• Start
  • Wiadomości
  • Stypendia im. Daniela Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy

Stypendia im. Daniela Fahrenheita dla doktorantów z zagranicy studiujących w Gdańsku

Trzech zagranicznych doktorantów otrzyma stypendium naukowe im. Daniela Fahrenheita ufundowane przez prezydenta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita. To pierwsza edycja nowej kategorii stypendiów przyznawanych przez miasto Gdańsk.
17.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
20221003-fontanna-neptuna-jesien-001_949x633
Roczny pobyt doktorantów na gdańskich uczelniach umożliwi nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi czy zacieśnianie współpracy, która już jest realizowana
fot. Piotr Witmann/gdansk.pl

Dla doktorantów stypendium i bezpłatne zakwaterowanie

Zwycięzcy będą kontynuować interdyscyplinarne badania naukowe w ramach rozprawy doktorskiej na jednej z Uczelni Fahrenheita podczas rocznego stażu naukowego. Przysługuje im nie tylko stypendium w wysokości 6 500 zł netto miesięcznie przez cały okres pobytu, ale także bezpłatne zakwaterowanie.

SkillsPoland 2022 - olimpiada młodych zawodowców w listopadzie w Gdańsku

- Stypendia Farenheita w nowej odsłonie podnoszą poziom umiędzynarodowienia gdańskich uczelni - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Chcemy być jeszcze bardziej otwarci na świat, bo to gwarantuje postęp w nauce i także wyższy poziom kształcenia. Mamy nadzieje, że stypendium doktoranckie będzie się cieszyło zainteresowaniem.

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi 

Nowy projekt stypendium powstał we współpracy ze Związkiem Uczelni w Gdańsku im. D. Fahrenheita (FarU), który tworzą największe uczelnie w naszym mieście: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. O stypendium ubiegać mogli się naukowcy, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z trzech Uczelni Fahrenheita.

- Roczny pobyt doktorantów na naszych uczelniach umożliwi nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi czy zacieśnianie współpracy, która już jest realizowana - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita. - Co więcej, to także możliwość rozwijania nowych kompetencji w naszych zespołach: od transferu wiedzy po rozwój umiejętności miękkich, takich jak praca w międzynarodowym, wielokulturowym zespole, zarządzanie takim zespołem czy doskonalenie znajomości języków obcych.

Zagraniczni stażyści przyczynią się do budowania silnej pozycji Gdańska

Jak mówi profesor Adriana Zaleska-Medynska wymiernym efektem takiego stażu powinny być publikacje z zespołami zagranicznymi. Warto też dodać, że stażyści zwykle wnoszą do zespołu zapał do pracy, kreatywność, inne spojrzenie na podejmowane przez uczelnię problemy naukowe, a w przyszłości mogą być inicjatorami wspólnie składanych projektów.

Nowości w Stypendium Fahrenheita. Będzie przyznawane także obcokrajowcom

Budowanie silnej pozycji Gdańska, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w Europie i na świecie, jest jednym z głównych postulatów ujętych w Gdańskim Manifeście Nauki, który 1 października 2022 r. wspólnie podpisali prezydent Aleksandra Dulkiewicz oraz przedstawiciele gdańskich uczelni wyższych podczas uroczystego otwarcia roku akademickiego.

Stypendyści Fahrenheita

Decyzja o przyznaniu stypendiów Prezydent Miasta Gdańska im. Daniela Fahrenheita zapadła 14 listopada 2022 podczas posiedzenia komisji konkursowej, w skład której wchodzą:

  • Grzegorz Kryger - zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku - przewodniczący komisji
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński - Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Wiesław Laskowski - Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Igor Konieczny - Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann - Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Jacek Witkowski - Gdański Uniwersytet Medyczny

Trzej zwycięzcy wyłonieni przez komisję 

I miejsce - Anna Panagiota Souri, doktorantka z Uniwersytetu Kreteńskiego. Podczas stażu na Uniwersytecie Gdańskim planuje poszerzyć wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie heterogenicznej fotokatalizy i technik stosowanych w analizie chemicznej. Planowane prace badawcze będą dotyczyć projektowania, syntezy oraz analizy nowych fotokatalizatorów warstwowych na bazie podwójnego wodorotlenku.

W których "ogólniakach" uczniowie robią największe postępy? Raport Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

II miejsce - Maria Alaide de Oliveira z brazylijskiego Uniwersytetu Pernambuco. Staż na Politechnice Gdańskiej obejmuje prace badawcze dotyczące otrzymywania nowych katalizatorów na bazie związków metaloorganicznych, ich charakterystykę oraz pomiary aktywności fotokatalitycznej w procesie wytwarzania wodoru.

III miejsce - Stabak Roy, doktorant z Uniwersytetu Tripura w Indiach, którego plany badawcze na Uniwersytecie Gdańskim związane są z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji Gdańsk, Gdynia, Sopot, z wykorzystywaniem w tym celu zastosowań geoprzestrzennych i geostatystycznych.

Staż ma się rozpocząć z początkiem stycznia 2023 roku.

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku