• Start
  • Wiadomości
  • Śródmieście. Fragment ul. Pańskiej już służy pieszym, na ul. Węglarskiej właśnie ułożono chodniki

Śródmieście. Fragment ul. Pańskiej już służy pieszym, na ul. Węglarskiej właśnie ułożono chodniki

Letnia pogoda, i trwający Jarmark św. Dominika, zachęcają do spacerów m.in. ulicami Starego i Głównego Miasta. Na kilku z nich trwają jednak prace modernizacyjne, w związku z czym trzeba liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu, także pieszym.
06.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fragment ul. Pańskiej, wyremontowany, został udostępniony pieszym
Fragment ul. Pańskiej, wyremontowany, został udostępniony pieszym
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przebudowa ul. Pańskiej

Prace remontowe zaplanowano na całej długości ulicy. Przebudowany zostanie zarówno istniejący układ drogowy, jak i kanalizacja deszczowa. Pojawi się stylowe oświetlenie wraz z iluminacją, a także nowa zieleń, mała architektura i kanał technologiczny. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Pańskiej z ul. Świętojańską oraz fragment ul. Świętojańskiej.

Część została już zakończona, dzięki czemu już od pierwszych dni Jarmarku św. Dominika pieszym udostępniono fragment odnowionej ulicy.

Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, na odcinku od Podwala Staromiejskiego do ul. Świętojańskiej zakończono prace związane z ułożeniem nawierzchni jezdni i chodników. Obecnie na pozostałym odcinku trwają prace ziemne związane z przebudową kanalizacji.

Ogarna jeszcze piękniejsza - w poniedziałek, 1 sierpnia, rusza przebudowa ulicy

O ile piesi mogą swobodnie poruszać się już w tym miejscu, o tyle dla ruchu kołowego nadal obowiązuje tymczasowy zakaz wjazdu.

Ulica Pańska stanowi naturalny szlak turystyczny prowadzący od Dworca Głównego PKP, ulicą Rajską, i dalej ulicą Węglarską w kierunku historycznej części miasta. Przy ulicy Pańskiej znajduje się Hala Targowa, a także zabytki, takie jak Bazylika św. Mikołaja, Piwnica Romańska czy Baszta Jacek.

 

Na ul. Pańskiej prace remontowe prowadzone są na całej długości ulicy
Na ul. Pańskiej prace remontowe prowadzone są na całej długości ulicy
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska S.A. Koszt prowadzonych robót wyniesie 2,7 mln złotych.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach programu „Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”, który w latach ubiegłych objął m.in. przebudowę ul. Św. Ducha, Przędzalniczą i Elżbietańską.

Wrzeszcz Dolny. Remont nawierzchni ul. Wajdeloty

Przebudowa ul. Węglarskiej

Trwają prace także na sąsiedniej ulicy. Dotychczas wykonano chodniki po obu stronach ul. Węglarskiej. Na chodnikach położono płytki betonowe o wymiarze 30x30x6 cm o powierzchni płukanej, w układzie "karo". Kraty naświetli piwnic zostały z kolei dopasowane do nawierzchni chodnika i wymienione na nowe, nawiązujące do historycznego charakteru ul. Węglarskiej. Zakończono też prace ziemne, w ramach których przebudowano znajdujące się tutaj sieci.

Ulica Węglarska zmieni swoje oblicze na całej jej długości, a więc od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. W ramach remontu ułożona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej typu starobruk.

 

Na ul. Węglarskiej ułożono nowe chodniki
Na ul. Węglarskiej ułożono nowe chodniki
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wzdłuż krawędzi jezdni pojawią się drzewa w donicach. Na chodnikach zaplanowano z kolei montaż tzw. małej architektury, a więc ławek i stojaków rowerowych. Kosze na śmieci ustawione zostaną z kolei w sąsiedztwie skrzyżowań z poprzecznymi ulicami: Szeroką oraz św. Ducha. Zamontowany zostanie również parkomat - przy ścianie budynku przy ul. Szerokiej 8/10.

Zgodnie z przygotowanym projektem, wody opadowe z jezdni odprowadzane będą utworzonymi ciekami wzdłuż skrajni jezdni do wpustów ulicznych, i dalej - przykanalikami, do zaprojektowanych kanałów deszczowych. Na tej ulicy znajduje się obecnie sporo rynien przy budynkach, które nie są włączone do kanalizacji deszczowej. Zmieni się to w trakcie przebudowy - wszystkie zostaną włączone do tej kanalizacji.

Umowę na realizację prac podpisano z firmą TRAKT Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln złotych.

Przebudowa ul. Węglarskiej jest realizowana także w ramach miejskiego programu "Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”.

 

Na ul. Węglarskiej, w ramach remontu, ułożona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej
Na ul. Węglarskiej, w ramach remontu, ułożona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

TV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku