• Start
  • Wiadomości
  • Tarcza to za mało - pomorscy przedsiębiorcy i związkowcy razem apelują do rządu

Tarcza to za mało - pomorscy przedsiębiorcy i związkowcy razem apelują do rządu

Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców i 3 związki zawodowe z regionu wystosowały apel do prezydenta RP, marszałków parlamentu i do rządu: “Zaproponowane w Tarczy Antykryzysowej instrumenty wsparcia i ochrony przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 dla pracodawców i pracowników, są niewystarczające”. Apelujący oczekują dialogu i szybkiego “odmrożenia gospodarki”.
04.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Piątek, 13 marca 2020 r. był pierwszym dniem `zamrożenia gospodarki` w Polsce z powodu ograniczeń, których wymaga epidemia koronawirusa
Piątek, 13 marca 2020 r. był pierwszym dniem `zamrożenia gospodarki` w Polsce z powodu ograniczeń, których wymaga epidemia koronawirusa, nz. - dzień później, informacja dla klientów przy jednej z restauracji na Głównym Mieście
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Załączamy pełną treść apelu z 4 maja 2020 r.

 Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 

Pani Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego
Szanowni Państwo,

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców (Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców) oraz Reprezentatywnych Organizacji związków zawodowych z województwa pomorskiego oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pomorskich pracodawców i pracowników, przekazujemy niniejsze wspólne oświadczenie dotyczące zaproponowanych i wdrożonych przez stronę rządową rozwiązań i instrumentów wsparcia w kontekście kryzysowej sytuacji gospodarczej związanej ze stanem epidemii COVID-19.Stoimy na stanowisku, że zaproponowane w ustawie tzw. Tarczy Antykryzysowej wraz z jej późniejszymi zmianami, instrumenty wsparcia i ochrony przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 dla pracodawców i pracowników, są niewystarczające.

W obliczu bardzo poważnych wyzwań, z jakimi mierzą się zarówno pracodawcy jak 

i pracownicy, organizacje które reprezentujemy zgodnie uważają, że pilnie potrzebny jest prawdziwy dialog pomiędzy stroną rządową a organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Niezbędne jest prowadzenie dialogu pomiędzy stroną rządową a stroną społeczną w ramach Rady Dialogu Społecznego poprzez konsultowanie wszystkich projektów ustaw, których regulacje mają wpływ na sytuację podmiotów reprezentowanych przez strony społeczne. Uwzględnienie opinii, postulatów i propozycji rozwiązań samych zainteresowanych to jedyna droga, aby wspólnie wypracować rozwiązania mające na celu realne i efektywne wsparcie dla ratowania przedsiębiorców i zatrudnionych pracowników. 

Mając na uwadze prawdziwy dialog NIE godzimy się na proponowane zmiany 

w projektowanej tzw. Tarczy 3.0 – zmiany, które spowodują poróżnienie pracodawców 

i organizacji związkowych reprezentujących pracowników.  

Apelujemy o ograniczenie biurokracji oraz sprawne tworzenie prostych i przyjaznych rozwiązań oraz czytelnych przepisów dla pracodawców i pracowników. Zmiany dotyczące mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników powinny być wprowadzane 

w wyodrębnionych aktach prawnych i nie należy ich łączyć z regulacjami dotyczącymi innych obszarów funkcjonowania państwa, co powoduje długość i zawiłość aktów prawnych. 

Za niezbędne uważamy zdecydowane przyspieszenie tworzenia i wdrażania instrumentów wsparcia. Zależy nam przede wszystkim na szybszym dopływie środków finansowych dla przedsiębiorstw, które pozwolą  ochronić miejsca pracy oraz zapobiec kolejnej fali prekaryzacji rynku pracy. Dzięki znaczącemu wsparciu uchroni się nie tylko wiele firm, ale również gospodarstwa domowe, które mogą się spotkać z widmem ubóstwa. Tym samym dzięki instrumentom wsparcia uchronimy budżet państwa przed znaczącym wzrostem bezrobocia 

i kosztów z nim związanych, takich jak utrzymanie osób bezrobotnych, aktywizacji zawodowej i odtwarzania miejsc pracy. 

  

Apelujemy o dialog i jak najszybsze przygotowanie rozwiązań służących „odmrożeniu”  gospodarki i jej stopniowemu uruchomieniu.

Ten kryzys dotyczy nas wszystkich, dlatego jako organizacje pracodawców oraz organizacje pracowników zamierzamy współpracować i wspólnie występować w obronie tych w najgorszej sytuacji, domagając się także ochrony wszystkich narażonych. 

Nie zostawimy samych ani przedsiębiorców ani pracowników!

Apelujemy do Państwa o połączenie działań i pilne interwencje we wskazanych obszarach.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Loża Gdańska Business Centre Club

Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN

Pracodawcy Pomorza

Gdański Klub Biznesu

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Kaszubski Związek Pracodawców

Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług

Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”

 

Związki zawodowe z województwa pomorskiego:

Region Gdański NSZZ Solidarność

Rada OPZZ Województwa Pomorskiego

Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego

 

Do wiadomości:

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa pomorskiego

 

Sztab kryzysowy pomorskich pracodawców od początku epidemii koronawirusa niejednokrotnie apelował już do władz centralnych:

Organizacje pracodawców z Pomorza: kryzys wymaga pilnych działań władz centralnych i samorządów APEL

 

Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców: - Potrzebne pilne wsparcie! APEL