• Start
  • Wiadomości
  • Unia Metropolii Polskich: “Niech producenci opakowań płacą za segregację odpadów” 

Unia Metropolii Polskich: “Niech producenci opakowań płacą za segregację odpadów”

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w całości pokrywane jest przez mieszkańców gmin. Z tą sytuacją nie zgadzają się samorządowcy zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich. Rozszerzona odpowiedzialność producentów - pokrywanie kosztów zagospodarowania wyprodukowanych przez nich opakowań to główny punkt posiedzenia, które odbyło się w czwartek, 16 stycznia w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.
( Publikacja: 16.01.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, mówił także jako przewodniczący zespołu ds. gospodarki odpadami Unii Metropolii Polskich
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, mówił także jako przewodniczący zespołu ds. gospodarki odpadami Unii Metropolii Polskich
E. Lach

 

- Każdy mieszkaniec i mieszkanka w Polsce są zobowiązani do segregowania odpadów, Gdańsk może poszczycić się bardzo wysokim poziomem segregacji - mówił na konferencji prasowej Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. - Zrównoważona gospodarka odpadami rozpoczyna się jednak na etapie zakupów. Podejmując decyzje konsumenckie możemy tak dokonać zakupów, aby nie produkować niepotrzebnych odpadów. Niestety w sklepach często nie mamy wyboru, kupując produkty, kupujemy również opakowania. Nasze stanowisko w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta zakłada, że koszty powinni ponosić przede wszystkim Ci, którzy produkują opakowania często nienadające się do ponownego zagospodarowania.

Wiceprezydent Grzelak jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. gospodarki odpadami Unii Metropolii Polskich.

 

Zaangażowania producentów we współfinansowanie segregacji odpadów domagają się solidarnie wszystkie miasta, należące do Unii Metropolii Polskich. Przy mikrofonie Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy
Zaangażowania producentów w finansowanie segregacji odpadów domagają się solidarnie wszystkie miasta, należące do Unii Metropolii Polskich. Przy mikrofonie Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy
E. Lach

 

W lipcu 2018 roku opublikowany został znowelizowany pakiet dyrektyw odpadowych Unii Europejskiej, ustanawiający wyższe cele recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych. Unijne przepisy nakładają też na producentów wyrobów w opakowaniach obowiązek stosowania się do tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dostosowanie systemu do modelu rozszerzonej odpowiedzialności jest priorytetowe.

 

Oficjalne stanowisko Unii Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich od wielu lat wyraża swoje stanowisko w zakresie odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek opakowania, by finansowali proces selektywnej zbiórki opakowań, który obecnie utrzymywany jest wyłącznie przez mieszkańców. Uważamy, że obecny brak odpowiedzialności producentów w wielu miastach doprowadził do destabilizacji systemów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK), co skutkuje m.in. koniecznymi podwyżkami opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postawienie gminom wysokich zobowiązań odnoszących się do poziomów recyklingu, bez systemowych rozwiązań w finansowaniu gospodarowania odpadami, w tym partycypacji przemysłu (producentów produktów wprowadzanych na rynek) nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a przyczyni się głównie do wzrostu kosztów ponoszonych jedynie przez mieszkańców.