Wrzeszcz Dolny. Uwaga kierowcy i piesi! Zaczyna się remont nawierzchni ulicy Wajdeloty

We wtorek, 26 lipca 2022 r., rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Wajdeloty we Wrzeszczu Dolnym, na odcinku ok. 150 metrów. Prowadzenie prac drogowych będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu. Zgodnie z planem, roboty powinny zakończyć się w październiku 2022 r.
26.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nawierzchnia z kostki kamiennej wymaga naprawy
Nawierzchnia z kostki kamiennej wymaga naprawy
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Konieczny remont ul. Wajdeloty

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że przystępuje do remontu nawierzchni ul. Wajdeloty. Prace będą prowadzone na odcinku od od ronda im. Güntera Grassa do ul. Grażyny. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przede wszystkim miejscową wymianę uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej.

Naprawa nawierzchni ul. Wajdeloty to kontynuacja działań przeprowadzonych już rok temu.

Most Stągiewny podniesiony po raz pierwszy. Zobacz, jak będzie funkcjonował od sierpnia 

Utrudnienie podczas remontu ul. Wajdeloty

Na czas remontu mieszkańcy proszeni są o cierpliwość. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym roboty realizowane będą etapami. W pierwszym etapie, który trwał będzie od 26.07 do 26.08 zamknięta zostanie część ronda im. Güntera Grassa od strony ul. Aldony. W drugim etapie zaplanowanym od od 22.08 do 16.09 wyłączony z ruchu będzie odcinek między rondem im. Güntera Grassa a ul. Wallenroda. Natomiast ostatni etap prac od 12.09 do 7.10 przewiduje zamknięcie ul. Wajdeloty na odcinku od ul. Wallenroda do ul. Grażyny. Objazd zamkniętych odcinków wyznaczono ulicą ul. Lelewela.

Po przebudowie i rewitalizacji ulicy w kilku miejscach z czasem doszło do uszkodzenia nawierzchni ulicy
Po przebudowie i rewitalizacji ulicy w kilku miejscach z czasem doszło do uszkodzenia nawierzchni ulicy
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Remont ul. Wajdeloty w 2021 r.

W 2021 r. ul. Wajdeloty była już remontowana na odcinku od ronda im. Güntera Grassa do ul. Waryńskiego. To efekt stwierdzonych uszkodzeń po zakończonej w 2014 r. gruntownej przebudowie tej ulicy. Zrealizowano ją w ramach zadania „rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”. W okresie trwania gwarancji pojawiły się uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, które podczas przeglądów gwarancyjnych były zgłaszane wykonawcy robót.

Rondo im. Güntera Grassa
Rondo im. Güntera Grassa
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Usterki nie zostały przez wykonawcę usunięte w wyznaczonym na terminie. W związku z tym GZDiZ pozyskał środki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zlecił ekspertyzę techniczną, która wykazała przyczynę usterek i technologię napraw. Po pozyskaniu całej kwoty z gwarancji ubezpieczeniowej i po przeprowadzeniu procedury dotyczącej wykonania prac naprawczych w ramach wykonawstwa zastępczego, w ubiegłym roku naprawiono pierwszy odcinek.

Fragment al. Grunwaldzkiej, w kierunku Sopotu, czeka remont. Koniec prac IV kwartał 2022 r.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów