• Start
  • Wiadomości
  • System MEVO. Trwają testy związane z odbiorem systemu MEVO

System MEVO. Trwają testy związane z odbiorem systemu MEVO

Na ulicach Metropolii pojawiły się już rowery MEVO, ale system wciąż jest testowany. Gruntowne testy przechodzą wszystkie elementy systemu, aby dostarczyć mieszkańcom jak najlepszy rower publiczny. Termin uruchomienia MEVO zależy od wyników testów.
( Publikacja: 08.03.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
20190302_mevo_rowery_metropolitalne_03_799x533
Mevo. Do Gdańska dotarło już ponad 1200 rowerów, ale system jest wciąż w fazie testów
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

Od ponad dwóch tygodni trwają testy związane z odbiorami Systemu Mevo - Rower Metropolitalny. To rezultat zgłoszenia przez spółkę NB Tricity gotowości do uruchomienia pierwszego etapu systemu.

- Cieszy nas, że wykonawca poprawił wiele błędów zgłoszonych po poprzednim rozruchu testowym – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Wspólnie testujemy MEVO, aby mieszkańcy mogli cieszyć się wysokiej jakości, najnowocześniejszym w Europie systemem rowerów składających się wyłącznie z rowerów elektrycznych.

Sprawdzane są wszystkie elementy systemu: aplikacja, strona internetowa, rowery, system nadzoru czy infrastruktura postojowa.

Długotrwałe testy Systemu w dużej mierze spowodowane były nieprawidłowym działaniem Systemu i aplikacji, odnotowanym w ramach styczniowych testów.

Zdiagnozowane wówczas usterki dotyczyły niedokładności GPS w rowerach. Miało to bezpośrednie przełożenie na nieprawidłowe działanie aplikacji, w tym m.in. błędne naliczanie opłat dla użytkowników na przykład poprzez zakwalifikowanie zwrotu poza stacją lub w strefie niedozwolonej, czy brak możliwości zlokalizowania roweru, a co za tym idzie wypożyczenia.

Działanie GPS wpływa także na wskazywanie liczby rowerów dostępnych w stacjach. System rozliczania płatności nie może sprawiać problemów, a rozliczanie minut w ramach abonamentów, czy naliczanie opłat w taryfach minutowych, powinno być jasne i przejrzyste.

W porównaniu do styczniowego rozruchu zauważyć można bardzo dużą poprawę. GPS-y działają lepiej, system płatności prawidłowo nalicza różnego rodzaju opłaty i lepiej prowadzone są rozliczenia kont użytkowników. Prawidłowo działa także system nadzoru.

Zespół składający się z pracowników Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz partnerskich urzędów od kilkunastu dni poddaje system gruntownym testom. Symulowane są najróżniejsze sytuacje, mogące mieć miejsce po oddaniu systemu w ręce użytkowników. Rowery są wystawiane na stacje i w inne miejsce, aby sprawdzić sposób przypisywania im odpowiedniej lokalizacji na mapach. Testerzy wykupują też różne abonamenty, sprawdzając sposoby rozliczeń. Podczas jazdy sprawdzana jest wytrzymałość baterii, która powinna pozwolić na przejechanie 60 km. Zgłaszane są też pozorowane usterki rowerów, aby sprawdzić, czy istotne uszkodzenia powodują zniknięcie roweru z systemu. Pozwala to także sprawdzić działanie systemu do nadzoru: czy prawidłowo naliczają się kary za niepodjęcie w terminie naprawy roweru, puste lub przepełnione stacje. Do tego obserwowane są przejazdy rowerów, ale także samochodów serwisowych, co pozwoli sprawdzić czy firma faktycznie wykonuje relokacje rowerów.

Testy będą trwały do momentu, kiedy Zamawiający, czyli Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot, stwierdzi, że jakość systemu jest na tyle wysoka, że można go przekazać użytkownikom. Wnikliwe i dokładne próby działania Systemu mają również na celu uniknięcie rozczarowania i niezadowolenia przyszłych użytkowników.

W przypadku pozytywnych wyników rozruchu testowego SRM MEVO zostanie uruchomiony po siedmiu dniach od jego zakończenia. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia usterek, a procedura testowa zostanie powtórzona.

Projekt "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 40.272.906,00 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych - 17.218.259 zł.

WIĘCEJ:

1200 rowerów MEVO jest już w Gdańsku. System zgłoszony do odbioru