• Start
  • Wiadomości
  • Uroczysta sesja poświęcona pamięci Pawła Adamowicza i oświadczenie Rady Miasta Gdańska - PEŁNA TREŚĆ

Uroczysta sesja poświęcona pamięci Pawła Adamowicza i oświadczenie Rady Miasta Gdańska - PEŁNA TREŚĆ

- Zobowiązujemy się, że wspólnie będziemy pracowali nad wyeliminowaniem wszelkich objawów agresji z życia publicznego, co traktujemy jako swoistą formę oddania hołdu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi - piszą miejscy radni w oświadczeniu, które przyjmą podczas uroczystej sesji poświęconej pamięci Pawła Adamowicza.
( Publikacja: 16.01.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie, które zostało zrobione po inauguracyjnej sesji Rady Miasta Gdańska, 19 listopada 2018 r.
Zdjęcie, które zostało zrobione po inauguracyjnej sesji Rady Miasta Gdańska, 19 listopada 2018 r.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


W czwartek, 17 stycznia, w Dworze Artusa odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska poświęcona pamięci Pawła Adamowicza. Wezmą w niej udział radni miejscy wszystkich kadencji od 1990 r.


Porządek obrad  IV sesji Rady Miasta Gdańska:

  • Otwarcie sesji o godz. 15
  • Wspomnienie o Prezydencie Miasta Gdańska Pawle Adamowiczu
  • Oświadczenie Rady Miasta Gdańska podjęte w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza (publikujemy poniżej)
  • Zakończenie obrad


O oprawę muzyczną zadba Capella Gedanensis. Przewodnicząca RMG, Agnieszka Owczarczak prosi rajców o przybycie na sesję w togach.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i względy bezpieczeństwa, w wydarzeniu udział mogą wziąć  wyłącznie osoby zaproszone (m.in. radni miejscy wszystkich kadencji). Mieszkańców Gdańska zapraszamy do oglądania transmisji na portalu gdansk.pl.


W przededniu uroczystości Rada Miasta Gdańska przesłała mediom treść oświadczenia, które przyjmie w Dworze Artusa:


OŚWIADCZENIE

RADY MIASTA GDAŃSKA


z dnia 17 stycznia 2019 roku

podjęte w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza


Rada Miasta Gdańska oświadcza:

Pogrążeni w ogromnym smutku, składamy dziś hołd zamordowanemu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

Kiedy w 1990 roku został wybrany Radnym Miasta Gdańska rozpoczął swoją drogę samorządowca. Szybko dał się poznać jako zdolny i gotowy do poświęceń dla sprawy polityk, co dostrzegali wszyscy, którzy mieli okazję z Nim współpracować. Dlatego już w 1994 roku wybrano Go na Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Charyzma, jaką się wyróżniał, oddanie naszemu Miastu i wizja Gdańska jako miasta nowoczesnego, europejskiego, ale przede wszystkim przyjaznego mieszkańcom, spowodowała, że w 1998 roku ówczesna Rada Miasta Gdańska wybrała Pawła Adamowicza Prezydentem Miasta Gdańska.

W swoich wizjach i planach wybiegał często dużo dalej i śmielej niż inni. Przez ponad dwadzieścia lat konsekwentnie budował nasz piękny Gdańsk, pragnąc, by wszyscy mieszkańcy mogli czuć się ze swojego miasta dumni.

Drogę do jeszcze większej świetności Jego ukochanego miasta przerwał nagle barbarzyński atak. Okrutny mord, który odebrał Gdańskowi Prezydenta, Człowieka przyjaznego

i otwartego na innych, a którego tragizm potęgowany jest jeszcze przez dzień, w którym został dokonany. Dzień, kiedy mieszkańcy Gdańska „dzielili się dobrem”, jak w ostatnich słowach powiedział Prezydent Paweł Adamowicz.

Chcemy wspólnie, jako reprezentanci wszystkich sił politycznych reprezentowanych

w Radzie Miasta, podkreślić, że sprzeciwiamy się przemocy w każdej formie, bez względu na motywacje, jakie mogą powodować jej sprawcami. Będziemy konsekwentnie potępiali wszelkie akty terroru i nienawiści, niezależnie od tego, kto będzie za nimi stał. Zobowiązujemy się, że wspólnie będziemy pracowali nad wyeliminowaniem wszelkich objawów agresji z życia publicznego, w tym mowy nienawiści, co traktujemy jako swoistą formę oddania hołdu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.

Przez wiele lat Prezydent Paweł Adamowicz był dumny ze swojego miasta. Dziś Gdańsk jest dumny z Niego i Jego dokonań.


podpisano:


Przewodnicząca

Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak oraz przedstawiciele klubów radnych