Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Mariusza Bykowskiego - prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”, oraz Annę Adamczyk - prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”.

Tekst deklaracji współpracy na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w Gdańsku:

Gdańsk będący symbolem wolności i solidarności, ma ambicje bycia miastem szerokich możliwości oraz przyjaznym i bezpiecznym domem dla jego mieszkańców. Temat bezpieczeństwa, rozumiany w bardzo szerokim kontekście jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych elementów życia codziennego gdańszczan, a z wielu względów kwestia ta szczególnie dotyczy dojrzałej części mieszkańców.

Wyzwania stojące przed całym społeczeństwem, wywołane dynamicznymi zmianami demograficznymi i rosnącą grupą osób starszych, wymagają międzysektorowej współpracy na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach życia.

Dostrzegając zmiany i pojawiające się co raz to nowe zagrożenia, jak również ich skalę podejmujemy decyzję o nawiązaniu współpracy i skoordynowaniu działań, które mogą przyczynić się do efektywnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa seniorów i tym samym zaowocują zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród osób starszych ułatwiającym seniorom podejmowanie aktywności i czynnego udziału w życiu miasta.

Głównym motywem do podjęcia tego wyzwania jest świadomość zagrożeń i poczucie odpowiedzialności spoczywającej na instytucjach publicznych, samorządach zawodowych powołanych do udzielania pomocy prawnej oraz organizacjach pozarządowych mogących mieć realny wpływ na jakość i komfort życia osób starszych.

Mając na uwadze fakt, że to właśnie osoby starsze stają się najczęstszym celem wymuszeń i wyłudzeń oraz zauważając pozytywne efekty prowadzonych do tej pory działań informacyjno-edukacyjnych deklarujemy podjęcie współpracy, licząc na zintensyfikowanie wysiłków zmierzających do szeroko rozumianej ochrony osób starszych. Zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa poprzez skuteczną współpracę i wsparcie udzielane potrzebującym w sytuacjach kryzysowych, a tym samym budowanie przestrzeni przyjaznej seniorom, to główny cel niniejszej deklaracji.

Porozumienie zakłada przygotowanie i wydanie ulotki informacyjnej na temat zagrożeń, przystąpienie nowych partnerów do Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych działającej w zakresie realizacji Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz powołanie Punktu Pomocy dla seniorów w funkcjonującym Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych w Gdańsku.

Idea solidarności tak żywa i obecna w Gdańsku, prowadzi nas do międzypokoleniowej odpowiedzialności i podjęcia deklaracji woli współpracy, a tym samym do wypracowywania sposobów i szukania nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo osób starszych w naszym mieście.