Tydzień rodziny: rodzina rodzinie i samodzielny rodzic

Tydzień rodziny to kampania skierowana przede wszystkim do rodziców. Od poniedziałku do piątku (24-28 maja) na naszym portalu prowadzone są rozmowy z rodzicami, specjalistami, pracownikami Gdańskiego Centrum Świadczeń. W czwartek, 27 maja, wysłuchaliśmy dwóch rozmów, w których poruszono tematy "rodzina rodzinie" oraz "samodzielny rodzic".
( Publikacja: 27.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. od lewej: Maria Kadłubowska (Parkowisko), Mariusz Wilk (pedagog), Agnieszka Chomiuk (MOPR), po prawej - Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Nz. od lewej: Maria Kadłubowska (Parkowisko), Mariusz Wilk (pedagog), Agnieszka Chomiuk (MOPR), po prawej - Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
gdansk.pl

 

O godz. 17.00 odbyła się rozmowa na temat: Rodzina rodzinie. Gośćmi zastępczyni prezydent Gdańska Moniki Chabior były: Agnieszka Chomiuk (MOPR), Mariusz Wilk (pedagog), Maria Kadłubowska (Parkowisko).

Czwartkowa rozmowa krążyła wokół pomysłów i rad związanych z zagadnieniami, jak rodziny mogą wspierać się wzajemnie. Na początku rozmowy wyjaśniono czym jest “Parkowisko”, czyli inicjatywa, którą współtworzy Maria Kadłubowska. Parkowisko to rodzinne spotkania, które jak nazwa wskazuje, odbywają się w parkach. Co ważne, są to spotkania międzypokoleniowe i każdy jest na nich mile widziany. Maria Kadłubowska przytoczyła historię, gdy w Parkowisku uczestniczyła jej 90-letnia sąsiadka, która przez długi czas wspominała to wydarzenie. Zdaniem zaproszonych gości spędzanie czasu z ludźmi w różnym wieku, szczególnie starszymi, jest ważne, bo dzięki temu tworzymy więzi, a także możemy czerpać z wiedzy osób bardziej doświadczonych, co przydaje się na przykład młodym rodzicom.

- Słowo “wsparcie” zawsze mnie trochę elektryzuje, bo jak myślę o wspieraniu, to ma ono zawsze dwa obszary - dawanie wsparcia i przyjmowanie go - powiedział Mariusz Wilk. - (...) Ochota do skorzystania ze wsparcia nie zawsze jest wystarczająca, żeby faktycznie z niego skorzystać. Zastanawiam się, co można by było zrobić, by ludziom było łatwiej z tego skorzystać. To, co mi przychodzi do głowy - może by odejść od nomenklatury, że to jest wsparcie, gdy idę na Parkowisko czy korzystam z fajnej propozycji. Może zupełnie to przeformułować? Może potraktować to po prostu jako spotkanie?

Agnieszka Chomik z MORP podkreśliła, że bardzo ważnym elementem w kontekście wzajemnego wspieranie jest budowanie kapitału społecznego, który powstawać powinien naturalnie, spontanicznie, poprzez interakcje i uważność na drugiego człowieka.

- Mimo, że ja reprezentuję zawodowo formę instytucjonalnej pomocy, to ułamek, który wprowadzany jest wtedy, gdy sieci związane z budowaniem relacji zawodzą albo kiedy nie są zbudowane.

Monika Chabior odniosła się przy tym wątku do formy pomocy organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie na zasadzie wolontariatu rodziny dobrze funkcjonujące mogą zaangażować się w polepszenie funkcjonowania rodzin, które mają problemy.

- Formy pomocy mogą być tu różne - to np. odrobienie z dzieckiem lekcji, zorganizowanie rodzinie czasu wolnego, podzielenie się wiedzą i doświadczeniem czy wspólne ugotowanie obiadu. To jest taka formuła działająca lokalnie, gdzie mamy rodzinę, która jest w kryzysie czy szeroko definiowanej potrzebie - wyjaśniała Chomiuk. - To mogą być sytuacje związane z nieobecnością jednego rodzica, chorobą, deficytem kompetencji. (...) Ja mam takie doświadczenie, gdzie w sąsiedztwie była bardzo młoda mama, pojawiały się kolejne dzieci, było ich pięcioro i ja w naturalny sposób interesowałam się tą rodziną.

Osoby, rodziny, które chciałyby podjąć takie działania pomocowe powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Warto wiedzieć także, że choć inicjatywa ta odbywa się na zasadzie wolontariatu, musi zostać sformalizowana poprzez podpisanie umowy między rodziną wspierającą a MOPR. W ramach tej formuły jest możliwość zwrotu kosztów poniesionych np. na bilety, ubranie, wyjście do teatru czy kina - dodała Agnieszka Chomiuk.

WŁĄCZ PLAY, ABY POSŁUCHAĆ

 


O godz. 17.50 odbyła się druga rozmowa, która dotyczyła wsparcia oferowanego samodzielnym rodzicom. Gościem Natalii Gawlik była Małgorzata Suwik - kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych, Gdańskie Centrum Świadczeń. 

Rodzica który bierze na swe barki trud wychowania dziecka w pojedynkę, niegdyś nazywano samotnym. W dzisiejszych czasach częściej używa się określenia samodzielny rodzic. Niezależnie od tego, jaka nomenklatura jest nam bliższa, w prezentowanej tym razem rozmowie poruszaliśmy wątki, które przybliżyć mają formy wsparcia dla tych rodziców, którzy w temacie wychowania dziecka muszą polegać na sobie. 

 

Nz. Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Małgorzata Suwik - kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych - Gdańskie Centrum Świadczeń
Nz. Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Małgorzata Suwik - kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych - Gdańskie Centrum Świadczeń
gdansk.pl

 

- Nasze Centrum w pakiecie świadczeń dla rodziny oferuje dodatek z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka i jest to dodatek wypłacany przy zasiłku rodzinnym, warunkowany kryterium dochodowym - wyjaśniała Małgorzata Suwik - kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Ubiegając się o zasiłek rodzinny należy wskazać we wniosku, że rodzic chce skorzystać również z tej formy pomocy. Dodatek taki przysługuje w sytuacjach, gdy na przykład jedno z rodziców nie żyje, gdy dziecko nie zostało uznane przez ojca lub gdy powództwo o alimenty zostało oddalone. Jest to kwota 195 zł, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, to kwotę tę podwyższa się o 80 zł.

Fundusz alimentacyjny jest innym rodzajem świadczenia, które jest wypłacane w sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, tzn. nie płaci wcale, płaci nieregularnie lub nie płaci pełnej kwoty zasądzonych alimentów.

- Ten fundusz nie przysługuje każdemu, ponieważ w grę wchodzi tu także kryterium dochodowe, które wynosi 900 złotych - powiedziała Małgorzata Suwik. - W tym roku jest taka zmiana do ustawy, że jeśli przekroczenie tej kwoty będzie niewielkie, to fundusz może być pomniejszony o kwotę tego przekroczenia.

Jak zaznaczała Małgorzata Suwik, rodzic który ma problem w wyegzekwowania zasądzonych alimentów, może złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji.

- Można zgłosić się także do naszego centrum z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika - dodała kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych. - Jeżeli wypłacamy fundusz alimentacyjny, to automatycznie prowadzimy takie działania. W sytuacji, kiedy osoba nie otrzymuje funduszu, zawsze może do nas przyjść, złożyć odręcznie napisany wniosek i my przeprowadzimy pakiet działań przewidzianych wobec dłużnika alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny wypłacany jest do 18 roku życia dziecka. Jeżeli kontynuuje ono naukę, może pobierać to świadczenie do 25 roku. Jeżeli dziecko posiada oświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności to świadczenie może być wypłacane bezterminowo (w tym przypadku nie ma wymogu kontynuacji nauki).

WŁĄCZ PLAY, ABY POSŁUCHAĆ

 

 

Każdorazowo po emisji rozmów przez godzinę tj. od 18.00 do 19.00, czynna będzie specjalna infolinia, pod którą będzie można uzyskać informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, nr tel. 572 986 939. 

W piątek, 27 maja, o godz. 17.00 zapraszamy do posłuchania rozmowy na temat: Kultura czasu wolnego z dziećmi. Gośćmi Moniki Chabior będą: Łukasz Wysocki (GOT), Ewa Patyk (GFIS), Paweł Golak (Hevelianum).

O godz. 17.50 odbędzie się druga rozmowa, która dotyczyć będzie wsparcia oferowanego rodzinom z małymi dziećmi. Gościem Natalii Gawlik będzie Magdalena Kaczyńska - inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1 - Gdańskie Centrum Świadczeń.

Przypominamy, że ostatnim punktem każdego dnia Tygodnia rodziny, są warsztaty organizowane na platformie MS Teams. Udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym. Temat ostatniego, piątkowego warsztatu, który zaplanowano w godz. 18.00 - 19.00 to “Oferta Gdańskiej Organizacji Turystycznej - bezpłatna oferta aktywności w Gdańsku. Karta Mieszkańca - co dla rodzin?”

Zapisy na warsztaty przeprowadzane na platformie MS Teams możliwe są pod adresem mailowym: tydzienrodziny@gdansk.gda.pl